serwis informacyjny
Dane szpitala
Skład kierownictwa
Statut
Struktura własnościowa
Majątek
Bilans
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Informacja publiczna
Kontrole
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJA PUBLICZNA

    Informacja publiczna

  W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej listem tradycyjnym na poniższy adres:

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

  Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

  Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania ze znajdującego się w załączniku formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


  Lista załączników
  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
    udostępnił WSN Kościan dnia 2016-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra