serwis informacyjny
Dane szpitala
Skład kierownictwa
Statut
Struktura własnościowa
Majątek
Bilans
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Informacja publiczna
Kontrole
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  AKTUALNE

    ZP/18/2018 dostawa oleju napędowego grzewczego

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że prowadzi postępowanie na dostawę oleju napędowego grzewczego w trybie zapytania o cenę. W dniu 30.10.2018r. dokonano otwarcia ofert.

  Informacja z sesji otwarcia w załączeniu.

  W załączeniu informacja o wyborze oferty


  Lista załączników
  1. informacja z otwarcia ofert
  2. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/19/2018 - wykonanie elewacji budynku oddziału psychiatrycznego w Wonieściu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji budynku oddziału psychiatrycznego w Wonieściu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej.

  W załączeniu:

  treść ogłoszenia o zamówieniu

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty, informacja o odrzuconych ofertach oraz informacja o wykluczonych wykonawcach.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. A1 - PZT
  5. A2 droga dojazdowa
  6. A3 nawierzchnie przy pałacu
  7. A4 przekroje nawierzchni
  8. A5 elewacja południowa
  9. A6 elewacja zachodnia
  10. A7 elewacja wschodnia
  11. A8 elewacja północna
  12. A9 elewacja południowa - zniszczenia
  13. A10 elewacja zachodnia - zniszczenia
  14. A11 ZN EL wsch. wejście i wykusz
  15. A12 elewacja wschodnia - zniszczenia
  16. A13 elewacja wschodnia - zniszczenia
  17. A14 elewacja północna - zniszczenia
  18. A15 zniszczenia elewacja północna - taras
  19. A16 tarasy i balkony
  20. A17 ogród zimowy elewacje - projekt zamienny
  21. A18 ogród zimowy rzut - projekt zamienny
  22. A19 ogród zimowy rzut dachu - projekt zamienny
  23. A20 ogród zimowy przekrój - projekt zamienny
  24. A21 ogród zimowy detal - projekt zamienny
  25. opis projektu - str. 4 - 17 - elewacje, drogi, ogród zimowy
  26. opis projektu - str. 22 - 39 - elewacje, drogi, ogród zimowy
  27. pierwszy projekt ogrodu zimowego - opis architektoniczny
  28. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A1
  29. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A2
  30. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A3
  31. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A4
  32. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A5
  33. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A6
  34. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A7
  35. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A8
  36. pierwszy projekt ogrodu zimowego - K1
  37. pierwszy projekt ogrodu zimowego - K2
  38. pierwszy projekt ogrodu zimowego - A9
  39. projekt rozbiórki - mapa sytuacyjna
  40. projekt rozbiórki - opis
  41. przedmiar robót - elewacja
  42. przedmiar robót - ogród zimowy
  43. przedmiar robót - taras i schody
  44. przedmiar robót - winda - elektryczne
  45. przedmiar robót - winda
  46. przedmiar robót - zagospodarowanie terenu
  47. STWiOR - elewacja
  48. STWiOR - ogród zimowy
  49. STWiOR - taras i schody
  50. STWiOR - winda
  51. STWiOR - zagospodarowanie terenu
  52. STWiOR - winda - elektryczna
  53. winda - A1
  54. winda - A2 ELPD
  55. winda - A3 ELE50
  56. winda - A4 przyziemie
  57. winda - A5 parter
  58. winda - A6 I piętro
  59. winda - A7 poddasze
  60. winda - A8 dach
  61. winda - A9 przekroje
  62. winda - A10 EL INW
  63. winda - IE rys. 1
  64. winda - IE rys. 2
  65. winda - IE rys. 3
  66. winda - IE rys. 4
  67. winda - IE rys. 5
  68. winda - K1
  69. winda - lista elementów montażowych
  70. winda - lista materiałowa
  71. winda - lista montażowa
  72. winda - opis zbiorczy
  73. winda - W1-P1
  74. winda - W2-P1
  75. winda - W3 przekrój
  76. winda - W4 przekrój
  77. winda - W5 przekrój
  78. winda - W6-P2
  79. winda - W7 łączn.
  80. winda - W8 Prof_594
  81. winda - Prof_297
  82. winda - W10 Blachy_297
  83. winda - Z1
  84. winda - Z2
  85. informacja z otwarcia ofert
  86. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup energii elektrycznej

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. w Poznaniu w jego imieniu prowadzi postępowanie na zakup energii elektrycznej.

  Nazwa zadania: "Zakup energii elektrycznej dla 5 grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o."

  Numer referencyjny: SzW/8/2018.

  Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: http://szpitalewielkopolski.pl/

    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2018-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/17/2018 Wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I, adres: Kościan, ul. Śmigielska 53.

  W załączeniu:

  Treść ogłoszenia o zamówieniu

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  W załączeniu uszczegółowienie dokumentacji projektowej

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty, informacja o odrzuconych ofertach oraz informacja o wykluczonych wykonawcach.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 - przedmiar robót
  4. rys. 1
  5. rys. 2
  6. rys. 3
  7. rys. 4
  8. rys. 5
  9. STWiOR
  10. rys. 6
  11. rys. 7
  12. projekt budowlany - opis
  13. rys. 8
  14. rys. 9
  15. rys. 10
  16. karta katalogowa proponowanego podnośnika
  17. informacja z otwarcia ofert
  18. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/16/2018 - Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczajacych ciepło do komórek organizacyjnych zajm

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą „Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień”  ZP/16/2018.

  W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty, informacja o odrzuconych ofertach i o wykluczonych wykonawcach.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. informacja z otwarcia ofert
  4. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/15/2018 - Dostawa urządzeń monitorujących wraz z ich montażem

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na 

  dostawę urządzeń monitorujących wraz z ich montażem:

  Zadanie 1: „Monitoring terenu terapeutyczno-rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie"

  Zadanie 2: „Monitoring terenu terapeutyczno-rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu".

  W załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi 2.

  W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty, o odrzuconych ofertach oraz o wykluczonych wykonawcach.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. formularz ofertowy - wersja edytowalna
  4. Oświadczenia - wersja edytowalna
  5. Pytania i odpowiedzi
  6. Pytania i odpowiedzi 2
  7. informacja z otwarcia ofert
  8. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/14/2018 - Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczajacych ciepło do komórek organizacyjnych zajm

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień” ZP/14/2018.

  W załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi.

  W załąćzeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedzi
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/13/2018 - Modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  W załączeniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. opis techniczny
  4. Rys. nr 1
  5. Rys. nr 2
  6. Rys. nr 3
  7. Rys. nr 4
  8. Rys. nr 5
  9. Rys. nr 6
  10. Rys. nr 9
  11. Rys. nr 10
  12. Rys. nr 1 schemat
  13. Rys. nr 2 widok
  14. Rys. nr 3 schemat
  15. Rys. nr 4 widok
  16. Rys. nr 5 schemat
  17. Rys. nr 6 widok
  18. Rys. nr 9 schemat
  19. Rys. nr 10 widok
  20. Specyfikacja techniczna węzłów cieplnych
  21. STWiOR elektryczne
  22. Informacja z sesji otwarcia ofert
  23. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryzny im. Oskara Bielawskiego w Koscianie ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53.

  W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami.

  Informacja z sesji otwarcia w załączeniu.

  Zawiadomienie o wyborze oferty.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. siwz
  3. przedmiar elek
  4. przedmiar instalacyjny
  5. opis
  6. projekt inst. elekt
  7. E1
  8. E2
  9. E3
  10. spec.tech instalacje
  11. spec.tech.elektryczna
  12. aksonometria
  13. rys 2 stan istniejący
  14. rys 3 stan istniejący schemat
  15. rys 6 stan po przebudowie
  16. rys 5 przekrój
  17. rys 9 punkt redukcyjno-pomiarowy
  18. rys 7 rzut wew.inst.gazowej
  19. rys 10 schemat przejścia
  20. rys 4 stan projektowany
  21. informacja z sesji otwarcia
  22. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/11/2018 - wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie.

  W załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

  W załączeniu informacja o wyborze oferty.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Inwentaryzacja opis
  4. Inwentaryzacja rysunki
  5. Mapa sytuacyjna
  6. Opis techniczny
  7. Program prac konserwatorskich
  8. STWiORB
  9. informacja z otwarcia ofert
  10. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/10/2018 - dostawa leków w III pakietach

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków w III pakietach.

  Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi.

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 - formularze asortymentowo-cenowe
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wymiana poszycia dachu na sali sportowej wykorzystywanej przez pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza postępowanie, które prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  na zadanie pod nazwą "Wymiana poszycia dachu na sali sportowej wykorzystywanej przez pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień" -  ZP/9/2018

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Informacja z sesji otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze oferty w załączeniu.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. przedmiar
  4. specyfikacja tech.wykonania
  5. informacja z sesji otwarcia
  6. informacja o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/7/2018 wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu oraz wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu oraz wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi dotyczace postępowania ZP/7/2018.

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 16.04.2018r.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Siekowo inwentaryzacja opis
  4. Siekowo inwentaryzacja rysunki
  5. Siekowo mapa sytuacyjna
  6. Siekowo opis techniczny
  7. Siekowo Program prac konserwatorskich
  8. Siekowo STWiORB
  9. Wonieść opis techniczny
  10. Wonieść rysunki okien
  11. Wonieść rzuty kondygnacji
  12. Pytania i odpowiedzi
  13. Informacja z sesji otwarcia ofert
  14. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie" - ZP/8/2018

  Treść ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania dotyczace postępowania ZP/8/2018

  W załączeniu odpowiedzi na pytania dotyczace postępowania ZP/8/2018 -  2

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Zawiadomienie o wyborze oferty w załączeniu.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. przedmiar bud
  4. przedmiar san
  5. przedmiar elek
  6. specyfikacja tech.wykonania
  7. plan 1
  8. plan 2
  9. plan 3
  10. rys 1
  11. rys 2
  12. rys 3
  13. rys 4
  14. rys 5
  15. rys 6
  16. rys 7
  17. rys 8
  18. rys 9
  19. rys 10
  20. rys 11
  21. rys 12
  22. rys 13
  23. rys 14
  24. rys 15
  25. rys 16
  26. rys 17
  27. rys 18
  28. rys 19
  29. rys 20
  30. rys 21
  31. rys 22
  32. rys 23
  33. rys 24
  34. rys 25
  35. rzut k1
  36. rzut k2
  37. rzut k3
  38. rzut k4
  39. rzut k5
  40. rzut k6
  41. rzut k7
  42. rzut k8
  43. rzut k9
  44. opis budowlany
  45. opis pr. zagospodarowania
  46. spec.wykon.i odbioru bud.
  47. rys E1
  48. rys E2
  49. rys E3
  50. rys E4
  51. rys E5
  52. rys E6
  53. rys E7
  54. rys E8
  55. rys E9
  56. rys E10
  57. rys E11
  58. rys E12
  59. rys E13
  60. rys E14
  61. rys E15
  62. rys E16
  63. rys E17
  64. rys E18
  65. rys E19
  66. rys E20
  67. rys E21
  68. rys E21
  69. rys E22
  70. opis techniczny
  71. specyfikacja tech.wykonania
  72. ceres led - przykład
  73. miro led - przykład
  74. jowisz led-przykład
  75. led kosmos - przykład
  76. luna - przykład
  77. prymat - przykład
  78. torent led-przykład
  79. vega - przykład
  80. rys S1
  81. rys S2
  82. rys S3
  83. rys S4
  84. rys S5
  85. rys S6
  86. rys S7
  87. rys S8
  88. rys S9
  89. rys S10
  90. rys S11
  91. rys S12
  92. rys S13
  93. rys S14
  94. rys S15
  95. opis tech sanitarny
  96. specyfikacja tech san
  97. odpowiedzi na pytania
  98. odpowiedzi na pytania 2
  99. informacja z sesji otwarcia
  100. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2018-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/6/2018 - Usługa ubezpieczenia

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia.

  W imieniu Szpitala postępowanie prowadzi Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

  W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania 2

  Zmiany do SIWZ

  W zwiazku z pytaniami Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 03-04-2018r. na dzień 05-04-2018r. 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert .

  Informacja o unieważnieniu postępowania dla Pakietu II oraz Pakietu III.

  Ogłoszenie o wynikach postępowania.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. odpowiedzi na pytania 2
  5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. unieważnienie dla pakietu II i Pakietu III
  8. ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Piotr Zborowski dnia 2018-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/4/2018 - dostawa leków w XXIV pakietach

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków w XXIV pakietach.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Zgodnie z art. 42.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu treść ogłoszenia w TED oraz SIWZ.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi.

  Informacja z sesji otwarcia w załączeniu.

  W załączeniu informacja o unieważnieniu pakietów VI, XX i XXIV oraz o ofertach odrzuconych w poszczególnych pakietach.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zamówieniu w TED
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Formularze asortymentowo-cenowe - edytowalne
  5. Wzór oferty - edytowalny
  6. JEDZ - edytowalny
  7. Pytania i odpowiedzi 1
  8. Pytania i odpowiedzi 2
  9. Informacja z sesji otwarcia ofert
  10. Informacja o unieważnionych pakietach i odrzuconych ofertach
  11. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wzmocnienia konstrukcji fundamentów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku portierni a

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Koscianie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą Wykonanie wzmocnienia konstrukcji fundamentów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku portierni a także części ogrodzenia.

  Treść ogłoszenia w załączeniu

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu  

  Zawiadomienie o wyborze oferty w załączeniu.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. przedmiar
  4. specyfikacja elewacja
  5. opis budowlany
  6. rysunek
  7. zagospodarowanie terenu
  8. informacja z sesji otwarcia
  9. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowę wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara B

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie"

  Treść ogłoszenia w załączeniu

  W załączeniu zamieszczono pytania i odpowiedzi, załączniki w wersji edytowalnej oraz pozwolenia konserwatora zabytków.

  W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert.

  W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. przedmiar bud
  4. przedmiar san
  5. przedmiar elek
  6. specyfikacja tech.wykonania
  7. plan 1
  8. plan 2
  9. plan 3
  10. rys 1
  11. rys 2
  12. rys 3
  13. rys 4
  14. rys 5
  15. rys 6
  16. rys 7
  17. rys 8
  18. rys 9
  19. rys 10
  20. rys 11
  21. rys 12
  22. rys 13
  23. rys 14
  24. rys 15
  25. rys 16
  26. rys 17
  27. rys 18
  28. rys 19
  29. rys 20
  30. rys 21
  31. rys 22
  32. rys 23
  33. rys 24
  34. rys 25
  35. rzut k1
  36. rzut k2
  37. rzut k3
  38. rzut k4
  39. rzut k5
  40. rzut k6
  41. rzut k7
  42. rzut k8
  43. rzut k9
  44. opis budowlany
  45. opis pr. zagospodarowania
  46. specyfikacja tech.wykonania
  47. rys E 1
  48. rys E 2
  49. rys E3
  50. rys E 4
  51. rys E 5
  52. rys E 6
  53. rys E 7
  54. rys E 8
  55. rys E 9
  56. rys E 10
  57. rys E 11
  58. rys E 12
  59. rys E 13
  60. rys E 14
  61. rys E 15
  62. rys E 16
  63. rys E 17
  64. rys E 18
  65. rys E 19
  66. rys E 20
  67. rys E 21
  68. rys E 22
  69. opis techniczny
  70. specyfikacja techniczna
  71. opis tech sanitarny
  72. rys S 1
  73. rys S 2
  74. rys S 3
  75. rys S 4
  76. rys S 5
  77. rys S 6
  78. rys S 7
  79. rys S 8
  80. rys S 9
  81. rys S 10
  82. rys S 11
  83. rys S 12
  84. rys S 13
  85. rys S 14
  86. rys S 15
  87. specyfikacja tech san
  88. ceres led - przykład
  89. miro led - przykład
  90. jowisz led-przykład
  91. led kosmos - przykład
  92. luna - przykład
  93. prymat - przykład
  94. torent led-przykład
  95. vega - przykład
  96. załączniki do SIWZ 2,3,4,5,7 - edytowalne
  97. załącznik 8 do SIWZ
  98. załącznik 9 do SIWZ
  99. Pozwolenie konserwatora 151-2015-A
  100. Decyzja konserwatora 192-2016-A
  101. Pytania i odpowiedzi
  102. informacja z sesji otwarcia
  103. unieważnienie postępowania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2018-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2018 - dostawa środków opatrunkowych

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych.

  Treść ogłoszernia o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.

  W załączeniu Pytania i Odpowiedzi do postępowania.

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Pytania i odpowiedzi
  4. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2018-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa ubezpieczenia

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia .

  W imieniu Szpitala postępowanie prowadzi Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

  W załączeniu zmiany do SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

  W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Pytania i odpowiedzi
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Zmiany do SIWZ
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  7. Pytania i odpowiedzi 2
  8. Informacja z sesji otwarcia ofert
  9. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Piotr Zborowski dnia 2018-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w kościanie w załączeniu zamieszcza "Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.".


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2018-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/21/2017 - dostawa oleju napędowego grzewczego

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że prowadzi postępowanie na dostawę oleju napędowego grzewczego w trybie zapytania o cenę. W dniu 20.11.2017r. dokonano otwarcia ofert.

  Informacja z sesji otwarcia w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/20/2017 - Przebudowa pomieszczeń biurowych w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń biurowych w dziale Eksploatacyjno-Technicznym.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Dokumentacja projektowa
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  5. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/19/2017 dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  W załączeniu Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia.

  W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 28.11.2017r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Dokumentacja projektowa - A1
  4. Dokumentacja projektowa - A2
  5. Dokumentacja projektowa - A3
  6. Dokumentacja projektowa - A4
  7. Dokumentacja projektowa - A5
  8. Dokumentacja projektowa - A6
  9. Dokumentacja projektowa - A7
  10. Dokumentacja projektowa - A8
  11. Dokumentacja projektowa - A9
  12. Dokumentacja projektowa - A10
  13. Dokumentacja projektowa - IE 1
  14. Dokumentacja projektowa - IE 2
  15. Dokumentacja projektowa - IE 3
  16. Dokumentacja projektowa - IE 4
  17. Dokumentacja projektowa - IE 5
  18. Dokumentacja projektowa - K1
  19. Dokumentacja projektowa - W1
  20. Dokumentacja projektowa - W2
  21. Dokumentacja projektowa - W3
  22. Dokumentacja projektowa - W4
  23. Dokumentacja projektowa - W5
  24. Dokumentacja projektowa - W6
  25. Dokumentacja projektowa - W7
  26. Dokumentacja projektowa - W8
  27. Dokumentacja projektowa - W9
  28. Dokumentacja projektowa - W10
  29. Dokumentacja projektowa - Z1
  30. Dokumentacja projektowa - Z2
  31. Lista elementów montażowych
  32. Lista materiałowa
  33. Lista montażowa
  34. Opinia geotechniczna
  35. Opis techniczny
  36. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  37. STWiOR - elektryczna
  38. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/18/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholow

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na 

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej 

  dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu.

   

  Informacja z sesji otwarcia ofert w  postępowaniu ZP/18/2017 z dnia 22-09-2017


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Program funkcjonalno-użytkowy
  4. zał. nr 2 do programu - mapa zasadnicza
  5. informacja z sesji otwarcia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/17/2017 - wykonanie zbiorników zaopatrujących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zag

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie zbiorników zaopatrujących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zagospodarowaniem terenu. 

  Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu

  W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 29.08.2017r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. RB mapa
  4. RB opis
  5. RB rys. 1E
  6. RB rys. 2
  7. RB rys. 2E
  8. RB rys. 3
  9. RB rys. 4
  10. RB rys. 5
  11. RB rys. 6
  12. RB rys. 7
  13. RB rys. 8
  14. RB SWiOR
  15. RB strona tytułowa
  16. RE SWiOR
  17. RI opis techniczny instalacji zbiorników buforowych
  18. RI rys. 1 projekt zagospodarowania terenu
  19. RI rys. 2 inwentaryzacja wiaty
  20. RI rys. 3 inwentaryzacja pomieszczenia wodomierza
  21. RI rys. 4 rzut pomieszczenia wodomierza oraz wiaty
  22. RI rys. 5 szczegół pompowni
  23. RI rys. 6 szczegół zbiornika
  24. RI rys. 7 profil nr 1
  25. RI rys. 8 profil nr 2
  26. RI rys. 9 kolizje nr 1
  27. RI rys. 10 kolizje nr 2
  28. RI rys. 11 przekrój przez wykop
  29. RI SWiOR kanalizacja
  30. ZT rys. 1
  31. ZT rys. 2
  32. ZT rys. 3
  33. ZT rys. 4
  34. ZT mapa sytuacyjna
  35. ZT opis
  36. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    malowanie pomieszczeń terapeutycznych w Oddziale Leczenia Uzależnień I

  Malowanie pomieszczeń terapeutycznych w Oddziale Leczenia Uzależnień I.

  nr  sprawy ZP/16/2017

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń terapeutycznych w Oddziale Leczenia Uzależnień I w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 11.08.2017r.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SWiR
  4. przedmiar
  5. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/15/2017 Wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenc

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II,  od strony ulicy Pl. Paderewskiego w Kościanie oraz drogi z tych oddziałów do kuchni głównej. Nr sprawy: ZP/15/2017.

  Treść ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania.

  W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

  W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 3.08.2017r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Opis droga do kuchni
  4. Opis
  5. rys. 1 drogi
  6. rys. 2 - kanalizacja deszczowa
  7. rys. 3 - kanalizacja deszczowa - etapy
  8. rys. 4 - schemat studnia
  9. rys.1 droga do kuchni
  10. rys.2 droga do kuchni
  11. rys. 3 droga do kuchni
  12. rys. 4 droga do kuchni
  13. SWiOR RB droga do kuchni
  14. SWiOR RB etap II
  15. SWiOR RI kanalizacja droga do kuchni
  16. SWiOR RI kanalizacja etap II
  17. Odpowiedzi na pytania
  18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  19. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/14/2017 - dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

  Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 11.07.2017r. w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Dokumentacja projektowa - A1
  4. Dokumentacja projektowa - A2
  5. Dokumentacja projektowa - A3
  6. Dokumentacja projektowa - A4
  7. Dokumentacja projektowa - A5
  8. Dokumentacja projektowa - A6
  9. Dokumentacja projektowa - A7
  10. Dokumentacja projektowa - A8
  11. Dokumentacja projektowa - A9
  12. Dokumentacja projektowa - A10
  13. Dokumentacja projektowa - IE 1
  14. Dokumentacja projektowa - IE 2
  15. Dokumentacja projektowa - IE 3
  16. Dokumentacja projektowa - IE 4
  17. Dokumentacja projektowa - IE 5
  18. Dokumentacja projektowa - K1
  19. Dokumentacja projektowa - W1
  20. Dokumentacja projektowa - W2
  21. Dokumentacja projektowa - W3
  22. Dokumentacja projektowa - W4
  23. Dokumentacja projektowa - W5
  24. Dokumentacja projektowa - W6
  25. Dokumentacja projektowa - W7
  26. Dokumentacja projektowa - W8
  27. Dokumentacja projektowa - W9
  28. Dokumentacja projektowa - W10
  29. Dokumentacja projektowa - Z1
  30. Dokumentacja projektowa - Z2
  31. Lista elementów montażowych
  32. Lista materiałowa
  33. Lista montażowa
  34. Opinia geotechniczna
  35. Opis techniczny
  36. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  37. STWiOR - elektryczna
  38. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    wymiana okien oraz wymiana części poszycia dachu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na  wymianę okien oraz wymianę części poszycia dachu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie 

  Treść ogłoszenia w załączeniu

  Informacja z otwarcia w załączeniu

  Wybór oferty w w/w postępowaniu w załączeniu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. specyfikacja okna
  4. program prac okna
  5. opis okna
  6. inwentaryzacja rysunki okna
  7. inwentaryzacja opis okna
  8. rys 1 okna
  9. przedmiar okna
  10. specyfikacja dach
  11. opis do projektu dach
  12. rys 2 dach
  13. rys 1 dach
  14. przedmiar dach
  15. informacja z sesji otwarcia
  16. wybór oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2017-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roboty budowlane w Oddziale Leczenia Uzależnień I w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53 podzielonej na trzy zadania.

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Oddziale Leczenia Uzależnień I w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53 podzielonej na trzy zadania.

  a) Zadanie 1: Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Oddziale Leczenia Uzależnień I  w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53

  b) Zadanie 2: Naprawa dachu w łączniku budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53

  c) Zadanie 3: Częściowa izolacja ściany oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem przy wejściu do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia w załączeniu 

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SWiOR boisko
  4. przedmiar boisko
  5. SWiOR Dach
  6. przedmiar dach
  7. SWiOR utwardzenie
  8. przedmiar utwardzenie
  9. informacja z otwarcia
  10. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2017-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/10/2017 - Dostawa leków w VI pakietach.

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków w VI pakietach.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Zgodnie z art. 42.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu treść ogłoszenia w TED oraz SIWZ.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania II

  W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.06.2017r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zamówieniu w TED
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Załącznik nr 1 - formularze asortymentowo-cenowe
  5. Załącznik nr 2 - wzór oferty
  6. Załącznik nr 3 - JEDZ
  7. Załącznik nr 4 - wzór umowy
  8. Odpowiedzi na pytania
  9. Odpowiedzi na pytania II
  10. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I  w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53

  Treść ogłoszenia w załączeniu

   

  Odpowiedzi na pytania dotyczące zadania w załączeniu

   

  Informacja z sesji otwarcia z dnia 15-05-2017r. nr sprawy ZP/9/2017 w załączeniu.

   

  Zawiadomienie o wynikach postępowania


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Program funkcjonalno-użytkowy
  4. załącznik do PFU nr 1
  5. załącznik do PFU nr 2
  6. załącznik do PFU nr 3
  7. odpowiedzi na pytania
  8. informacja z sesji otwarcia
  9. zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2017-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/7/2017 - leasing bielizny pościelowej szpitalnej wraz z serwisem oraz pranie odzieży

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na leasing bielizny pościelowej szpitalnej wraz z serwisem oraz pranie odzieży ochronnej białej i kolorowej i innych artykułów z tkanin - ZP/7/2017.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/8/2017 - wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu - II etap

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu - II etap.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.

  W załączniku zamieszczono sprostowanie do SIWZ. Zmiana dotyczy sposobu oceny ofert wg wzoru w kryterium oceny ofert dot. "czas gwarancji i rękojmi" oraz kryterium "szybkość usunięcia usterek". Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

  W załączeniu odpowiedzi na pytania prowadzące do zmiany SIWZ.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Projekt budowlany - rysunki okien
  4. Projekt budowlany - rzuty kondygnacji
  5. Projekt budowlany - opis techniczny
  6. Sprostowanie do SIWZ
  7. Odpowiedzi na pytania
  8. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/5/2017 - dostawa leków w XXVI pakietach

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków w XXVI pakietach.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Zgodnie z art. 42.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu treść ogłoszenie w TED oraz SIWZ.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

  W załączeniu informacja o unieważnionych pakietach oraz odrzuconych ofertach.

  W załączeniu SPROSTOWANIE  informacji o unieważnionych pakietach oraz odrzuconych ofertach.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zamówieniu w TED
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Formularze asortymentowo-cenowe - wersja edytowalna
  6. Odpowiedzi na pytania II
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Informacja o unieważnionych pakietach i odrzuconych ofertach
  9. SPROSTOWANIE informacji o unieważnionych pakietach i odrzuconych ofertach
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa ogrodu zimowego w budynku oddziału psychiatrycznego w Wonieściu nr sprawy: ZP/6/2017

  WojewódzkiSzpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Koscianie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ogrodu zimowego w budynku oddziału psychiatrycznego w Wonieściu.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

   

  Informacja z sesji otwarcia w załączeniu 

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zdjęcie 1
  4. zdjęcie 2
  5. zdjęcie 3
  6. zdjęcie 4
  7. zdjęcie 5
  8. zdjęcie 6
  9. zdjęcie 7
  10. zdjęcie 8
  11. zdjęcie 9
  12. zdjęcie 10
  13. zdjęcie 11
  14. rys A1
  15. rys A2
  16. rys A3
  17. rys A4
  18. rys A5
  19. rys K1
  20. rys K2
  21. opis architektoniczny
  22. przedmiar
  23. specyfikacja tech.wykonania
  24. rys A6
  25. rys A7
  26. rys A8
  27. rys A9
  28. informacja z sesji otwarcia
  29. unieważnienie postępowania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2017-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/4/2017 - świadczenie usług serwisowych nad szpitalnym systemem informatycznym

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na 

  świadczenie usług serwisowych nad szpitalnym systemem informatycznym Eskulap, Impuls EVO oraz towarzyszące na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w zakresie posiadanego przez Zamawiającego Oprogramowania Aplikacyjnego.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/3/2017 - dostawa środków opatrunkowych

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetargo nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  W załączeniu pytania i odpowiedzi.

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 13.03.2017r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ
  7. Pytania i odpowiedzi
  8. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu zamieszcza "Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.".


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2017 - wykonanie elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową, częściową wymianą pokrycia dachowego i ok

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bie4lawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową, częściową wymianą pokrycia dachowego i okien oraz zagospodarowaniem terenu.

  Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu. 

   

  Zamawiający przedstawia w załączeniu Informację z sesji otwarcia ofert z dnia 24.01.2017r.

  Jednocześnie przypomina się Wykonawcom biorącym udział w powyższym postępowaniu o obowiązku dostarczenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Przedmiar robót
  4. Inwentaryzacja okna cz. 1
  5. Inwentaryzacja okna cz.2
  6. Opis techniczny
  7. rys.A1
  8. rys. A2
  9. rys. A3
  10. rys. A4
  11. rys. A5
  12. rys. A6
  13. rys. A7
  14. rys. A8
  15. rys. A9
  16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  17. Pytania i odpowiedzi
  18. Informacja z sesji otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa oleju napędowego grzewczego

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że prowadzi postępowanie na dostawę oleju napędowego grzewczego w trybie zapytania o cenę. W dniu 14.11.2016r. dokonano otwarcia ofert. Informacja z sesji otwarcia w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/11/2016 - dostawa energii elektrycznej

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. O. Bielawskiego w Kościanie informuje, że w dniu 28.09.2016 r. zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o."  

  Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja i  załączniki do specyfikacji znajdują się pod adresem:

   

  http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=37408

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/10/2016 - transport posiłków

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na transport posiłków.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

   

  W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 29.09.2016r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/9/2016 - wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika - II postępowanie

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 304402-2016 zamieszczono drugie ogłoszenie o zamówieniu.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.

  W załączeniu Informacje uzupełniające do SIWZ

  W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 16.09.2016r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Opis techniczny
  4. rys. 1 - drogi
  5. rys. 2 - kanalizacja deszczowa
  6. rys. 3 - kanalizacja deszczowa - etapy
  7. rys. 4 - schemat studnia
  8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowlana
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna
  10. Informacje uzupełniające do SIWZ
  11. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/8/2016 - dostawa artykułów spożywczych

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w dniu 29.08.2016r. przesłał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Jednocześnie informujemy, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po opublikowaniu ogłoszenia w DzUUE.

  W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE w dniu 2.09.2016r. pod nr 304590-2016 w załączeniu udostępniamy SIWZ.

  W załączeniu podajemy informację z sesji otwarcia ofert w dniu 03.10.2016r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki 1a-r - formularze asortymentowo-cenowe
  4. Załącznik nr 2 - formularz oferty
  5. Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy
  7. Odpowiedzi na pytania
  8. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/7/2016 - wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika

  W dniu 31.08.2016r. o godz. 10:30 dokonano otwarcia ofer. Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 301201-2016 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ul. Kilińskiego w Kościanie.

  Treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Opis techniczny
  4. rys. 1 - drogi
  5. rys. 2 - kanalizacja deszczowa
  6. rys. 3 - kanalizacja deszczowa - etapy
  7. rys. 4 - schemat studnia
  8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowlana
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna
  10. Odpowiedzi na pytania
  11. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/6/2016 - wykonanie oświetlenia i monitoringu

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że dokonał zmiany w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień. 

  W pkt 5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 5.2.3 otrzymuje brzmienie:

  "Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności elektrycznej lub ogólnobudowlanej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków."

  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/6/2016 - wykonanie oświetlenia i monitoringu

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/6/2016 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego  dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego  dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.  Adres: 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1A.

  2.           Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

  1)Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, (zadanie obejmuje branżę  elektryczną).

  2)Załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  3)Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiar robót (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

   

  Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1313/A. Właściciel posiada pozwolenie nr 349/2016/A udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego.

   

  3.            Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45310000-3.

  4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  5. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  6. W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  8. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  a)     termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych – 7 dni od dnia podpisania umowy,

  b)     termin wykonania robót budowlanych: do 31 października 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  2. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach zabytkowych, łącznie o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto, z których każda obejmowała branżę elektryczną.

  4. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności elektrycznej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków.

  5. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie 1.a – d wspólnicy mogą spełniać łącznie.

  7. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 7.000,00 zł.

  (słownie złotych: siedemtysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena  = 90% (minimalizacja)

  czas gwarancji = 10% (maksymalizacja)

  Termin składania ofert

  do dnia 03-08-2016r. do godz. 09:30

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budowlane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych  z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  19-07-2016r.  Nr ogłoszenia:   143787-2016 


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Rysunek 1E - oświetlenie
  3. Rysunek 2E - monitoring
  4. Rysunek 3E - schemat
  5. Opis techniczny
  6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  7. Przedmiar robót
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/5/2016 - dostawa leku

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leku immunoglobulina ludzka normalna.

  Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedzi
  4. Pytania i odpowiedzi 2
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/4/2016 - elektroniczny system parkingowy

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elektronicznego systemu parkingowego wraz z montażem.

  W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedź na pytanie
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Mapka do celów projektowych
  6. Mapka sytuacyjna systemu parkingowego
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/2/2016 - usługa sprzątania obiektów szpitala

  Z uwagi na błąd w podsumowaniu poprawionego  załącznika nr 11 - formularz cenowy, w kolumnie "Orientacyjna ilość m2" Zamawiający prosi o poprawienie podsumowania. Jest 21634  winno być 21692 m2. W przypadku gdy podsumowanie nie zostanie poprawione Zamawiający będzie traktował to jako oczywistą omyłkę rachunkową.

  UWAGA - ZAKTUALIZOWANO ZAŁĄCZNIK NR 11 - FORMULARZ CENOWY

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie w załączeniu przedstawia odpowiedź na pytanie jakie wpłynęło do zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

   

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony ma usługę sprzątania obiektów szpitala. Treść ogłoszenia w załączeniu.

  Zgodnie z art. 42.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   

  Informujemy, że w dniu 22.03.2016r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W związku z powyższym w załączeniu zamieszczamy treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie 2016/S 057-096264
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Załącznik nr 1 - Zakres sprzątania - Plan Higieny
  5. Załącznik nr 2 - Wykaz powierzchni do sprzątania
  6. Załącznik nr 3 - Dodatkowe informacje dot. zakresu usługi
  7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1
  8. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
  9. Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi
  10. Załącznik nr 7 - Wykaz osób
  11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1
  12. Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  13. Załącznik nr 10 - Formularz ofertowy
  14. Załącznik nr 12 - Wzór umowy
  15. Odpowiedź na pytanie
  16. odpowiedzi na pytania
  17. Odpowiedzi na pytania II
  18. Załącznik nr 11 - Formularz cenowy - poprawiony
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/3/2016 - dostawa leków

  UWAGA – Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w pakietach:

  1)     W pakiecie XVIII poz. 30 – jest Ibuprofen 400mg x 60 tabl. powl. – 100 opak.

  ma być: MIG 400mg x 20 tabl. powl. – 300 opak.

  Zmiana spowodowana brakiem dostępności leku na rynku – koniec produkcji.

   

  2)     W pakiecie XIX poz. 8 – jest Biofazolin 2g, proszek do sporz. roztw. do wstrz.

  ma być: Biofazolin 1g, proszek do sporz. roztw. do wstrz.

  Zmiana spowodowana omyłką pisarską.

   

  3)     W pakiecie III poz. 2 – Ceftriaxon MIP I.V. 2g prosz. do sporz. roztw. do wstrz. lub infuzji x 10 fiol. – 20 op.

  Zamawiający dopuszcza także możliwość zaoferowania leku równoważnego w opakowaniach po 1 fiol. w ilości 200 fiol.

   

  Zainteresowanych Wykonawów prosimy o pobranie nowych formularzy cenowych (załącznik nr 2r i załącznik nr 2s).

  _______________________________________________________________________________________________________

   

   

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie w załączeniu przedstawia odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

   

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że wprowadza w pakiecie XXII dwa dodatkowe leki, tj.:

  poz. 19 – Ecidin 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji z 1 fiol. – 150 opak.

  poz. 20 – Ecidin 1 g. proszek do sporządzania roztworu do infuzji x 1 fiol. – 300 opak.

   W związku z powyższym zmianie ulega formularz cenowy – załącznik nr 2u (Pakiet XXII).

  Zmiana ta nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

   

   

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków. Treść ogłoszenia w załączeniu. 

  Zgodnie z art. 42.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Informujemy, że w dniu 18.03.2016r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W związku z powyższym w załączeniu publikujemy treść ogłoszenia oraz SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie 2016/S 055-091596
  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. odpowiedzi na pytania II
  6. Formularze cenowe - załącznik 2a-z
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2016 - Opatrunki

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków. Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/11/2015 - Obs�uga kuchenek oddzia�owych

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Ko�cianie og�asza przetarg nieograniczony na obs�ug� kuchenek oddzia�owych.

  Tre�� og�oszenia w za��czeniu.

  Zgodnie z Art. 42.1 ustawy Prawo zamówie� publicznych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udost�pniona po publikacji og�oszenia w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej.

   

  Zgodnie z art. 185.1. ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w dniu 3 listopada 2015r. otrzymał kopię odwołania na treść SIWZ. Treść odwołania w załączeniu.

  Zainteresowanych wykonawców wzywa się do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 


  Lista załączników
  1. Ogoszenie o zamwieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 - System obsługi kuchenek oddziałowych
  4. Załącznik nr 2 - Orientacyjny wykaz powierzchni do sprzątania przez kuchenkowe
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1
  6. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
  7. Załącznik nr 5 - Wykaz osób
  8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1
  9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  10. Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy
  11. Załącznik nr 9 - Formularz cenowy
  12. Załącznik nr 10 - Wzór umowy
  13. Odwołanie
  14. SIWZ - zmieniony
  15. Załącznik nr 10 - wzór umowy - zmieniony
  16. Odpowiedź na odwołanie
  17. Odpowiedzi na pytania
  18. odpowiedź na pytanie 2
    udostępnił Przewodnicz�cy Komisji Przetargowej dnia 2015-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/10/2015 - dostawa leku

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku.

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a.

  Szczegółowy wykaz  asortymentowy znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji.

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leku zamiennego – synonimowego.
  2. Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.
  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.
  5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.
  2. 2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ  
  3. 3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników.

   

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

   

  Wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 95% 

  czas reakcji na reklamację = 5%

  Termin składania ofert

  do dnia 21-10-2015r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  13-10-2015r. Nr ogłoszenia:  271220-2015


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Odpowied na pytanie
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa mebli wraz z montażem do Oddziału psychiatrycznego w Wonieściu, Zamawiający Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskie

  Zamawiający       

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania    

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia        

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot  i zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do Oddziału psychiatrycznego w Wonieściu, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:

  Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych

  Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych - szpitalnych

  Szczegółowy asortyment i opis mebli zawierają Załączniki nr od 1.1 dla Zadania 1 i nr od 1.2  dla Zadania 2 oraz 1.3

  Oferty częściowe               

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Oferty wariantowe         

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia zarówno dla zadania 1 jak i zadania 2, sześć tygodni od daty podpisania umowy .

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

  2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. 

  Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.  

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 400.000 zł.

  Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych środków na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w wysokości zabezpieczającej wartość oferty.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

  1.1Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4

  1.2 Opłaconą polisę  ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej odpowiadającej  przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 400.000 zł z dowodem jej opłacenia.

  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

  Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

  W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, dotyczy to każdego z tych podmiotów.

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich.   

  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. VII 2.2 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, Wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

  2.2.3.  Dokumenty o których mowa w pkt. VII 2.2.1 – VII 2.2.2 muszą być złożone w formie oryginału, odpisu,    wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  3. Ponadto, Wykonawca musi dołączyć:

  3.1 Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie [konsorcjum], a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum);

  3.2 Listę członków grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca ( załącznika nr 6);

  3.3 W celu potwierdzenia że oferowane dostawy mebli odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,  wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

  Atest potwierdzający pokrycie uchwytów meblowych powłoką zabezpieczającą przed rozwojem bakterii chorobotwórczych.

  Protokół oceny ergonomicznej krzesła obrotowego tapicerowanego wystawiony przez Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii.

  Atest wytrzymałościowy dla oferowanego krzesła obrotowego tapicerowanego wydany przez właściwy organ.

  Protokół oceny ergonomicznej biurka na stelażu płytowym  i biurka na stelażu metalowym  wydany przez Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii.

  Atest wytrzymałościowy dla oferowanego biurka na stelażu płytowym oraz biurka na stelażu metalowym wydany przez właściwy organ.

  Kartę katalogową tkaniny dla krzesła stacjonarnego pacjenta w tkaninie medycznej wraz z badaniami: certyfikatem zachowania ogniowego, badaniem potwierdzającym pokrycie tkaniny powłoką odporną na ślinę, pot, krew, mocz, rozwój bakterii chorobotwórczych i pleśni oraz badaniem potwierdzającym odporność tkaniny na ścieranie powyżej 300 000 cykli Martindale.

  Próbki mebli zastosowane przy realizacji zamówienia wg opisu stanowiącego załącznik nr 7 w celu okazania, które należy dostarczyć do tutejszego Szpitala do Sali Konferencyjnej do dnia 12-08-2015r. do godz. 10:00.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o którym mowa w pkt VII (oprócz pkt VII 3.2) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, (np. jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości).

  5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń, dokumentów, próbek i załaczników o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  7. Nie dołączenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Wadium

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców

  dla Zadania 1 – 3000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące  00/100).

  dla Zadania 2 -  2000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące  00/100).

  Wadium należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:30.

  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  w gwarancjach bankowych;

  w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, gdy środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 11-08-2015r. o godz. 10:00.

  W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w 

  terminie jeżeli dokumenty zostaną złożone w Dziale Eksploatacyjno – technicznym szpitala biuro st. inspektora ds. zam. publ. w terminie do dnia 11-08-2015r. do godz. 10:00.

  Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Kryteria oceny ofert      

  1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium.

  Nazwa kryterium

  Waga

  cena brutto zadania 

  80

  Jakość wykonania okazanych mebli

  10

  Walory estetyczno-użytkowe i ergonomia okazanych mebli

  10

  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

   

  a)  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego kryterium pierwszego

                                          oferowana minimalna cena brutto zadania

  Cena brutto zadania   = --------------------------------------------------------- x 80

                                            cena brutto zadania badanej oferty

   

  Sposób oceny ceny :                  minimalizacja

  b) Sposób oceny jakości wykonania okazanych mebli

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.

  Jakość wykonania okazanych mebli zostanie poddana ocenie przez biegłego – powołanego przez wykonawcę

  poprzez przyznanie punktacji w skali od 0 do 10.

  c) Sposób oceny  walorów estetyczno-użytkowych i ergonomii okazanych mebli

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.

  Walory estetyczno-użytkowe i ergonomia okazanych mebli zostaną poddane ocenie przez biegłego – powołanego przez wykonawcę

  poprzez przyznanie punktacji w skali od 0 do 10.

  Ocena biegłego dokonana będzie na podstawie dostarczonych próbek wykonanych mebli zgodnie z punktem X.3.e SIWZ

  2. Wynik

  Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

  Termin i miejsce składania ofert   

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Plac Paderewskiego 1A 64-000 Kościan Dział Eksploatacyjno-Techniczny - biuro st. inspektora ds. zam. publ. do dnia 11-08-2015r. do godz. 10:00  Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

  2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Plac Paderewskiego 1A 64-000 Kościan Dział Eksploatacyjno-Techniczny dnia  11-08-2014r. o godz. 10:30.

  3. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.

  Termin związania ofertą    

  30 dni

  Umowa ramowa 

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów               

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej    

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające     

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  04-08-2015r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. formularz asortymentowy dla zadania 1 i dla zadania 2
  3. odpowiedzi na pytania
  4. odpowiedź na pytania 2
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zagospodarowanie części parkowej

  W związku z otrzymanymi pytaniami w postępowaniu ZP/8/2015 w załączeniu przdstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania "Zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień".


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania
  2. odpowiedzi na pytania 2
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zagospodarowanie części parkowej

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień. Adres: 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1A.

  2.           Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

  1)Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, (zadanie obejmuje branże budowlaną, elektryczną).

  2)Załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

  3)Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiary robót (wyłącznie jako materiały pomocnicze).

   

  Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1313/A. Właściciel posiada pozwolenie nr 324/2015/A udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego.

   

  3.1.            3.            Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45453000-7.

  4.                 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  5.                 Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  6.                 W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  7.                 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  8.                 Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  7 dni od dnia podpisania umowy do: 

  - zakończenie prac w terminie do 13 listopada 2015r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  2. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach zabytkowych, łącznie o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, z których każda obejmowała branże: budowlaną, elektryczną.

  4. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności ogólnobudowlanej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków.

  5. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie 1.a – d wspólnicy mogą spełniać łącznie.

  7. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 8.000,00 zł.

  Kryteria oceny ofert

  cena  = 90% (minimalizacja)

  czas gwarancji = 10% (maksymalizacja)

  Termin składania ofert

  do dnia 11-08-2015r. do godz. 10:30

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budowlane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych  z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  27-08-2015r. 


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. rysunek PB 1
  3. rysunek pb 2
  4. rysunek pb 3
  5. rysunek pb 4
  6. rysunek pb 5
  7. rysunek pb 6
  8. rysunek pb 7
  9. rysunek pb 8
  10. rysunek pb 9
  11. roboty elektryczne 1
  12. roboty elektryczne 2
  13. roboty elektryczne 3
  14. przedmiar pb
  15. specyfikacja pb
  16. przedmiar pe
  17. specyfikacja pe
    udostępnił Przewodniczący Komisji przetargowej dnia 2015-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/7/2015 - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - modernizacja sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek orga

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/7/2015 - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - modernizacja sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - modernizacja sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.

  Adres: 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1A.

  2.           Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

  1)Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, (zadanie obejmuje branże budowlaną, sanitarną i elektryczną).

  2)Załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

  3)Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiary robót (wyłącznie jako materiały pomocnicze).

   

  Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1313/A. Właściciel posiada pozwolenie nr 310/2015/A udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego.

   

  3.            Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45453000-7.

  4.                 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  5.                 Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  6.                 W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  7.                 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  8.                 Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  7 dni od dnia podpisania umowy do: 

  - zakończenie prac w roku 2015: w terminie do 13 listopada 2015r.

  - zakończenie prac w roku 2016: w terminie do 31 października 2016r.

   

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  2. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach zabytkowych, łącznie o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, z których każda obejmowała branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną.

  4. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności ogólnobudowlanej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków.

  5. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie 1.a – d wspólnicy mogą spełniać łącznie.

  7. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 30.000,00 zł.

  (słownie złotych: trzydzieścitysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena  = 90% (minimalizacja)

  czas gwarancji = 10% (maksymalizacja)

  Termin składania ofert

  do dnia 26-06-2015r. do godz. 07:30

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budowlane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych  z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  11-06-2015r.  Nr ogłoszenia:    141022-2015


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. 2b.pdf
  3. 3b.pdf
  4. 4b.pdf
  5. mapa.pdf
  6. opis.pdf
  7. 1E osw 0p.pdf
  8. 2E osw 1p.pdf
  9. 3E gn 0p.pdf
  10. 4E gn 1p.pdf
  11. 5E schemat.pdf
  12. E opis.pdf
  13. IS 1.pdf
  14. IS 2.pdf
  15. IS 3.pdf
  16. IS 4.pdf
  17. IS 5.pdf
  18. IS 6.pdf
  19. IS opis.pdf
  20. RB przedmiar.pdf
  21. RB Specyfikacja techniczna.pdf
  22. RE przedmiar.pdf
  23. RE Specyfikacja techniczna.pdf
  24. RI przedmiar.pdf
  25. RI Specyfikacja techniczna.pdf
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a,   leków podzielonych na 23 pakiety (zadania).

  Szczegółowy wykaz asortymentowy w danym pakiecie znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a-z do niniejszej specyfikacji.

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.
  2. Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.
  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.
  5. Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.
  6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (23 pakiety/zadania) lub na wybrane przez niego pakiety (zadania).

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.
  2. 2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że: 

  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy leków o  wartości minimum 200.000 zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 1, 11, minimum 100.000zł dla każdego z pakietu/zadania 2,6,10,12,13,14,18,19,21 minimum 50.000zł dla każdego z pakietu/zadania 5,7,15,16,22,23 minimum  20.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 8,9,17 minimum  5.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 3,4,20 (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania). 

  1. 3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą,  której zadaniem będzie kontrola jakości zamówienia; 
  2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  posiada ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  200.000 zł dla każdego z pakietu/zadania 1, 11 minimum 100.000zł dla każdego z pakietu/zadania 2,6,10,12,13,14,18,19,21 minimum 50.000zł dla każdego z pakietu/zadania 5,7,15,16,22,23 minimum  20.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 8,9,17 minimum  5.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 3,4,20 (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania);

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników, warunek 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 mogą spełniać wspólnicy łącznie.

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1)       dla pakietu/zadania 1                            -  2100,00 PLN

  2)       dla pakietu/zadania 2                            -  1050,00 PLN

  3)       dla pakietu/zadania 3                            -    100,00 PLN

  4)       dla pakietu/zadania 4                            -    100,00 PLN

  5)       dla pakietu/zadania 5                            -    700,00 PLN

  6)       dla pakietu/zadania 6                            -  1300,00 PLN

  7)       dla pakietu/zadania 7                            -    500,00 PLN

  8)       dla pakietu/zadania 8                            -    350,00 PLN

  9)       dla pakietu/zadania 9                             -    350,00 PLN

  10)    dla pakietu/zadania 10                          -  1200,00 PLN

  11)    dla pakietu/zadania 11                          -  3100,00 PLN

  12)    dla pakietu/zadania 12                          -  1300,00 PLN

  13)    dla pakietu/zadania 13                          -  1700,00 PLN

  14)    dla pakietu/zadania 14                          -  1600,00 PLN

  15)    dla pakietu/zadania 15                          -    900,00 PLN

  16)    dla pakietu/zadania 16                          -    700,00 PLN

  17)    dla pakietu/zadania 17                          -    400,00 PLN

  18)    dla pakietu/zadania 18                          -  1300,00 PLN

  19)    dla pakietu/zadania 19                          -  1300,00 PLN

  20)    dla pakietu/zadania 20                          -    110,00 PLN

  21)    dla pakietu/zadania 21                          -  1100,00 PLN

  22)    dla pakietu/zadania 22                          -    700,00 PLN

  23)    dla pakietu/zadania 23                          -    700,00 PLN

  Łącznie wadium dla wszystkich pakietów (zadań) wynosi: 22660,00 PLN.

   (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

  2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.04.2015r. o godz. 10:00.

  3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  Þ       w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  Þ       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  Þ       w gwarancjach bankowych;

  Þ       w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  Þ       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

  4. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego.

  5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

  6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu gwarancyjnego należy zdeponować w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym szpitala w terminie określonym w punkcie 2, a jego potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię dołączyć do oferty.

  7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

  8. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  a)       wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należą do grupy kapitałowej , lub nie wyraziły zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  b)        wykonawca, którego oferta została wybrana:

  • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  10. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie zamawiającego w jego siedzibie lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 98% 

  czas reakcji na reklamację w dniach = 2%

  Termin składania ofert

  do dnia 28-04-2015r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  60 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

  16-03-2015r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz asortymentowo-cenowy
  3. odpowiedzi na pytania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/5/2015 - dostawa środków opatrunkowych

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa.

  Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Dostawa środków opatrunkowych bezpośrednio do Apteki szpitala, wg charakterystyki i szczegółowego wykazu asortymentowego, który  zawiera formularz cenowy podzielony na Zadanie I, Zadanie II i Zadanie III stanowiący załącznik nr 3.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie środków opatrunkowych zamiennych – równoważnych.

  3. Dostawa będzie odbywała się okresowo transportem wykonawcy, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania.

  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  5. Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.

  6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

  7. Warunki bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:

  a)        Muszą posiadać wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych);

  b)        Muszą posiadać znak CE;

  c)        Muszą być wykonane w całości z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego);

  d)        Muszą posiadać ściągacze taliowe oraz falbanki, zapobiegające wypadaniu zawartości oraz nie powodujące obtarć w okolicy pachwin;

  e)        Muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie – w postaci elastycznych przylepcorzepów;

  f)        Chłonność pieluchomajtek musi spełniać normę ISO 11948-1 i musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.

  8. Warunki bezwzględne dla podpasek:

  a)        Muszą posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH;

  b)        Muszą posiadać wysoką chłonność. Absorbcja nie mniej niż 110 g/szt.;

  c)        Podpaska musi być pokryta folią paroprzepuszczalną (tzw. oddychająca), bezzapachowa;

  d)        Powierzchnia wewnętrzna musi być pokryta włókniną softiplait;

  e)        Musi posiadać boczne wytłoczenia ułatwiające równomierne wchłanianie wilgoci;

  f)        Musi być samoprzylepna, przepuszczalność nie mniej niż 1,5 N.

  9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki pieluchomajtek i podpasek po 1 opakowaniu z każdego rozmiaru w oryginalnych opakowaniach oraz próbki kompresów gazowych wyjałowionych – wszystkie rodzaje – po 1 opakowaniu z każdego rodzaju, w oryginalnych opakowaniach.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

  odrębnie dla Zadania I, Zadania II i Zadania III.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 06 kwietnia 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych środków na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w wysokości zabezpieczającej wartość oferty.

   

  Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4.

   

  Wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 98% 

  czas reakcji na reklamację w dniach = 2%

  Termin składania ofert

  do dnia 17-03-2015r. do godz. 09:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  02-03-2015r. Nr ogłoszenia:  44526-2015


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy
  3. Odpowiedzi na pytania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa ubezpieczenia szpitala

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na usługę ubezpieczenia szpitala. Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie BZP - ubezpieczenie
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2015-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/3/2015 - dostawa leków Rispolept

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa.

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a.

  Szczegółowy wykaz  asortymentowy znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji.

  2.        Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.

  3.        Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.

  4.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

  5.        Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  6.        Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników.

   

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

   

  Wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 90% 

  termin płatności = 10%

  Termin składania ofert

  do dnia 28-01-2015r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  20-01-2015r. Nr ogłoszenia:  13806-2015


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1a - formularz asortymentowo-cenowy
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków dezynfekcyjnych

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2014 r. zostało opublikowane ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w prowadzonym w naszym imieniu przez Supra Holding we Wrocławiu postępowaniu przetargowym na dostawę środków dezynfekcyjnych Nr SGZ/33/3/2014

  W związku z powyższym na stronie internetowej www.supraholding.pl zostały zamieszczone dokumenty przetargowe m.in. SIWZ, ogłoszenie, załącznik nr 2 i załącznik nr 5, formularze oferty.

  Wyznaczono termin składania ofert na dzień 15.01.2015 r. godz. 10:00 , oraz otwarcie ofert na dzień 15.01.2015 r. godz.11:00.

    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2014-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa rękawic jednorazowego użytku

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.12.2014 r.  zostało opublikowane ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w prowadzonym w naszym imieniu przez SUPRA HOLDING we Wrocławiu postępowaniu przetargowym na dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku Nr SGZ /32/2/2014

  W związku z powyższym na stronie internetowej www.supraholding.pl zostały zamieszczone dokumenty przetargowe m.in. SIWZ, ogłoszenie, załącznik nr 2 i załącznik nr 6.

  Wyznaczono termin składania ofert na dzień 09.01.2014 r. godz. 10:00 , oraz otwarcie ofert na dzień 09.01.2014 r. godz. 11:00   

    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2014-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/12/2014 Przebudowa oddziału psychiatrycznego polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku - dot. pałacu w Wonieściu

  W załączeniu przedstawiono pytania i odpowiedzi do przetargu.


  Lista załączników
  1. Pytania i odpowiedzi
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/12/2014 - przebudowa oddziału psychiatrycznego polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku – dotyczy pałacu w Wonieści

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/12/2014 - przebudowa oddziału psychiatrycznego polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku – dotyczy pałacu w Wonieściu

  Zakres zamówienia

  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oddziału psychiatrycznego polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku – dotyczy pałacu w Wonieściu. Adres: 64-035 Wonieść 48, gm. Śmigiel.

  2. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

  1)    Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, (zadanie obejmuje branże budowlaną, sanitarną i elektryczną).

  2)    Załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

  3)    Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiary robót (wyłącznie jako materiały pomocnicze).

  Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1396/A. Właściciel posiada pozwolenie nr 561/2014/A udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w zabytku.

  3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45215140-0.

  4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  5. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  6. W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  8. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  7 dni od dnia podpisania umowy do 31.08.2015r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  2. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach zabytkowych, łącznie o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, z których każda obejmowała branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną.

  4. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności ogólnobudowlanej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków.

  5. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie 1.a – d wspólnicy mogą spełniać łącznie.

  7. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 40.000,00 zł.

  (słownie złotych: czterdzieścitysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena  = 80% (minimalizacja)

  czas gwarancji = 20% (maksymalizacja)

  Termin składania ofert

  do dnia 11-12-2014r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budowlane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych  z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  26-11-2014r.  Nr ogłoszenia:   388088-2014


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Opis architektoniczny
  3. Architektura rys. A1
  4. Architektura rys. A2
  5. Architektura rys. A3
  6. Architektura rys. A4-1
  7. Architektura rys. A5
  8. Architektura rys. A6
  9. Architektura rys. A7- drzwi
  10. Architektura rys. A8
  11. Architektura rys. A9
  12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  13. Przedmiar robót budowlany
  14. Przedmiar robót budowlanych - aneks (z pochwytem)
  15. Opis robót elektrycznych
  16. Elektryczne rys. 01
  17. Elektryczne rys. 02
  18. Elektryczne rys. 03
  19. Elektryczne rys. 04
  20. Elektryczne rys. 05
  21. Elektryczne rys. 06
  22. Elektryczne rys. 07
  23. Elektryczne rys. 08
  24. Elektryczne rys. 09
  25. Elektryczne SST1
  26. Elektryczne - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  27. Elektryczne - przedmiar robót
  28. Sanitarne - Opis techniczny
  29. Sanitarne rys. 1
  30. Sanitarne rys. 2
  31. Sanitarne rys. 3
  32. sanitarne - zmiana-uzupełnienie do rys. 3
  33. Sanitarne rys. 4
  34. Sanitarne rys. 5
  35. Sanitarne rys. 6
  36. Sanitarne rys. 7
  37. Sanitarne rys. 8
  38. Sanitarne rys. 9
  39. Sanitarne rys. 10
  40. Sanitarne rys. 11
  41. Sanitarne rys. 12
  42. Sanitarne - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  43. Sanitarne - przedmiar robót
  44. SPP - System Sygnalizacji Pożaru - Opis techniczny
  45. SPP - SAP schemat blokowy
  46. SSP - SAP I piętro
  47. SSP - SAP parter
  48. SSP - SAP piwnica
  49. SSP - SAP poddasze
  50. SSP - specyfikacja wykonania i odbioru robót
  51. SSP - przedmiar robót
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa energii elektrycznej

  W dniu 04. 10 2014r.-   zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. Planowane otwarcie ofert -  13 listopada g. 10.00.

  Potrzebne do przygotowania oferty pliki znajdują się na stronie  Pełnomocnika Zamawiających -"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. http://www.szpitalewielkopolski.pl/zamowienia

  Treść ogłoszenia w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. zmiana terminu składania ofert
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/9/2014 - Zagospodarowanie terenu – droga pożarowa, strefa parkingowa oraz teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów Oddziału Leczenia Alko

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/9/2014 - Zagospodarowanie terenu – droga pożarowa, strefa parkingowa oraz teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu – droga pożarowa, strefa parkingowa oraz teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1A.

  2. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

  1)    Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa – część I – zagospodarowanie terenu, architektura

  2)    Załącznik nr 2 do SIWZ – dokumentacja projektowa – część II – oświetlenie terenu

  3)    Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumentacja projektowa - część III – projekt drogowy

  4)    Załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część I,II i III,

  5)    Załącznik nr 5 do SIWZ – przedmiary robót – część I,II i III (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  Teren szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest terenem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1313/A. Właściciel posiada pozwolenie udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w terenie zabytkowym.

  3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45453000-7

  4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  5. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  6. W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  8. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  7 dni od dnia podpisania umowy do 11.11.2014r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  2. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, łącznie o wartości co najmniej 400.000,00 brutto, z których każda polegała na pracach drogowych.

  4. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności ogólnobudowlanej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków.

  5. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie 1.a – d wspólnicy mogą spełniać łącznie.

  7. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 9.000,00 zł.

  (słownie złotych: dziewięćtysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 16-09-2014r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  01-09-2014r.  Nr ogłoszenia:   289928-2014


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 - opis
  3. Załącznik nr 1 - rysunek A1
  4. Załącznik nr 1 - rysunek A2
  5. Załącznik nr 1 - rysunek A3
  6. Załącznik nr 2 - Mapa oświetlenie cz_b
  7. Załącznik nr 2 - Opis projektu elektrycznego oświetlenie terenu
  8. Załącznik nr 2 - Schemat oświetlenia
  9. Załącznik nr 3 - opis strony 1-8
  10. Załącznik nr 3 - opis strony 12-19
  11. Załącznik nr 3 - rysunek D1
  12. Załącznik nr 3 - rysunek D2
  13. Załącznik nr 3 - rysunek D3
  14. Załącznik nr 4 - część I Specyfikacja tech. wyk. i odbioru rob. bud. - Zagospodarowanie terenu
  15. Załącznik nr 4 - część II SST-OŚWIETKościan
  16. Załącznik nr 4 - część III specyfikacje techniczne-drogowy
  17. Załącznik nr 5 - część I Przedmiar robót
  18. Załącznik nr 5 - część II Przedmiar Robót Oswietlenie Terenu DrogiPożar
  19. Załącznik nr 5 - część III kosztorys ofertowy
  20. Załącznik nr 5 - część III obmiar robót
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa mebli wraz z montażem do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zlokalizowanych w bu
  Zamawiający        
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A
  Tryb postępowania               
  Przetarg nieograniczony
  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         
  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl
  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.
  Przedmiot  i zakres zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zlokalizowanych w budynku Dom Pinel`a, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:
  Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych
  Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych - szpitalnych
  Szczegółowy asortyment i opis mebli zawierają Załączniki nr od 1.1a do 1.1d dla Zadania 1 i nr od 1.2a do 1.2b dla Zadania 2 oraz 1.3
  Oferty częściowe 
  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Oferty wariantowe          
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia zarówno dla zadania 1 jak i zadania 2, pięć tygodni od daty podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 31-10-2014r.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    
  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
  2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia.
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. 
  Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 400.000 zł.
  Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić
  wraz z informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzących rachunek Wykonawcy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych środków na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w wysokości zabezpieczającej wartość oferty.
  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z niniejszego postępowania.
  1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  1.1Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4
  1.2 Opłaconą polisę  ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej odpowiadającej  przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 400.000 zł z dowodem jej opłacenia.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
  W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, dotyczy to każdego z tych podmiotów.
  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. VII 2.2 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, Wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
  2.2.3.  Dokumenty o których mowa w pkt. VII 2.2.1 – VII 2.2.2 muszą być złożone w formie oryginału, odpisu,    wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
  3. Ponadto, Wykonawca musi dołączyć:
  3.1 Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie [konsorcjum], a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum);
  3.2 Listę członków grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca (składana wyłącznie w razie podpisania przez Wykonawcę załącznika nr 6);
  3.3 W celu potwierdzenia że oferowane dostawy mebli odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,  wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
  Potwierdzenie dokonania pomiarów z natury wydanych przez WSN w Kościanie.
  Atest potwierdzający pokrycie uchwytów meblowych powłoką zabezpieczającą przed rozwojem bakterii chorobotwórczych.
  Protokół oceny ergonomicznej krzesła obrotowego tapicerowanego wystawiony przez Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii.
  Atest wytrzymałościowy dla oferowanego krzesła obrotowego tapicerowanego wydany przez właściwy organ.
  Protokół oceny ergonomicznej biurka na stelażu płytowym  i biurka na stelażu metalowym  wydany przez Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii.
  Atest wytrzymałościowy dla oferowanego biurka na stelażu płytowym oraz biurka na stelażu metalowym wydany przez właściwy organ.
  Kartę katalogową tkaniny dla krzesła stacjonarnego pacjenta w tkaninie medycznej wraz z badaniami: certyfikatem zachowania ogniowego, badaniem potwierdzającym pokrycie tkaniny powłoką odporną na ślinę, pot, krew, mocz, rozwój bakterii chorobotwórczych i pleśni oraz badaniem potwierdzającym odporność tkaniny na ścieranie powyżej 300 000 cykli Martindale.
  Próbki mebli zastosowane przy realizacji zamówienia wg opisu stanowiącego załącznik nr 7 w celu okazania, które należy dostarczyć do tutejszego Szpitala do Sali Konferencyjnej do dnia 08-09-2014r. do godz. 10:00.
  4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś dokumentów, o którym mowa w pkt VII (oprócz pkt VII 3.2) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi byś poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, (np. jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości).
  5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń, dokumentów, próbek i załaczników o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  7. Nie dołączenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców
  dla Zadania 1 – 4000 PLN (słownie złotych: cztery tysiące  00/100).
  dla Zadania 2 -  3000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące  00/100).
  Wadium należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:30.
  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.
  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  w gwarancjach bankowych;
  w gwarancjach ubezpieczeniowych;
  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).
  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.
  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, gdy środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 08-09-2014r. o godz. 10:30.
  W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w 
  terminie jeżeli dokumenty zostaną złożone w Dziale Eksploatacyjno – technicznym szpitala biuro st. inspektora ds. zam. publ. w terminie do dnia 08-09-2014r. do godz. 10:30.
  Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  Kryteria oceny ofert      
  1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium.
  Nazwa kryterium
  Waga
  cena brutto zadania 
  80
  Jakość wykonania okazanych mebli
  10
  Walory estetyczno-użytkowe i ergonomia okazanych mebli
  10
  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
   
  a)  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego kryterium pierwszego
                                          oferowana minimalna cena brutto zadania
  Cena brutto zadania   = --------------------------------------------------------- x 80
                                            cena brutto zadania badanej oferty
   
  Sposób oceny ceny :                  minimalizacja
  b) Sposób oceny jakości wykonania okazanych mebli
  Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.
  Jakość wykonania okazanych mebli zostanie poddana ocenie przez biegłego – powołanego przez wykonawcę
  poprzez przyznanie punktacji w skali od 0 do 10.
  c) Sposób oceny  walorów estetyczno-użytkowych i ergonomii okazanych mebli
  Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.
  Walory estetyczno-użytkowe i ergonomia okazanych mebli zostaną poddane ocenie przez biegłego – powołanego przez wykonawcę
  poprzez przyznanie punktacji w skali od 0 do 10.
  Ocena biegłego dokonana będzie na podstawie dostarczonych próbek wykonanych mebli zgodnie z punktem X.3.e SIWZ
  2. Wynik
  Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
  Termin i miejsce składania ofert    
  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Plac Paderewskiego 1A 64-000 Kościan Dział Eksploatacyjno-Techniczny - biuro st. inspektora ds. zam. publ. do dnia 08-09-2014r. do godz. 10:30  Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
  2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Plac Paderewskiego 1A 64-000 Kościan Dział Eksploatacyjno-Techniczny dnia  08-09-2014r. o godz. 11:30.
  3. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.
  Termin związania ofertą    
  30 dni
  Umowa ramowa   
  nie dotyczy
  Dynamiczny system zakupów  
  nie dotyczy
  Informacja o aukcji elektronicznej     
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Zamówienia uzupełniające      
  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
  29-08-2014r.

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. formularz dla zadania 1
  3. formularz dla zadania 2
  4. odpowiedzi na pytania dotyczące mebli do Pinel'a
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/7/2014 – Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap poprzez zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumenta

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/7/2014 – Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap poprzez zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej.

  Zakres zamówienia

  Wspólny słownik zamówień (CPV):

  1.        30200000-1 Urządzenia komputerowe

  2.        720000.00-5 -Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia;

  3.        72514300-4 usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych.

  4.        Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap poprzez zakup infrastruktury sprzętowo–programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej obejmująca:

  4.1.        Rozbudowę posiadanego SIM:

  4.1.1.         przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,

  4.1.2.         dostawę licencji modułów SIM już posiadanych,

  4.1.3.         dostawę licencji i wdrożenie nowych modułów SIM,

  4.1.4.         przeprowadzenie szkoleń administratorów oraz personelu,

  4.1.5.         konfigurację, parametryzację oraz uruchomienie produkcyjne rozbudowanego systemu,

  4.1.6.         uruchomienie funkcjonalności kodów kreskowych w Gospodarce Farmakologicznej w ramach modułów Apteka, Apteczka i Ruch Chorych.

  4.2.        Dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz rozbudowę infrastruktury serwerowej wraz z przeniesieniem bazy danych.

  4.3.        Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez 24 miesiące.

   

  w zakresie określonym w załącznikach 1a, 1b, 1c do SIWZ.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  do 31.10.2014r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

        1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

   

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  w tym przynajmniej 1 usługi polegającej na rozbudowie SIM obejmującej swym zakresem  część białą systemu (Hospital Information System) o wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (zgodnie z pkt. II.3.b. SIWZ) czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

   

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
  o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wśród osób, które będą wykonywać zamówienie muszą znajdować się odpowiednio:

  1.        jeden kierownik  projektu  z wykształceniem wyższym, posiadający autoryzację wdrożeniową producenta oprogramowania oferowanego w postępowaniu, oraz posiadającego certyfikat zarządzania  projektami np. (IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważnym),

  2.        co najmniej 5 konsultantów posiadających:

  2.1.    min. roczne doświadczenie we wdrażaniu oraz serwisowaniu systemu informatycznego dla sektora ochrony zdrowia,

  2.2.    dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji wdrożeniowej producenta oprogramowania,

  2.3.    certyfikat Prince2 lub równoważny,

   

  3.        Specjalista baz danych z wykształceniem wyższym oraz certyfikatem potwierdzającym posiadane kompetencje w zakresie administrowania bazą danych Oracle lub równoważnym.

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej  na minimalną kwotę 600.000,00 zł

   

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

  Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w pkt. VI ust. 1 i 2   specyfikacji i przedstawionych w ofercie, z zastosowaniem metody (spełnia / nie spełnia). Wykonawca nie spełniający któregokolwiek z warunków zostaje wykluczony z postępowania, a złożona przez niego oferta nie będzie rozpatrywana, ponieważ na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy uznaje się ją za odrzuconą.

  Decyzję dotyczącą wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający podejmuje z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 10.000,00 zł.

  (słownie złotych: dziesięćtysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 01-08-2014r. do godz. 12:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  24-07-2014r.  Nr ogłoszenia:   248086-2014

   


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik 1a - specyfikacja ilościowa
  3. Załącznik 1b - specyfikacja funkcjonalna
  4. Załącznik 1c - specyfikacja funkcjonalno-techniczna sprzetu komputerowego
  5. Załącznik 2 - Oferta
  6. Załącznik 2a - formularz cenowy
  7. Załącznik 3 - Oswiadczenie art. 22.1
  8. Załącznik 4 - Oswiadczenie art. 24.1
  9. Załącznik 5 - Wykaz dostaw
  10. Załącznik 6 - wykaz osób
  11. Załącznik 7 - Grupa kapitalowa
  12. Załącznik 8 - Umowa projekt
  13. Odpowiedzi na pytania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków powtórka
  Zamawiający
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A
  Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony
  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl
  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.
  Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków
  Zakres zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a.
  Szczegółowy wykaz  asortymentowy znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.
  2. Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.
  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.
  1)       Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
  Oferty częściowe
  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Oferty wariantowe
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia:
  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2015r.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.
  2. 2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ  
  3. 3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
   
  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników.
  2.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:
  2)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3;
  3)       potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji na obrót środkami farmaceutycznymi, zezwolenia lub licencji.
  2.2. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  a)       sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  b)       charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  c)       zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
  2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1)       oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 4;
  2)       aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3)       listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5;
  4)       dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
  2.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
  2.5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 2.3.1), 2.3.2) i 2.3.3).
  2.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3.2)  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2.7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  2.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
  Wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.
  Kryteria oceny ofert
  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)
  Termin składania ofert
  do dnia 17-06-2014r. do godz. 10:00
  Miejsce składania ofert
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.
  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.
  Termin związania ofertą
  30 dni
  Umowa ramowa
  nie dotyczy
  Dynamiczny system zakupów
  nie dotyczy
  Informacja o aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  09-06-2014r.

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. formularz asortymentowo-cenowy
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/5/2014 - Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/5/2014 - przebudowa – modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly.

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa – modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly.

  2. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

  1) Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, (zadanie nie obejmuje docieplenia i rusztu pod podłogę).

  2)  Załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  3) Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiar robót (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1313/A. Właściciel posiada pozwolenie nr 157/2014/A udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w zabytku.

  3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45453000-7

  4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  5. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  6. W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  8. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  7 dni od dnia podpisania umowy do 30.09.2014r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  2. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, łącznie o wartości co najmniej 200.000,00 brutto, z których każda polegała na pracach dekarskich.

  4. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności ogólnobudowlanej, oraz posiadającą zaświadczenie potwierdzające prace na obiektach zabytkowych wydane przez właściwe służby ochrony zabytków.

  5. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 250.000 zł.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie 1.a – d wspólnicy mogą spełniać łącznie.

  9. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 11.000,00 zł.

  (słownie złotych: jedenaścietysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 18-06-2014r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  04-06-2014r.  Nr ogłoszenia:   188230-2014


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - opis techniczny
  3. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - rys.1
  4. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - rys.2
  5. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - rys.3
  6. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - rys.4
  7. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - rys. 5
  8. Zał. 1 - dokumentacja projektowa - rys.6
  9. Zał. 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  10. Zał. 3 - przedmiar robót
  11. Odpowiedź na pytanie
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków
  Zamawiający
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A
  Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony
  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl
  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.
  Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków
  Zakres zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a,   leków podzielonych na 21 pakietów (zadań).
  Szczegółowy wykaz asortymentowy w danym pakiecie znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a-u do niniejszej specyfikacji.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.
  2. Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.
  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.
  5. Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.
  6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
  Oferty częściowe
  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (21 pakietów /zadań) lub na wybrane przez niego pakiety (zadania).
  Oferty wariantowe
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia:
  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2015r.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.
  2. 2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:
  a)       w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy leków o  wartości minimum 200.000 zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 1, 11,12 i 18, minimum 100.000zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 6, 7, 10, 14, 17, 20 i 21 minimum 50.000zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 8, 15 i 16, minimum  20.000zł każda dostawa dla każdego z  pakietu/zadania 2, 3, 4, 5, 9, 13 i 19 (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania).
  1. 3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą,  której zadaniem będzie kontrola jakości zamówienia;
  2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:
  a)       posiada ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  200.000 zł dla każdego z pakietu/zadania 1, 11,12 i 18, minimum 100.000zł dla każdego z pakietu/zadania 6, 7, 10, 14, 17, 20 i 21 minimum 50.000zł dla każdego z pakietu/zadania 8, 15 i 16, minimum  20.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 2, 3, 4, 5, 9, 13 i 19   (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania);
  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 i 4b musi spełniać każdy ze wspólników, warunek 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4a mogą spełniać wspólnicy łącznie.
  Wadium
  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:
  1)       dla pakietu/zadania 1                                            -  6000,00 PLN
  2)       dla pakietu/zadania 2                                            -    200,00 PLN
  3)       dla pakietu/zadania 3                                            -    300,00 PLN
  4)       dla pakietu/zadania 4                                            -    300,00 PLN
  5)       dla pakietu/zadania 5                                            -  1600,00 PLN
  6)       dla pakietu/zadania 6                                            -  1600,00 PLN
  7)       dla pakietu/zadania 7                                            -  1700,00 PLN
  8)       dla pakietu/zadania 8                                            -    600,00 PLN
  9)       dla pakietu/zadania 9                                             -  2500,00 PLN
  10)    dla pakietu/zadania 10                                           -  5300,00 PLN
  11)    dla pakietu/zadania 11                                           -  3900,00 PLN
  12)    dla pakietu/zadania 12                                           -    200,00 PLN
  13)    dla pakietu/zadania 13                                           -  1700,00 PLN
  14)    dla pakietu/zadania 14                                           -  1200,00 PLN
  15)    dla pakietu/zadania 15                                           -    600,00 PLN
  16)    dla pakietu/zadania 16                                           -  2300,00 PLN
  17)    dla pakietu/zadania 17                                           -  2900,00 PLN
  18)    dla pakietu/zadania 18                                           -    200,00 PLN
  19)    dla pakietu/zadania 19                                           -  2300,00 PLN
  20)    dla pakietu/zadania 20                                           -  1300,00 PLN
  21)    dla pakietu/zadania 19                                           -  1300,00 PLN
  Łącznie wadium dla wszystkich pakietów (zadań) wynosi: 38000,00 PLN.
   (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
  2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia
  07.05.2014r. o godz. 10:00.
  3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  Þ       w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.
  Þ       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  Þ       w gwarancjach bankowych;
  Þ       w gwarancjach ubezpieczeniowych;
  Þ       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).
  4. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego.
  5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
  6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu gwarancyjnego należy zdeponować w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym szpitala w terminie określonym w punkcie 2, a jego potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię dołączyć do oferty.
  7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
  8. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
  b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  10. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie zamawiającego w jego siedzibie lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
  Kryteria oceny ofert
  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)
  Termin składania ofert
  do dnia 07-05-2014r. do godz. 10:00
  Miejsce składania ofert
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.
  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.
  Termin związania ofertą
  60 dni
  Umowa ramowa
  nie dotyczy
  Dynamiczny system zakupów
  nie dotyczy
  Informacja o aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  26-03-2014r.

  Specyfikacja i załączniki załączone będą po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. formularz asortymentowy-załącznik nr 2
  3. odpowiedź na pytania
  4. odpowiedź na pytania 2
  5. odpowiedź na pytania 3
  6. informacja
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/2/2014 - środki opatrunkowe

  Zamawiający        

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania                               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia          

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa.

  Zakres zamówienia         

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Dostawa środków opatrunkowych bezpośrednio do Apteki szpitala, wg charakterystyki i szczegółowego wykazu asortymentowego, który  zawiera formularz cenowy podzielony na Zadanie I i Zadanie II stanowiący załącznik nr 3.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie środków opatrunkowych zamiennych – równoważnych.

  3. Dostawa będzie odbywała się okresowo transportem wykonawcy, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania.

  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  5. Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.

  6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

  7. Warunki bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:

  a)        Muszą posiadać wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych);

  b)        Muszą posiadać znak CE;

  c)        Muszą być wykonane w całości z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego);

  d)        Muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz pieluchy;

  e)        Muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie – w postaci elastycznych przylepcorzepów;

  f)        Chłonność pieluchomajtek musi spełniać normę ISO 11948-1 i musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.

  8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki pieluchomajtek po 1 opakowaniu z każdego rozmiaru w oryginalnych opakowaniach oraz próbki kompresów gazowych wyjałowionych – wszystkie rodzaje – po 1 opakowaniu z każdego rodzaju, w oryginalnych opakowaniach.

  Oferty częściowe 

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

  odrębnie dla Zadania I i Zadania II.

  Oferty wariantowe           

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia         

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 06 kwietnia 2015r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

  Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzących rachunek Wykonawcy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych środków na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w wysokości zabezpieczającej wartość oferty.

  Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4.

  Wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców

  Kryteria oceny ofert                      

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert  

  do dnia 12-03-2014r. do godz. 09:00

  Miejsce składania ofert      

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą                    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające      

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych         

  04-03-2014r. Nr ogłoszenia:  71832-2014


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Nowy Formularz Cenowy
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2014-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/3/2014 - dostawa leku 10% Immunoglobulin

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa.

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku10% Immunoglobulin , transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a.

  Szczegółowy opis leku znajduje się w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  2.        Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leku zamiennego – synonimowego.

  3.        Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.

  4.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

  5.        Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  6.        Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2015r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 12-03-2014r. do godz. 09:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  04-03-2014r. Nr ogłoszenia: 71074-2014


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Odpowiedź na pytanie
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2014-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2014 - usługa sprzątania obiektów szpitala

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/1/2014 – usługa sprzątania obiektów szpitala.

  Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia  jest  sprzątanie obiektów szpitala w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a - powierzchnia do sprzątania ogółem: 16472,64 m2;

  1. Zamówienie obejmuje wykonywanie sprzątania we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.

  2. Sprzątanie musi się odbywać zgodnie z Planem Higieny – załącznik nr 1 do SIWZ.

  3. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowią wykazy obiektów z orientacyjnymi obmiarami oraz wykazem armatury.

  4. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi dodatkowe informacje dot. zakresu usługi.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od 01.05.2014r. do 30.06.2016r. 

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie.

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)       w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych. Przez obiekt szpitalny rozumie się zgodne z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013r., Poz. 217 ze zm.) „szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne.”

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)       dysponuje specjalistycznym sprzętem do wykonywania usług co najmniej w zakresie określonym w Planie Higieny (pkt. 3) – załącznik nr 1 do SIWZ;

  b)        dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi i kontrolę jakości, 

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000 zł.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1, 2, 3 i 4 wspólnicy mogą spełniać łącznie.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 48.000,00 zł.

  (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 01-04-2014r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  60dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Data przesłania  ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

  19-02-2014r.  

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 - PLAN HIGIENY 2014
  3. Załącznik nr 2 - WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA
  4. Załącznik nr 3 - Dodatkowe informacje dot zakresu sprzątania
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie 22.1
  6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
  7. Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu
  8. Załącznik Nr 7 - wykaz osób
  9. Załącznik nr 8 - Oświadczenie 24.1
  10. Załącznik nr 9 - Grupa kapitałowa
  11. Załącznik nr 10 - formularz oferty
  12. Załącznik nr 12- umowa sprzątanie
  13. Załącznik nr 11 - formularz cenowy
  14. Odpowiedzi na pytania 1
  15. Odpowiedzi na pytania 2
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/18/2013 - odbudowa dachu budynku pałacu w Wonieściu, gm. Śmigiel

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/18/2013 - odbudowa dachu budynku pałacu w Wonieściu, gm. Śmigiel. 

  Zakres zamówienia

  1.                    Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dachu budynku pałacu w Wonieściu, gm. Śmigiel. 

  2.     Zakres prac obejmuje odbudowę po pożarze więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym oraz wzmocnieniem konstrukcji stropów poddasza dla budynku oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – Wonieść 48.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  a)        dokumentacja projektowa w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym,

  b)        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  c)        przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń zgodnych z zestawieniem materiałów w dokumentacjach projektowych lub równoważnych o parametrach technicznych takich samych lub lepszych, po uzgodnieniu z Inwestorem lub projektanetm. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty, dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1396/A. Właściciel posiada pozwolenie nr 586/2013/A udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Wonieściu.

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od podpisania umowy do 30.06.2014r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1.2.1 Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu prac dekarskich w obiekcie objętym ochroną Konserwatora Zabytków o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,00 złotych netto.

  1.3.1 Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  a)        posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób, które mogą pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych i które to osoby posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

  b)        posiada lub ma zagwarantowany dostęp  do przynajmniej trzech osób, które będą realizować zamówienie.

  1.4.1 Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 600.000,00 zł.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1.3.1. musi spełniać  co najmniej jeden z wykonawców, natomiast warunki 1.2.1., 1.4.1. mogą spełniać wykonawcy łącznie.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 9.000,00 zł.

  (słownie złotych: dziewięćtysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 12-12-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  26-11-2013r.  Nr ogłoszenia:   484006 - 2013


  Lista załączników
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Specyfikacja techniczna - Dach Pałacu w Wonieściu
  3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-elektryczna
  4. Część opisowa projektu budowlanego
  5. Mapa sytuacyjna
  6. Rys nr 1 - Elewacje
  7. Rys nr 2 - Rzut połaci dachowych
  8. Rys nr 3 - Rzut więźby dachowej
  9. Rys nr 4 - Rzut stropu nad poddaszem
  10. Rys nr 5 - Rzut stropu nad I piętrem
  11. Rys nr 6 - Przekroje
  12. Wonieść-remont dachu nakładczy
  13. PW_Woniesc Palac_odgromowka_rys E1
  14. PW_Woniesc Palac_opis techniczny-odgrom
  15. Woniesc kosztorys ofertowy-elektryczna
  16. 1 odpowiedź na pytanie
  17. 2 odpowiedź na pytania - Wonieść
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/17/2013

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Dostawa artykułów spożywczych  ZP/17/2013

   

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szpitala podzielonych na dwa zadania, tj.:

  a)        zadanie 1 – świeży drób 

  b)        zadanie 2 – ryby i przetwory rybne

  zgodnie z opisem stanowiącym   załącznik nr 1 a-b formularz asortymentowo-cenowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. odrębnie dla zadania 1, i dla zadania 2.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od daty podpisania umowy  do 31.10.2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.

  2.        Posiadają wiedzę i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa artykułów spożywczych o łącznej wartości minimum 100 000 zł dla zadania 1,   oraz o łącznej wartości minimum 30.000 zł dla   zadania 2  (w przypadku przystąpienia do kilku zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego zadania).

  3.        Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia opisanych w pkt. III niniejszej specyfikacji – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  - dysponuje osobami,  które będą uczestniczyć w zamówieniu, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości wykonania dostaw;

  4.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  100 000 zł dla  zadania 1,  oraz o  wartości minimum 50.000 zł dla  zadania 2  (w przypadku przystąpienia do kilku zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z zadania);

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników, warunek 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 mogą spełniać wspólnicy łącznie.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

   

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1.1 Zadanie 1                          3300,00 zł

  1.2 Zadanie 2                      2700,00 zł

  Łączna kwota wadium wynosi:  6.000,00 zł

  (słownie złotych: sześćtysięcy 00/100).

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 07-11-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  30-10-2013r.  Nr ogłoszenia: 442986-2013


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Przewodniczący omisji Przetargowej dnia 2013-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urzadzeń peryferyjnych

  Odpowiedzi na pytania 

   Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

   

  Poproszę o odpowiedź, który zapis dotyczący okresu gwarancji drukarek sieciowych jest prawidłowy, ten z Załącznika nr 1 („min. 12 miesięcy z naprawą w serwisie”) czy ten z Wzoru Umowy („drukarki sieciowe – 24 miesiące”) ?

   

  W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego, wyjaśniamy co następuje:

   

  Obowiązujący jest termin okresu gwarancji drukarek sieciowych zamieszczony w wzorze umowy czyli 24 miesiące.

    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
  Zamawiający        

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot  i zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.

  Dostawa obejmuje:

  1.   18 sztuk komputerów stacjonarnych,

  2.   18 sztuk monitorów,

  3.        18 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS,

  4.         5 sztuk drukarek sieciowych.

  Sprzęt dostarczony ma być do pracowni Informatyków WSN w Kościanie.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

   

  Oferty częściowe 

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe          

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15-11-2013r. 

  Warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe (warunki formalne, zdolność ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna) i przedmiotowe oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  1.1     Zamawiający uzna, że warunek posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

  czynności został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesje, zezwolenia lub licencje zgodne z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2.1  Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej 1 dostawę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości minimum 40.000 zł.

  3.1     Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami

  zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

  4.1 Zamawiający uzna, że warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

          

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki zostanie wykluczony z postępowania.

   

  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z niniejszego postępowania.

  1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  a.        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4;

  b.        potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

  c.        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6).

  a) Dowodami, o których mowa powyżej są:

  - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

  b) W przypadku gdy wykonawca świadczył już na rzecz zamawiającego dostawy, o których mowa w pkt 1.1.3, nie jest on zobowiązany do przedkładania dowodów, o których mowa w pkt a).

  c) W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231), wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać

  dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót określone w dotychczasowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów, tj. dokumenty dotychczas wykorzystywane przez wykonawców zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1817), tj.:

  -  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

   

  2. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

  2.1   dokumentów dotyczących w szczególności:

  a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

   

  3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  3.1.   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 5;

  3.2.   aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  3.3.   listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7;

  3.4.        dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

   

  4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 3.3.1), 3.3.2) i 3.3.3).

   

  5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   

  6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

  Kryteria oceny ofert      

  Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

  Termin i miejsce składania ofert    

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  Plac Paderewskiego 1A

  64-000 Kościan

  Dział Eksploatacyjno-Techniczny - biuro st. inspektora ds. zam. publ.

  do dnia 10-10-2013 do godz. 10:00

  Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

  2. Miejsce otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  Plac Paderewskiego 1A

  64-000 Kościan

  Dział Eksploatacyjno-Techniczny

  dnia  10-10-2013 o godz. 10:30.

  3. Sesja otwarcia ofert

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.

  Termin związania ofertą    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  02-10-2013r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/16/2013 Transport posiłków

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Transport posiłków  ZP/16/2013

  Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia są dwa zadania:

  Zadanie 1 – Transport na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A posiłków (śniadania, obiady i kolacje) z kuchni głównej szpitala do oddziałów: Willa I, Willa II, Willa III, Willa IV, Willa V, Willa VI, OLAZA, Willa VII, Willa im. Mazurkiewicza, Willa im. Conolly, Oddział Wonieść, Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz transport leków z Apteki szpitalnej do ww. oddziałów.

  1.        Transport odbywać się będzie codziennie (łącznie z niedzielami i świętami), we wszystkie dni kalendarzowe.

  2.        Organizacja przewozu:

  a)        o godz. 7:20 z rampy kuchni głównej w Kościanie należy zabrać i załadować do pojazdu 45 termosów z gotowymi posiłkami oraz 17 termosów z kranikiem i zawieźć do oddziałów przed terminem wydawania posiłków dla pacjentów;

  b)        rozładunek termosów w miejscu wydawania posiłków w oddziale;

  c)        o godz. 8:20 z kuchni głównej należy zabrać 14 termosów z kompotem, zawieźć do oddziałów i zabrać brudne termosy – odwieźć do kuchni;

  d)        w godz. 10:00 – 10:30 zabrać z kuchni i zawieźć do oddziałów od 12 do 16 pojemników (kosze plastikowe) z chlebem, zabrać brudne termosy po kompocie i odwieźć do kuchni;

  e)        o godz. 12:00 odebrać z kuchni pełnych 45 termosów z obiadem i rozwieźć do oddziałów;

  f)        o godz. 13:00 odebrać  pojemniki z lekami z Apteki szpitalnej i zawieźć do oddziałów;

  g)        o godz. 14:00 zwieźć z oddziałów brudne termosy po obiedzie do kuchni;

  h)       o godz. 17:00 odebrać pełne 45 termosów z kolacją oraz 17 termosów z kranikiem z kuchni i zawieźć do oddziałów;

  i)         o godz. 18:00 odebrać brudne termosy po kolacji z oddziałów i dostarczyć do kuchni głównej.

   

  Zadanie 2 – Transport posiłków (śniadania oraz obiady łącznie z kolacją) z kuchni głównej

  szpitala  -   Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, do oddziałów:

  a)       w Kościanie, ul. Śmigielska 53 (odległość ok. 1 km)

  b)       w Siekowie, gm. Przemęt (odległość ok. 34 km),

  oraz do ww. oddziałów transport poczty wewnętrznej i leków z Apteki szpitalnej, a także przewóz materiałów do badań laboratoryjnych z oddziału w Siekowie.

  1. Transport odbywa się codziennie (łącznie z niedzielami i świętami):

  -          śniadanie należy dowieźć do oddziału w Kościanie, ul. Śmigielska 53 do godz. 720śniadanie w oddziale wydawane jest o godz. 800

  -          śniadanie należy dowieźć do oddziału Siekowo do godz. 730  - śniadanie w oddziale wydawane jest o godz. 800

  -          obiad z kolacją należy dowieźć do oddziału w Kościanie, ul. Śmigielska 53 do godz. 1230obiad w oddziale wydawany jest o godz. 1245

  -          obiad z kolacją należy dowieźć do oddziału Siekowo do godz. 1150 - obiad w oddziale wydawany jest o godz.  1200

  2. Organizacja przewozu:

  -          o godz. 630  z rampy kuchni głównej w Kościanie należy zabrać i załadować do samochodu termosy z gotowymi posiłkami tj. śniadanie i zawieźć do oddziału w Siekowie przed terminem wydawania posiłków dla pacjentów;

  -          o godz. 700 z rampy kuchni głównej w Kościanie należy zabrać i załadować do samochodu termosy z gotowymi posiłkami tj. śniadanie i zawieźć do oddziału w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53 przed terminem wydawania posiłków dla pacjentów;

  -          o godz. 1110  z rampy kuchni głównej w Kościanie należy zabrać i załadować do samochodu termosy z gotowymi posiłkami tj. obiad i kolacja i zawieźć do oddziału w Siekowie przed terminem wydawania posiłków dla pacjentów;

  -          o godz. 1215 z rampy kuchni głównej w Kościanie należy zabrać i załadować do samochodu termosy z gotowymi posiłkami tj. obiad i kolacja i zawieźć do oddziału w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53 przed terminem wydawania posiłków dla pacjentów;

  -          rozładunek termosów i dostarczenie ich do miejsca wydawania posiłków w oddziale;

  -          z oddziałów należy zabrać wymiennie puste termosy i zawieźć do kuchni głównej w Kościanie;

  -          transport odbywa się dwa razy dziennie, we wszystkie dni kalendarzowe.

  3. W dni powszednie, przed wyjazdem z obiadem i kolacją, należy ze statystyki medycznej szpitala zabrać pocztę wewnętrzną i łącznie z obiadem i kolacją dostarczyć ją do oddziałów.

  4. Dwa razy w tygodniu, po zawiezieniu obiadu z kolacją, należy zabrać z oddziałów puste pojemniki na leki i dostarczyć je do Apteki szpitalnej, a w dniu następnym z Apteki szpitalnej należy zabrać pełne pojemniki z lekami i w czasie transportu obiadu z kolacją dostarczyć je do oddziałów.

  5. Po rozładowaniu termosów ze śniadaniem w oddziale w Siekowie, należy z dyżurki pielęgniarskiej odebrać zamknięty pojemnik z materiałem do badań laboratoryjnych i dostarczyć go do Izby Przyjęć szpitala w Kościanie.

      Pojemnik z materiałem do badań laboratoryjnych należy przewozić w kabinie kierowcy.

  Oferty częściowe

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. dla zadania nr 1 i/lub dla zadania nr 2.

   

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  Od 1 listopada 2013r. do 31 października 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają następujące warunki:

  1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,  dotyczące:

  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  c)        sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  2.   Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu:

  2.1  Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej    działalności lub czynności został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wyrażającą zgodę na przewóz artykułów spożywczych nie wymagających chłodniczego przechowywania pojazdem wykonawcy.

  2.2. Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 100000,- zł odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

  2.3. Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  2.3.1.  posiada lub ma zapewniony dostęp do sprzętu gwarantującego wykonanie usługi, tj. na dzień składania ofert dysponuje pojazdem mechanicznym z wyjątkiem ciągników rolniczych (traktor) - własnym, użyczonym lub wyleasingowanym, który jest przystosowany do przewożenia posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006r.  w sprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z 2006r.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

  2.3.2.  posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi, które spełniają wymagania sanitarne dotyczące osób dokonujących przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z 2006r.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, tj. mają zaświadczenie o posiadaniu aktualnych badań sanitarnych pracowników dokonujących przewozu.

  2.4. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli   Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł.

  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów  musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez Zamawiającego warunki zostanie wykluczony z postępowania.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunki 2.1., 2.2. i 2.3. musi spełniać  co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 2.4. mogą spełniać wspólnicy łącznie.

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  a)        dla zadania 1 = 6300 PLN

  b)        dla zadania 2 = 6900 PLN

  Łącznie wysokość wadium = 13200 PLN

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 15-10-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 18% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

  Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i  będzie mogła podlegać zmianom najwcześniej  po upływie roku obowiązywania umowy, jednak nie prędzej niż w miesiącu czerwcu każdego roku, na podstawie wskaźnika inflacji podanego przez GUS za poprzedni rok gospodarczy (kalendarzowy) w drodze wzajemnych negocjacji.

   

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  02-10-2013r.  Nr ogłoszenia: 399638-2013


  Lista załączników
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/14/2013 - budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/14/2013 - „Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie.”

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie.”

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  a)        dokumentacja projektowa w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej,

  b)        dokumentacja projektowa w zakresie sieci światłowodowej,

  c)        przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń zgodnych z zestawieniem materiałów w dokumentacjach projektowych lub równoważnych o parametrach technicznych takich samych lub lepszych, po uzgodnieniu z Inwestorem lub projektanetm. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty, dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do:

  a)        geodezyjnego wytyczenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej

  b)        wykonania robót zgodnie z załączonymi projektami,

  c)        inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem na mapach zasobu geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

  5. Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od podpisania umowy do 20.11.2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1.2.1 Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania w zakresie kompleksowego wykonania i dostawy materiałów telemetrycznej linii światłowodowej wraz z uruchomieniem systemu teletransmisyjnego o łącznej wartości nie mniejszej niż 380.000,00 złotych netto.

  1.3.1 Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  a)        posiada lub ma zagwarantowany dostęp do materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia poprzez załączenie do oferty kart katalogowych matariałów i urządzeń jakie wykonawca zastosuje w celu wykonania zamówienia (karty katalogowe materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej stanowią załącznik nr 8 do SIWZ);

  b)        posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób, które mogą pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac budowlanych i które to osoby:

  -                posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, przewodowej i radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

  -                posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

  -                posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV;

  c)        posiada lub ma zagwarantowany dostęp do przynajmniej dwóch osób, które posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV;

  d)        posiada lub ma zagwarantowany dostęp dodatkowo do przynajmniej trzech osób, które będą realizować zamówienie.

  1.4.1 Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunki 1.2.1., 1.3.1. musi spełniać  co najmniej jeden z wykonawców, natomiast warunek 1.4.1. mogą spełniać wykonawcy łącznie.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 5.000,00 zł.

  (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 08-10-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  23-09-2013r.  Nr ogłoszenia:  384846 - 2013


  Lista załączników
  1. Załącznik 8 - karty katalowowe - EDS-205_208_Series.pdf
  2. Załącznik 8 - karty katalogowe -IKS-6324_Series.pdf
  3. Załącznik 8 - karty katalogowe - IMC-21_Series.pdf
  4. Załącznik 8 - karty katalogowe - MDR-10-spec-PL.pdf
  5. Załącznik 8 - karty katalogowe - MDR-40-spec-PL.pdf
  6. Załącznik 8 - karty katalogowe - PS-19.pdf
  7. Załącznik 8 - karty katalogowe - SZ-2.pdf
  8. Załącznik 8 - karty katalogowe - Szafki wiszace EXL PL.pdf
  9. Załącznik 8 - karty katalogowe - Szafy stojące CobiNet.pdf
  10. Załącznik 8 - karty katalogowe - ZŁACZA SC.pdf
  11. Załącznik 8 - karty katalogowe - z-xotktsd_2_-_288_wlokien_pl.pdf
  12. Projekt kanalizacji teletechnicznej Rys 1 Plan kanalizacji teletechnicznej.pdf
  13. Projekt kanalizacji teletechnicznej Rys 2 Schemat blokowy kanalizacji teletechnicznej.pdf
  14. Projekt wykonawczy Kanalizacja teletechniczna.pdf
  15. Projekt sieć światłowodowa Rys 1 Przebieg kanalizacji teletechnicznej.pdf
  16. Projekt sieć światłowodowa Rys 2 Schemat blokowy kanalizacji teletechnicznej z naniesieniem zaję
  17. Projekt sieć światłowodowa Rys 3 Schemat blokowy sieci światłowodowej.pdf
  18. Projekt sieć światłowodowa Rys 4 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-01.p
  19. Projekt sieć światłowodowa Rys 5 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-02.p
  20. Projekt sieć światłowodowa Rys 6 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-03.p
  21. Projekt sieć światłowodowa Rys 7 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-04.p
  22. Projekt sieć światłowodowa Rys 8 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-05.p
  23. Projekt sieć światłowodowa Rys 9 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-06.p
  24. Projekt sieć światłowodowa Rys 10 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-07.
  25. Projekt sieć światłowodowa Rys 11 Schemat rozpływu włókien linii światłowodowej kabla KO-08.
  26. Projekt wykonawczy sieć światłowodowa.pdf
  27. Przedmiar robót.pdf
  28. Projekt sieć światłowodowa Rys 12 Schemat systemu teletransmisyjnego.pdf
  29. SIWZ
  30. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa artykułów spożywczych

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych

  Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szpitala, podzielonych na 18 zadań, tj.:

  Zadanie 1 – artykuły spożywcze różne w małych opakowaniach;

  Zadanie 2 – warzywa i owoce świeże

  Zadanie 3 – mięso świeże

  Zadanie 4 – świeży drób

  Zadanie 5 – świeże wędliny

  Zadanie 6 – przetwory drobiowe

  Zadanie 7 – jaja świeże

  Zadanie 8 – produkty przemiału ziarna

  Zadanie 9 – oleje i tłuszcze

  Zadanie 10 – warzywa kiszone

  Zadanie 11 – miód i przetwory owocowe

  Zadanie 12 – artykuły spożywcze różne w dużych opakowaniach

  Zadanie 13 – warzywa konserwowe w słoikach lub puszkach

  Zadanie 14 – makarony

  Zadanie 15 – warzywa mrożone

  Zadanie 16 – ryby i przetwory rybne

  Zadanie 17 – pieczywo i wyroby piekarskie

  Zadanie 18 – masło, mleko i przetwory mleczne;

  zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (18 zadań) lub na wybrane przez niego zadania.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31-10-2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.

  Posiadają wiedzę i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa artykułów spożywczych o łącznej wartości minimum 100 000 zł dla każdego z zadań 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, oraz o łącznej wartości minimum 30.000 zł dla każdego z zadań 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, (w przypadku przystąpienia do kilku zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego zadania).

  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia opisanych w pkt. III niniejszej specyfikacji – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  - dysponuje osobami,  które będą uczestniczyć w zamówieniu, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości wykonania dostaw;

  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)  ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  100 000 zł dla każdego z zadań 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, oraz o  wartości minimum 30.000 zł dla każdego z zadań 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, (w przypadku przystąpienia do kilku zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z zadania);

  b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 i 4b musi spełniać każdy ze wspólników, warunek 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4a mogą spełniać wspólnicy łącznie.

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  dla zadania 1                           -  2900,00 PLN

  dla zadania 2                           -  5000,00 PLN

  dla zadania 3                            -  5100,00 PLN

  dla zadania 4                            -  2200,00 PLN

  dla zadania 5                            -  7000,00 PLN

  dla zadania 6                            -  1000,00 PLN

  dla zadania 7                            -  1500,00 PLN

  dla zadania 8                            -  1100,00 PLN

  dla zadania 9                            -    700,00 PLN

  dla zadania 10                         -    500,00 PLN

  dla zadania 11                         -  4000,00 PLN

  dla zadania 12                         -    400,00 PLN

  dla zadania 13                         -    700,00 PLN

  dla zadania 14                         -    400,00 PLN

  dla zadania 15                         -  1000,00 PLN

  dla zadania 16                         -  2000,00 PLN

  dla zadania 17                         -  7500,00 PLN

  dla zadania 18                         -  4900,00 PLN

  Łącznie wadium dla wszystkich zadań wynosi: 47900,00 PLN. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

  2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.10.2013r. o godz. 10:00.

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 14.10.2013r. o godz. 10:00.

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  60 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

  30-08-2013r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. formularz asortymentowo-cenowy
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/11/2013 - modernizacja oddziału Willa III

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Modernizacja oddziału Willa III  ZP/11/2013

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Willi nr III mieszczącej Oddział Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegających na zmodernizowaniu oddziału poprzez:

  1)       zabezpieczenie podszybia windy przed przesiąkaniem wód gruntowych;

  2)       izolację przeciwwilgociową ścian i posadzek;

  3)       odmalowanie pomieszczeń oddziału;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

   

  2. Budynek szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem zabytkowym. 

  3. Prace będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą przy czynnym oddziale, tzn. w obecności pacjentów w obiekcie.

  Oferty częściowe

  Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od podpisania umowy do 30.11.2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  1.2.1 Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w obiekcie objętym ochroną Konserwatora zabytków.

  1.2.2 Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób, które mogą pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych i które to osoby posiadają uprawnienia do wykonywania tych prac;

  1.2.3 Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 150.000 zł.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunki 1.2.1., 1.2.2. musi spełniać  co najmniej jeden z wykonawców, natomiast warunek 1.2.3. mogą spełniać wykonawcy łącznie.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 2.500,00 zł.

  (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 29-08-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  09-08-2013r.  Nr ogłoszenia: 322096-2013


  Lista załączników
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Przedmiar robót - kosztorys nakładczy
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/9/2013 dostawa leków

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a,   leków podzielonych na 2 pakiety (zadania).

  Szczegółowy wykaz asortymentowy w danym pakiecie znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a-b do niniejszej specyfikacji.

  2.        Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.

  3.        Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.

  4.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

  5.        Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  6.        Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.

  7.        Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (2 pakiety /zadania) lub na wybrane przez niego pakiety (zadania).

   

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2014r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy leków o  wartości minimum 200.000 zł każda dostawa dla pakietu/zadania 1 oraz minimum 30.000zł każda dostawa dla pakietu/zadania 2 (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania).

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą,  której zadaniem będzie kontrola jakości zamówienia;

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  200.000 zł dla pakietu/zadania 1 oraz  minimum 30.000zł dla pakietu/zadania 2 (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania).

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników, warunek 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 mogą spełniać wspólnicy łącznie.

   

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1)       dla pakietu/zadania 1                              -  5400,00 PLN

  2)       dla pakietu/zadania 2                              -    600,00 PLN

   

  Łącznie wadium dla wszystkich pakietów (zadań) wynosi: 6000,00 PLN.

   (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 11-06-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  31-05-2013r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/8/2013

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Dostawa artykułów spożywczych  ZP/8/2013

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szpitala podzielonych na trzy zadania, tj.:

  a)        zadanie 1 – mięso świeże

  b)        zadanie 2 – świeży drób

  c)        zadanie 3 – świeże wędliny

  zgodnie z opisem stanowiącym   załącznik nr 1 a-c formularz asortymentowo-cenowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Dostarczany towar musi być świeży, niemrożony.

  3. Powierzchnia towaru musi być czysta, gładka, niezakrwawiona, niepostrzępiona, posiadać zapach charakterystyczny dla towaru świeżego, bez oznak rozpoczynającego się psucia.

  4. Dostarczony towar musi być przebadany weterynaryjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Zamówienie obejmuje dostawy wg asortymentu, specjalistycznym transportem wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Dostawa towaru dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) od 8.00 do 10.00.

  7. Dostawa przedmiotu zamówienia musi odbywać się w czystych, zabezpieczających towar przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami opakowaniach posiadających dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

  8. Każda partia dostarczonego towaru musi posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) oraz świadectwo jakości.

  Oferty częściowe

  Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. odrębnie dla zadania 1, dla zadania 2 i dla zadania 3.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od 01.07.2013 do 31.10.2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  2.1. Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zaświadczenia Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące:

  a)        nadzoru nad środkami transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

  b)        zdolności magazynowych i odpowiednich środków transportu do zaopatrywania w mięso, wędliny i drób;

  2.2. Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy o łącznej wartości co najmniej:

  a)        dla zadania 1 – mięso świeże – 100.000,00 zł netto;

  b)        dla zadania 2 – świeży drób – 30.000,00 zł netto;

  c)        dla zadania 3 – świeże wędliny – 100.000,00 zł netto.

  2.3. Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  a) posiada lub ma zapewniony dostęp do specjalistycznego transportu  przystosowanego do przewozu żywności, spełniającego wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  b) posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób odpowiedzialnych za wykonanie dostaw  oraz osób zapewniających kontrolę jakości dostaw.

  2.4. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej:

  a)        dla zadania 1 – mięso świeże – 100.000,00 zł;

  b)        dla zadania 2 – świeży drób – 30.000,00 zł;

  c)        dla zadania 3 – świeże wędliny – 100.000,00 zł.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunki 2.1. i 2.3. musi spełniać  co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 2.2.  i  2.4. mogą spełniać wspólnicy łącznie.

  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa  dokumenty opisane w punkcie V.2 SIWZ.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

   

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1.1 Zadanie 1                          2000,00 zł

  1.2 Zadanie 2                        650,00 zł

  1.3 Zadanie 3                      2300,00 zł

  Łączna kwota wadium wynosi:  4.950,00 zł

  (słownie złotych: czterytysiącedziewięćsetpięćdziesiąt 00/100).

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 04-06-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  14-05-2013r.  Nr ogłoszenia: 188698-2013


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych

  Zamawiający        

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot  i zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pałacu w Siekowie stanowiącym Oddział Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegających na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych w obiekcie.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

  a)        dokumentacja projektowa,

  b)        przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  c)        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

                  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

  Budynek szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem zabytkowym. Zamawiający posiada postanowienie uzgadniające  prowadzenie robót budowlanych ze służbą ochrony zabytków.

  Oferty częściowe 

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe          

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30-06-2013r. 

  Warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe (warunki formalne, zdolność ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna) i przedmiotowe oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  2.1 Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na  wykonaniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia w obiekcie objętym ochroną Konserwatora zabytków.

  2.2 Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób, które mogą pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych i które to osoby posiadają uprawnienia do wykonywania tych prac;

  2.3 Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunki 2.1., 2.2. musi spełniać  co najmniej jeden z wykonawców, natomiast warunek 2.3. mogą spełniać wykonawcy łącznie.

  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z niniejszego postępowania.

  2.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1.        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3;

  2.        potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

  3.        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5).

  a. Dowodami, o których mowa powyżej są:

  - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

  b. W przypadku gdy wykonawca świadczył już na rzecz zamawiającego roboty, o których mowa w pkt 2.1.3, nie jest on zobowiązany do przedkładania dowodów, o których mowa w pkt a.

  c. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231), wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót określone w dotychczasowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów, tj. dokumenty dotychczas wykorzystywane przez wykonawców zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów

  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1817), tj.:

  -  wykaz wykonanych, lub wykonywanych  robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  4. wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 

      informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

      wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o

      podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7).

  5. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  

      uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  6. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

      przedmiotem zamówienia.

  2.2. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

  1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy –  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, na którym będzie polegał wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  2. dokumentów dotyczących w szczególności:

  a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 4;

  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6;

  4. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

  2.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 2.3.1), 2.3.2) i 2.3.3).

  2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3 przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  2.6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  2.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2700,00zł

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 2.700,00 zł.

  (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100).

  2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia

  22.05.2013r. o godz. 10:00.

  3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a. w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c. w gwarancjach bankowych;

  d. w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

  4. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego.

  5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

  6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu gwarancyjnego należy zdeponować w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym szpitala w terminie określonym w punkcie 2, a jego potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię dołączyć do oferty.

  7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

  8. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  a. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

  b. wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  10. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie zamawiającego w jego siedzibie lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

  Kryteria oceny ofert      

  Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

  Termin i miejsce składania ofert    

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  Plac Paderewskiego 1A

  64-000 Kościan

  Dział Eksploatacyjno-Techniczny - biuro st. inspektora ds. zam. publ.

  do dnia 22-05-2013 do godz. 10:00

  Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

  2. Miejsce otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  Plac Paderewskiego 1A

  64-000 Kościan

  Dział Eksploatacyjno-Techniczny

  dnia  22-05-2013 o godz. 10:30.

  3. Sesja otwarcia ofert

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.

  Termin związania ofertą    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  07-05-2013r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. kosztorys slepy
  3. spec.tech.
  4. opis
  5. rys
  6. pdf 1
  7. pdf 2
  8. pdf 3
  9. pdf 4
  10. pdf 5
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/6/2013 leasing bielizny pościelowej

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  ZP/6/2013 - leasing bielizny pościelowej szpitalnej wraz z serwisem.

   

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem leasingu jest bielizna pościelowa: powłoki, powłoczki, prześcieradła w ilości zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów a mianowicie:

  a) powłoki                       do 1770 sztuk w obrocie

  b) powłoczki    do 1680 sztuk w obrocie

  c) prześcieradła               do 2400 sztuk w obrocie

  łącznie z serwisem, tzn. odbiór, segregowanie, dezynfekcja, pranie, suszenie, maglowanie, naprawa i dowóz bielizny pościelowej do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala..

  2.        Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy i jest u niego amortyzowany (leasing operacyjny).

  3.        Bielizna pościelowa winna odpowiadać parametrom obowiązującym w służbie zdrowia, a technologia prania musi być przystosowana do wymogów sanitarnych.

  4.        Wielkość dostaw czystej bielizny pościelowej do szpitala w ciągu tygodnia / miesiąca określa harmonogram będący załącznikiem nr 1b do projektu umowy.

  5.        Wymiana brudnej bielizny pościelowej na czystą odbywać się ma 2 x w tygodniu – poniedziałek i czwartek do godz. 11:00.

  6.        Zamawiający kontrolować będzie jakość wykonywanej usługi. Czyste pranie nie może posiadać dziur, rozpruć, nie obszytych brzegów i widocznych plam.

  7.        Samochód transportujący pranie czyste i brudne musi posiadać dopuszczenie do przewożenia bielizny szpitalnej wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

  8.        Transport bielizny czystej i brudnej powinien odbywać się tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości kontaktu z bielizną brudną.

  9.        Odbiór brudnej bielizny w poszczególnych komórkach – oddziałach szpitala i kuchni głównej w Kościanie przy Pl. Paderewskiego 1A oraz w oddziałach oddalonych – ul. Śmigielska 53 w Kościanie, Wonieść gm. Śmigiel (ok. 15 km od Kościana), Siekowo gm. Przemęt (ok. 35 km od Kościana).

  10.     Czysta pościel przed transportem do szpitala powinna być posegregowana asortymentowo i zapakowana w formie foliowanych hermetycznie paczek o parametrach wytrzymałościowych odpowiadających wadze 10 kg.

  11.     Bielizna brudna odbierana będzie przez Wykonawcę w workach foliowych koloru zielonego, bielizna skażona odbierana będzie w worku wewnętrznym rozpuszczalnym w wodzie (podczas procesu prania) i foliowym zewnętrznym oznakowanym „Bielizna skażona”.

  12.     Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w poszczególne komórki szpitala odpowiedniej ilości worków rozpuszczalnych.

  13.     Proces prania i dezynfekcji powinien odbywać się w zakresie temperatur 60°C -950C. Dezynfekcja w procesie prania powinna działać w zakresie bakterii, wirusów, prątków gruźlicy i grzybów.

  14.     Dostawa czystej bielizny w dniach odbioru brudnej – na zasadzie wymiany.

  15.     Rodzaj dokumentacji zdawczo-odbiorczej ustali zamawiający z wybranym wykonawcą.

  16.     Odbiór brudnej i przywóz czystej bielizny odbywać się będzie kosztem i staraniem wykonawcy z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych (np. brudna bielizna odbierana w workach foliowych, czysta bielizna przywożona w formie foliowanych hermetycznie paczek).

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od 01 czerwca 2013r. do 31 maja 2017r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  2.1. Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada barierę sanitarną w pomieszczeniach zakładu, w którym będzie wykonywana usługa prania leasingowanej bielizny pościelowej oraz przedstawi opinię sanitarną wydaną przez miejscowe władze sanitarne na temat posiadania przez pralnię bariery sanitarnej, zezwalającej na pranie bielizny szpitalnej.

   

  2.2. Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 250.000,- zł netto dot. leasingu bielizny pościelowej dla jednostki służby zdrowia lub usługę prania bielizny pościelowej dla co najmniej 2 jednostek służby zdrowia, o łącznej wartości co najmniej 500.000,- zł netto.

   

  2.3. Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  a) posiada lub ma zapewniony dostęp do sprzętu gwarantującego wykonanie usługi;

  b) posiada lub ma zagwarantowany dostęp do osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi leasingu bielizny pościelowej szpitalnej oraz osób zapewniających kontrolę jakości usługi.

   

  2.4. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej

  150.000 zł.

   

  W przypadku składania oferty wspólnej waruneki 2.1., 2.2. i 2.3. musi spełniać  co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 2.4. mogą spełniać wspólnicy łącznie.

   

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 10.000,00 zł

   (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 06-05-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zwiększenia ilości leasingowanej bielizny pościelowej nie więcej niż do 50% wartości zamówienia podstawowego.

  Data opublikowania ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  15-04-2013r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Przewodniczcy Komisji Przetargowej dnia 2013-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    środki opatrunkowe

  Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

  I. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Nr 113, poz.759 ze zm.) zwaną dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków opatrunkowych”, wprowadza następujące zmiany w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ);

  1. Pkt III SIWZ  otrzymuje brzmienie:

  III. Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Dostawa środków opatrunkowych bezpośrednio do Apteki szpitala, wg charakterystyki i szczegółowego wykazu asortymentowego, który  zawiera formularz cenowy podzielony na Zadanie I i Zadanie II stanowiący załącznik nr 3.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie środków opatrunkowych zamiennych – synonimowych.

  3. Dostawa będzie odbywała się okresowo transportem wykonawcy, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania.

  4. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  5. Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.

  6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.”

  II. Przedmiotowa zmiana SIWZ zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jaj integralną część.

    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    środki opatrunkowe

  W zwiazku z otrzymanymi pytaniami do przetargu nieograniczonego na dostawę srodków opatrunkowych w załączeniu przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania. Jednocześnie informujemy że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

  Nowy termin składania ofert to 15-04-2013r. do godz. 9:00

  Nowy termin otwarcia ofert to 15-04-2013r. o godz. 9:30


  Lista załączników
  1. odpowiedzi na pytania
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa środków opatrunkowych
  Zamawiający        
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A
  Tryb postępowania               
  Przetarg nieograniczony
  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         
  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl
  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.
  Przedmiot  i zakres zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest:
  dostawa środków opatrunkowych bezpośrednio do Apteki szpitala, wg charakterystyki i szczegółowego wykazu asortymentowego, który  zawiera formularz cenowy podzielony na Zadanie I i Zadanie II stanowiący załącznik nr 3.
  Dostawa towaru transportem wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania zapotrzebowania.
  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  33141110-4 – opatrunki
  Oferty częściowe 
  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Oferty wariantowe          
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 06-04-2014r. 
  Warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe (warunki formalne, zdolność ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna) i przedmiotowe oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia.
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.
  Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
  Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić
  wraz z informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzących rachunek Wykonawcy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych środków na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
  VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z niniejszego postępowania.
  1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  1.1       Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  2.1     Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
  W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, dotyczy to każdego z tych podmiotów.
  2.2     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich.  
  2.2.1            Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. VII 2.2 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
  2.2.2            Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, Wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
  2.2.3.  Dokumenty o których mowa w pkt. VII 2.2.1 – VII 2.2.2 muszą być złożone w formie oryginału, odpisu,    wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
  3. Ponadto, Wykonawca musi dołączyć:
  3.1 Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie [konsorcjum], a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum);
  3.2 Listę członków grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca (składana wyłącznie w razie podpisania przez Wykonawcę załącznika nr 6);
  4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś dokumentów, o którym mowa w pkt VII (oprócz pkt VII 3.2) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi byś poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, (np. jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości).
  5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  7. Nie dołączenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wadium
  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium
  Kryteria oceny ofert      
  Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę dla danego Zadania.
  Termin i miejsce składania ofert    
  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  Plac Paderewskiego 1A
  64-000 Kościan
  Dział Eksploatacyjno-Techniczny - biuro st. inspektora ds. zam. publ.
  do dnia 12-04-2013 do godz. 09:00
  Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
  2. Miejsce otwarcia ofert:
  w siedzibie zamawiającego
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
  Plac Paderewskiego 1A
  64-000 Kościan
  Dział Eksploatacyjno-Techniczny
  dnia  12-04-2013 o godz. 09:30.
  3. Sesja otwarcia ofert
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.
  Termin związania ofertą    
  30 dni
  Umowa ramowa    
  nie dotyczy
  Dynamiczny system zakupów   
  nie dotyczy
  Informacja o aukcji elektronicznej      
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Zamówienia uzupełniające       
  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
  04-04-2013r.

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. załącznik nr 3
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/4/2013 - dostawa leków

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a,   leków podzielonych na 19 pakietów (zadań).

  Szczegółowy wykaz asortymentowy w danym pakiecie znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a-s do niniejszej specyfikacji.

  2.        Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.

  3.        Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.

  4.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

  5.        Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  6.        Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych pakietów (zadań) poza już określonymi w SIWZ.

  7.        Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (19 pakietów /zadań) lub na wybrane przez niego pakiety (zadania).

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 31 maja 2014r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)       w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy leków o  wartości minimum 200.000 zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 1, 11,12 i 18, minimum 100.000zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 6, 7, 10, 14 i 17, minimum 50.000zł każda dostawa dla każdego z pakietu/zadania 8, 15 i 16, minimum  20.000zł każda dostawa dla każdego z  pakietu/zadania 2, 3, 4, 5, 9, 13 i 19 (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania).

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą,  której zadaniem będzie kontrola jakości zamówienia;

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)        posiada ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  200.000 zł dla każdego z pakietu/zadania 1, 11,12 i 18, minimum 100.000zł dla każdego z pakietu/zadania 6, 7, 10, 14 i 17, minimum 50.000zł dla każdego z pakietu/zadania 8, 15 i 16, minimum  20.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 2, 3, 4, 5, 9, 13 i 19   (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania);

  b)        nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 i 4b musi spełniać każdy ze wspólników,

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1)       dla pakietu/zadania 1                              -  5400,00 PLN

  2)       dla pakietu/zadania 2                              -    300,00 PLN

  3)       dla pakietu/zadania 3                              -    300,00 PLN

  4)       dla pakietu/zadania 4                              -    200,00 PLN

  5)       dla pakietu/zadania 5                              -    200,00 PLN

  6)       dla pakietu/zadania 6                              -  1300,00 PLN

  7)       dla pakietu/zadania 7                              -  1200,00 PLN

  8)       dla pakietu/zadania 8                              -  1000,00 PLN

  9)       dla pakietu/zadania 9                              -    500,00 PLN

  10)    dla pakietu/zadania 10                            -  2000,00 PLN

  11)    dla pakietu/zadania 11                            -  4000,00 PLN

  12)    dla pakietu/zadania 12                            -  3200,00 PLN

  13)    dla pakietu/zadania 13                            -    500,00 PLN

  14)    dla pakietu/zadania 14                            -  1300,00 PLN

  15)    dla pakietu/zadania 15                            -    900,00 PLN

  16)    dla pakietu/zadania 16                            -    800,00 PLN

  17)    dla pakietu/zadania 17                            -  1800,00 PLN

  18)    dla pakietu/zadania 18                            -  2900,00 PLN

  19)    dla pakietu/zadania 19                            -    200,00 PLN

  Łącznie wadium dla wszystkich pakietów (zadań) wynosi: 28000,00 PLN.

   (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 08-05-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  60 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

  28-03-2013r.

  Ogłoszone w dniu 29.03.2013r. pod nr 2013/S 063-105414

   


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 2a-s - Formularz asortymentowo-cenowy
  3. Odpowiedź na pytania
  4. 2 odpowiedź na pytania
  5. 3 odpowiedź na pytania
  6. 4 odpowiedź na pytania
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2013-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ubezpieczenie OC

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg ograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

  W załącznikach znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2013-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2013 Dostawa artykułów spożywczych

  ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

  W związku z otrzymanym pytaniem do przetargu nieograniczonego na „dostawę artykułów spożywczych” (ZP/1/2013) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wyjaśnia co następuje:

   

  Pytanie:

  Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści pasztet w opakowaniu aluminiowym o gramaturze 130g?

   

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zamianę.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2013 Dostawa artykułów spożywczych - zmiana

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 40996-2013 z dnia 2013-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kościan
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szpitala podzielonych na dwa zadania, tj.: a) zadanie 1 - produkty przemiału ziarna b) zadanie 2 - przetwory drobiowe - pasztety zgodnie z opisem...
  Termin składania ofert: 2013-02-07


  Numer ogłoszenia: 47606 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40996 - 2013 data 30.01.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 065 5115100, fax. 065 5122296.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 07.02.2013 godzina 10:00.
  • W ogłoszeniu powinno być: 11.02.2013 godzina 10:00.

   


  Lista załączników
  1. Nowe SIWZ - zmiana
    udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2013-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/1/2013 Dostawa artykułów spożywczych

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Dostawa artykułów spożywczych  ZP/1/2013

   

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szpitala podzielonych na dwa zadania, tj.:

  a)        zadanie 1 – produkty przemiału ziarna

  b)        zadanie 2 – przetwory drobiowe – pasztety

  zgodnie z opisem stanowiącym   załącznik nr 2 wykaz asortymentowy (formularz cenowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Zamówienie obejmuje dostawy w/g asortymentu, dostawa transportem wykonawcy
   dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godzinach od 8:00 do 9:00.

  3. Każda partia dostarczonego towaru dot. zadania 2 musi posiadać świadectwo jakości towaru  oraz dokument HDI.

  Oferty częściowe

  Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. odrębnie dla zadania 1 i dla zadania 2.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od podpisania umowy do 31.10.2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

        2.   posiadania wiedzy i doświadczenia;   

        3.  dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

        4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

  Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia ww. warunki.

   

  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

  1)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  2)       dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

  3)       oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3;

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

   

  Wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców.

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 07-02-2013r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  30-01-2013r.  Nr ogłoszenia: 40996-2013


  Lista załączników
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa i montaż mebli - ZP/16/2012

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli    ZP/16/2012

   

  Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli  do Oddziału Leczenia Uzależnień, ul. Śmigielska 53, 64-000 Kościan, tj.:

  1)       łóżka szpitalne – szt. 49

  2)       materace – szt. 49

  3)       szafki przyłóżkowe – szt. 49

  Szczegółowy opis mebli zawiera Załącznik nr  1 do SIWZ.

   

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

   . do 12.12.2012r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają 

           obowiązek ich posiadania;

      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  §          Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł brutto

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  §          Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie lub którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  §          Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  100 000 zł .

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

   

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

   

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2.000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 30-11-2012r. do godz. 10:30

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  23-11-2012r.  Nr ogłoszenia: 469264-2012


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa i montaż mebli - odpowiedż na pytanie

  Odpowiedź na pytanie

  Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę mebli wraz z montażem do oddziału psychiatrycznego Willa im. Mazurkiewicza, podzielona na 2 zadania  znak sprawy ZP/15/2012

  Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni.

  Wraz z ofertą należy dostarczyć próbki mebli a przygotowanie mebli do zaprezentowania w tak krótkim czasie jest niemożliwe. Zamawiający określił dokładnie kolor  mebli, który nie jest używany w produkcji standardowych wyrobów. Również  wymogi dotyczące wykonania mebli wymagają odpowiedniego przygotowania a co za tym idzie i czasu. Poza tym Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia dokonania pomiarów z natury co również wymaga czasu.

  Prosimy więc, aby umożliwić złożenie ofert większej liczbie oferentów i zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji o przesunięcie terminu składania oferta na dzień 15.11.2012r.

  ODPOWIEDŹ 

  W odpowiedzi na pismo z dnia 02-11-2012r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie informuje, że nie widzi możliwości jego przesunięcia. Wyznaczony w SIWZ termin jest zgodny z przepisami art. 52 ust 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.)

  W uzasadnieniu Zamawiający wyjaśnia , że 8 dniowy termin na przygotowanie i złożenie oferty jest wystarczający. Z punktu widzenia liczby ogólnej mebli jakie należy dostarczyć i zamontować w przyjętym okresie, wydłużenie terminu składania ofert spowoduje, że zrealizowanie zamówienia do dnia 28-12-2012r. nie będzie możliwe.

    udostępnił Przewodniczący komisji Przetargowej dnia 2012-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa i montaż mebli
  Zamawiający        

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot  i zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do oddziału psychiatrycznego Willa im. Mazurkiewicza, podzielona na 2 zadania:

  Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych

  Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych - szpitalnych

  Szczegółowy asortyment i opis mebli zawierają Załączniki nr od 1.1a do 1.1d dla Zadania 1 i nr od 1.2a do 1.2b dla Zadania 2 oraz 1.3

  Oferty częściowe 

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Oferty wariantowe          

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia zarówno dla zadania 1 jak i zadania 2, pięć tygodni od daty podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 28-12-2012r., z tym jednak , że montaż mebli w oddziale odbywać się ma od 17-12-2012r. do 28-12-2012r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają 

           obowiązek ich posiadania;

      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  §         Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 250 000 zł brutto

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  §         Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie lub którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  §         Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  300 000 zł .

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1)       W celu uzyskania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

  a.        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4.

  b.        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  c.        Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  2)       W celu uzyskania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

  a.         wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich przedmiotu i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 6).

  b.        wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 7).

  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  300 000 zł.

  3)       W celu potwierdzenia że oferowane dostawy mebli odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 

         wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

                            a)    Potwierdzenie dokonania pomiarów z natury wydanych przez WSN w Kościanie.

  b)    Atest higieniczny dotyczący obrzeża meblowego z 2009 r. lub nowszy,

  c)    Atest higieniczny dotyczący płyty HDF jednostronnie lakierowanej z 2008r. lub nowszy,

  d)    Atest potwierdzający pokrycie uchwytów meblowych powłoką zabezpieczającą przed rozwojem 

          bakterii chorobotwórczych

                             e)     Próbki mebli zastosowane przy realizacji zamówienia wg opisu stanowiącego załącznik nr 5 w  

                                     celu okazania.

  UWAGA!

       Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie oświadczenia i wykazy muszą być przedstawione w formie oryginału.

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby wykonawca w druku „Oferta” wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i załączył stosowne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa poniżej.

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie

  dla Zadania 1 - 2.800 PLN (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100).

  dla Zadania 2 - 2.400 PLN (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100).

  Wadium należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:30.

  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a) pieniądzu;

  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c) gwarancjach bankowych;

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, gdy środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 08-11-2012r. o godz. 10:30.

  W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający uzna, że wadium

  zostało wniesione w terminie jeżeli dokumenty zostaną złożone w Dziale Eksploatacyjno –

  technicznym szpitala biuro st. inspektora ds. zam. publ. w terminie do dnia 08-11-2012r. do godz. 10:30.

  Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Kryteria oceny ofert      

  1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium.

  Nazwa kryterium

  Waga

  cena brutto zadania 

  80

  Jakość wykonania okazanych mebli

  10

  Walory estetyczno-użytkowe i ergonomia okazanych mebli

  10

  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

   

  a)  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego kryterium pierwszego

                                          oferowana minimalna cena brutto zadania

  Cena brutto zadania   = --------------------------------------------------------- x 80

                                                  cena brutto zadania badanej oferty

   

  Sposób oceny ceny :                  minimalizacja

  b) Sposób oceny jakości wykonania okazanych mebli

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.

  Jakość wykonania okazanych mebli zostanie poddana ocenie przez biegłego – powołanego przez wykonawcę

  poprzez przyznanie punktacji w skali od 0 do 10.

  c) Sposób oceny  walorów estetyczno-użytkowych i ergonomii okazanych mebli

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.

  Walory estetyczno-użytkowe i ergonomia okazanych mebli zostaną poddane ocenie przez biegłego – powołanego przez wykonawcę

  poprzez przyznanie punktacji w skali od 0 do 10.

  Ocena biegłego dokonana będzie na podstawie dostarczonych próbek wykonanych mebli zgodnie z punktem X.3.e SIWZ

  2. Wynik

  Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

  Termin i miejsce składania ofert    

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – dział eksploatacyjno-techniczny – biuro st. inspektora ds. zam. publ.

  w terminie do dnia 08-11-2012r. do godz. 1030.

  Oferty będą otwierane w dniu 08-11-2012r. o godz. 1100 w dziale eksploatacyjno-technicznym   w  siedzibie zamawiającego, którego adres znajduje się w punkcie 1 niniejszej SIWZ

  Termin związania ofertą    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające      

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  31-10-2012r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. formularz asortymentowo-cenowy Zad 1
  3. formularz asortymentowo-cenowy Zad 2
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Adaptacja pomieszczeń na Audytorium

  W związku z otrzymanymi pytaniami informujemy, co następuje:

  Pytanie 1

  Prosimy o uszczegółowienie projektu dotyczącego balustrad. Opis projektowy jest nie wystarczający do sporządzenia oferty równoważnej dla wszystkich oferentów. Dla zachowania równoważności ofert wnioskujemy o zamieszczenie oprócz części opisowej rysunków dotyczących Balustrad.

  „9.14) Balustrady.

  Zaprojektowano wewnętrzne balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła hartowanego, w oknach zastosować balustrady zabezpieczające w formie rur, otwierane.

  Balustrady zewnętrze ze stali kwasoodpornej, z wypełnieniem z elementów pionowych w rozstawie nie większym niż 12 cm.”

  Pytanie 2

  Dotyczy wyposażenia:

  - Opcjonalnie fotele wyposażyć w pulpity do pisania i notowania. Tzn. wg uznania?

  - Projektor wg indywidualnych ustaleń z inwestorem. Zapis taki jest niedopuszczalny w postępowaniu przetargowym. Opis i projekt musi być dla wszystkich jednoznaczny. Prosimy o podanie parametrów projektora.

  - w części dotyczącej umeblowania brakuje podstawowych informacji np. wymiarów, materiałów z których mają zostać wykonane meble, koloru, wyposażenia (możliwość podłączenia urządzeń elektronicznych). Wnioskujemy o uszczegółowienie w formie rysunkowej co będzie jednoznaczne przy sporządzaniu ofert.

  To samo dotyczy wyposażenia sanitariatów.

  „9.18) Wyposażenie.

  …….

  Opcjonalnie fotele wyposażyć w pulpity do pisania i notowania.

  d) ekran ramowy, ścienny np. CINEMA FRAME DELUX 235x130 Kraftmann,

  e) projektor multimedialny montowany pod sufitem – parametry wg indywidualnych ustaleń z Inwestorem,

  f) meble:

  - pulpit – blat dla prelegenta z możliwością podłączenia urządzeń elektronicznych,

  - stolik+ 4 krzesła – 4-5 kompletów,

  - zabudowa aneksu kuchennego – 1 komplet,

  - wieszak na odzież – 1 stojący, 1 wiszący,

  - szafka na środki czystości w schowku porządkowym,

  g) wyposażenie sanitariatów: lustra nad umywalkami, pojemnik na mydło w płynie, pojemniki na nowe i zużyte ręczniki papierowe, kosz na śmieci, w wc dla niepełnosprawnych uchwyty – 1 stacjonarny montowany na ścianie, drugi składany.

  Ad. pyt. 1.

  Część opisowa i rysunkowa projektu określa wielkość i parametry balustrad,

  (rzut – przebieg, wymiary, podane wysokości, opis- rozwiązania materiałowe),

  Balustrady mają być wykonane z powszechnie dostępnych rozwiązań technicznych wg detali wybranego producenta.

  Ad. pyt. 2

  Należy zamontować fotele wyposażone w pulpit do pisania i notowania.

  Dane dotyczące ekranu ściennego są oczywiste.

  Dane dotyczące projektora znajdują się w cz. elektrycznej projektu – opis str. 50,

  Meble – standardowe, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej :

  - pulpit min. 40x40x110 cm,

  - 5 kompletów – stół min. 80x80 + 4 krzesła,

  - zabudowa aneksu kuchennego – wg rzutu :

              – blat w kształcie owalnym o wym. 260x70 na wys. 110 cm pełna podbudową z             zamykanymi szafkami pod spodem oraz krzesła wysokie- 3 szt.

              - zabudowa niska z blatem w kształcie L o szer. 60 cm i dł. 2,4+1,0 m, z             zamontowanym zlewozmywakiem i umywalką nablatową, pod spodem szafki             zamykane i szuflady, miejsce na wbudowanie zmywarki ,

              - szafki wiszące np. 3 szt. 80x40x92 z drzwiami przeszklonymi , w ramkach             aluminiowych,

  - wieszak stojący wg rzutu – stalowy, lub aluminiowy (rozwiązanie systemowe) na             wspornikach umożliwiający wieszanie odzieży wierzchniej na pojedynczych             wieszakach – ramiączkach, dł.min. 150 cm

  - wieszak naścienny z uchwytami do wieszania odzieży wierzchniej min. 15 szt.uchwytów,

  - szafka na środki czystości - metalowa min. 60x40x 180 cm,

  - w zakresie wyposażenia sanitariatów – rozwiązania standardowe, powszechnie dostępne w wyspecjalizowanych firmach.

  Wyposażenia ma stanowić jednolitą zharmonizowaną całość dla wnętrzna o wysokim standardzie estetycznym.

  Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Adaptacja pomieszczeń na Audytorium

  W związku z otrzymanym pytaniem informujemy co następuje:

  Pytanie:

  Dotyczy pkt 9, pierwszy – SIWZ: „…wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na  wykonaniu prac związanych z budową lub adaptacją obiektów podlegających ochronie konserwatora zabytków…” czy zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli to będzie robota budowlana polegająca na remoncie budynku? 

  Odpowiedź:

  Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 3 pkt 8 – remont to (...) wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji (...). Natomiast zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 3 pkt 7a – przebudowa to (...) wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (...).

  Wg Słownika Języka Polskiego – adaptacja to „przystosowanie do innego użytku” np.: Adaptacja budynku mieszkalnego na biuro, a wg encyklopedii: Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) to przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełnienia innych niż dotąd funkcji użytkowych.

  W związku z powyższym robota budowlana polegająca na remoncie budynku nie może być uznana za spełnienie warunku określonego w SIWZ.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa artykułów nabiałowych ZP/12/2012

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Dostawa artykułów nabiałowych  ZP/12/2012

   

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych do magazynu żywnościowego Szpitala, tj.: masło, mleko i przetwory mleczne, zgodnie z opisem stanowiącym   załącznik nr 2 wykaz asortymentowy (formularz cenowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Zamówienie obejmuje dostawy w/g asortymentu, dostawa transportem wykonawcy
   od poniedziałku do soboty o godzinie 5.00.

  3. W miesiącach letnich ( lipiec, sierpień) dodatkowo dowóz do Ośrodka Wczasowego w Cichowie, gm. Krzywiń jeden raz w tygodniu do godziny 9.00.

  4. Każda partia dostarczonego towaru musi posiadać świadectwo jakości towaru  HDI.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od 01.11.2012r. do 31.10.2013r.

   

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2.        posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

   – w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy artykułów nabiałowych o łącznej wartości minimum 400.000 zł; 

        3.  dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  - dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w zamówieniu, odpowiedzialnymi za kontrolowanie jakości i wykonywanie dostaw mleka i przetworów mlecznych; 

  4.        sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

   - posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł;

   

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 9000,00 PLN

   (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 18-10-2012r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  10-10-2012r.  Nr ogłoszenia: 391212-2012


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Adaptacja pomieszczeń na Audytorium

  W związku z otrzymanym pytaniem do przetargu nieograniczonego pn.:  „Adaptacja pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych”  Nr sprawy ZP/11/2012

  wyjaśniamy co następuje:

  Pytanie:

  1. Czy wpięcie instalacji c.o. do rozdzielaczy w kotłowni jest przed czy za grupą pompową? Jeśli przed, prosimy o określenie parametrów pomp.  

   

  Odpowiedź:

  Wpięcie inastalacji c.o. do rozdzielaczy w kotłowni jest za grupą pompową.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Adaptacja pomieszczeń na Audytorium

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl po ukazaniu się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1A, Dział Eksploatacyjno-Techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych”, położonych w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownię projektową „Kaźmierczak – Samolewska Architekci sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie ul. Berwińskich 8/1

  Zakres zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  a)   dokumentacja projektowa,

  b)        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  c)        przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

  Obiekt szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do dnia 30-11-2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  §          Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na  wykonaniu prac związanych z budową lub adaptacją obiektów podlegających ochronie konserwatora zabytków.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  §          Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, posiadającą uprawnienia do wykonywania tych prac.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  §          Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  1.000 000 zł .

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów

  1)       W celu uzyskania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów:

  a.        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.

  b.        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 10.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  2)       W celu uzyskania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów:

  a.         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4).

  b.        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

  c.        Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania tych czynności

  d.        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  1.000 000 zł. 

  UWAGA!

       Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

   

  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie oświadczenia i wykazy muszą być przedstawione w formie oryginału.

   

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby wykonawca w druku „Oferta” (Załącznik nr 2 do SIWZ) wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i załączył stosowne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa powyżej.

   

  Wadium

   Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 20.000 PLN

   (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

   

  Kryteria oceny ofert

  cena ryczałtowa brutto = 100%.

  Termin składania ofert

  do dnia 17-10-2012r. do godz. 1030.

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

  Data  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  02-10-2012 r. Numer ogłoszenia: 375854-2012.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Nakładczy budowlany
  3. Nakładczy budowlany uzupełnienie
  4. Bilans
  5. E1-PB elektr. - ośw. parter
  6. E2-PB elektr. - ośw. antresola
  7. E3-PB elektr. - zasilanie parter
  8. E4-PB elektr. - zasilanie antresola
  9. E5-PB elektr. - rozdz. RE1
  10. IS 1
  11. IS 2
  12. IS 3
  13. IS 4
  14. K1
  15. K2
  16. K3
  17. K4
  18. K5
  19. K6
  20. K7
  21. K8
  22. Przedmiar sanitarne
  23. Opis architektura
  24. Opis elektryczne
  25. Opis konstrukcyjny
  26. Opis sanitarne
  27. A1
  28. A2
  29. A3
  30. A4
  31. A5
  32. A6
  33. A7
  34. A8
  35. A9
  36. Specyfikacja techniczna budowlan
  37. Specyfikacja techniczna elektryczne
  38. Specyfikacja techniczna sanitarne
  39. Przedmiar elektryczne
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    odpowiedź na pytania dotyczące budowy boiska

  Dotyczy: Przetarg nieograniczony ZP/9/2012.

   

  W związku z otrzymaniem pytań w postępowaniu przetargowym na " Budowę boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu" w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, wyjaśniamy co następuje:

  Pytanie 1: 

  Proszę o potwierdzenie właściwej ilości lamp hybrydowych,

  Pytanie 2:

  Proszę o potwierdzenie właściwej ilości modułów fotowoltanicznych,

  Pytanie 3:

  Proszę o potwierdzenie właściwej ilości pilotów serwisowych.

   

  Odpowiedzi:

  Ad1. i Ad2.

  Ilość lamp hybrydowych, wyposażonych w moduły fotowoltaniczne i siłownie wiatrowe wynosi 16 sztuk.

  Opis do projektu– str. nr  6,  rysunki - A1, A5

   wszędzie podana została jednakowa ilość.

   

  Ad 3.

  Ilość pilotów serwisowych – 1 sztuka ( jeden wystarcza na 256 lamp).

  W tekście projektu nie podano ilości, jest w kosztorysie

  Zdaniem Zamawiającego nie ma rozbieżności w ilości.

   

  Przyszłych wykonawców prosimy o dokładne czytanie całej dokumentacji – kompleksowo, tj.  opisu, rysunków i przedmiaru, ponieważ taka niedokładność źle rokuje, również  dla wykonywania zadania.

    udostępnił Arkadiusz Gronostaj dnia 2012-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    budowa boiska
  Zamawiający        
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A
  Tryb postępowania               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot  i zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu”, położonego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownię projektową „Kaźmierczak – Samolewska Architekci sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie ul. Berwińskich 8/1

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  a)        dokumentacja projektowa,

  b)        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  c)        przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

   Teren szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest terenem wpisanym do rejestru zabytków.

  Oferty częściowe 

  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Oferty wariantowe          

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia         

  Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31-10-2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na  wykonaniu prac związanych z budową boiska.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, posiadającą uprawnienia do wykonywania tych prac.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  1.000 000 zł .

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  W celu uzyskania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów:

  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.

  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  W celu uzyskania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów:

   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4).

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania tych czynności

  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  1.000 000 zł.

  UWAGA!

       Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie oświadczenia i wykazy muszą być przedstawione w formie oryginału.

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby wykonawca w druku „Oferta” (Załącznik nr 2 do SIWZ) wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i załączył stosowne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa powyżej.

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 23.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 00/100).

  Wadium należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:30.

  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a) pieniądzu;

  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c) gwarancjach bankowych;

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, gdy środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 27-09-2012r. o godz. 10:30.

  W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie jeżeli dokumenty zostaną złożone w Dziale Ekonomicznym szpitala do dnia 27-09-2012r. do godz. 10:30.

  Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Kryteria oceny ofert      

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin i miejsce składania ofert    

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – dział eksploatacyjno-techniczny – biuro st. inspektora ds. zam. publ.

  w terminie do dnia 27-09-2012r. do godz. 1030.

  Oferty będą otwierane w dniu 27-09-2012r. o godz. 1200 w dziale eksploatacyjno-technicznym   w  siedzibie zamawiającego, którego adres znajduje się w punkcie 1 niniejszej SIWZ

  Termin związania ofertą    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające      

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  12-09-2012r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. str tyt
  3. opis
  4. spec tech
  5. przedm1
  6. przedm2
  7. przedm3
  8. rys1
  9. rys2
  10. rys3
  11. rys5
  12. rys6
  13. rys7
  14. rys8
  15. rys9
  16. rys4
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zakup energii elektrycznej

  Informujemy, że w dniu 31.07.2012r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.. W skład tej grupy zakupowej wchodzi m.in. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie.

  Potrzebne do przygotowania oferty pliki można pobrać ze strony Dalszego Pełnomocnika Zamawiającego: www.dfinanse.pl

  W załączeniu treść ogłoszenia.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Pytania do SIWZ
  3. Zmiany w SIWZ Zał. nr 7
  4. Zmiany SIWZ Energia
    udostępnił Piotr Zborowski dnia 2012-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    odpowiedź na pytania dotyczące kotłowni w Siekowie

  ET/AG/333-8/12                                                     Kościan, dnia 26.07.2012r.

  Dotyczy: Zapytania dotyczącego Przebudowy kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziału psychiatrycznego położonego w Siekowie gm. Przemęt.

     W związku z otrzymanym pytaniem wyjaśniamy co nastpuje:

  Pytanie:

  Czy wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat wykonał system grzewczy łącznie z montażem olejowego pieca nadmuchowego w obiekcie będącym pod nadzorem Konserwatora zabytków

  Odpowiedź:

  Wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony.

    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa ZSI wraz z infrastrukturą sprzętową

  Odpowiedzi na pytania II

  W związku z otrzymaniem pytań w postępowaniu przetargowym na „dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, w załączeniu przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania II
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa ZSI wraz z infrastrukturą sprzętową

  Odpowiedzi na pytania

  W związku z otrzymaniem pytań w postępowaniu przetargowym na „dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, wyjaśniamy co następuje:

  Pytanie 1:

  W załączniku Nr 3 do SIWZ tj. we Wzorze Umowy §8 pkt.1 ppkt. b) Zamawiający wymaga objęcia ZSI 3 letnią gwarancją, jest to okres nad wyraz długi, znacząco dłuższy od 12 mies., które są ogólnie przyjętym standardem branżowym w zakresie gwarancji na rynku IT. Ponadto z SIWZ wynika, że zakres świadczonych usług przez całe 3 lata ma być tożsamy. Taka konstrukcja wymogów w zakresie gwarancji spowoduje, że wykonawcy obciążą zamawiającego bardzo dużymi kosztami z tytułu świadczenia gwarancji, nie wykluczone, że będą to koszty nie wiele niższe niż zakup licencji całego systemu. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości skrócenia gwarancji lub/i zmniejszenia zakresu usług w kolejnych latach gwarancji po zakończeniu pierwszego roku?

  Typowym jest, że w kolejnych latach gwarancji użytkownicy posiadają już dużą wiedzę o systemie i np. konsultacje w odniesieniu do wielu aplikacji nie są niezbędne.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie gwarancji, dopuszcza natomiast zmniejszenie zakresu usług w drugim i trzecim roku w następującym zakresie: gotowość do świadczenia Zamawiającemu konsultacji w odniesieniu do Aplikacji: Kadry, Płace, Rozliczenia z Płatnikami.

   

  Pytanie 2:

  W załączniku Nr 3.3. do Wzoru Umowy pkt. 2 Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń certyfikowanych przez producenta, określonych w tabeli, dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego. Zwracam się z pytaniem czy zważywszy na relatywnie niewielki zakres dostawy oprogramowania systemowego Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w niecertyfikowanym ośrodku.

  Odpowiedź:

  Tak, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w niecertyfikowanym ośrodku.

   

  Pytanie 3:

  Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy strona internetowa do której prowadzi link znajdujący się w pozycji 20 „Halp Desk” na stronie 2 wzoru umowy dostępnego pod adresem

  http://www.bip.wsn.koscian.pl/datadir/doc/bip 1341316158.pdf , stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Odpowiedź:

  Zawarty we wzorze umowy link do strony internetowej nie stanowi integralnej części SIWZ. Został on zamieszczony przez Zamawiającego omyłkowo.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziału psychiatrycznego położonego w Siekowie gm. Przemęt

  Zamawiający        

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia         

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  „Przebudowanie kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziału psychiatrycznego położonego w Siekowie gm. Przemęt”

  Zakres zamówienia         

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „„Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziału psychiatrycznego położonego w Siekowie gm. Przemęt”

  Zakres prac obejmuje w szczególności:

  A Roboty budowlane

  a. roboty rozbiórkowe z odkuciem tynków i wywozem gruzu;

  b. wykonanie nowych tynków renowacyjnych w pomieszczeniach kotłowni;

  c. wykonanie izolacji poziomej z folii;

  d. dwukrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania;

  e. położenie posadzki jednobarwnej z płytek gresowych;

  f. malowanie ścian farbami w technice temperowej;

  g. wykonanie wentylacji pomieszczeń;

  B Roboty instalacyjne

  a. demontaż kotłów żeliwnych;

  b. demontaż starej armatury i rurociągów;

  c. dostawa i montaż  dwóch kotłów c.o. 110 kW;

  d. dostawa i montaż czterech kompletów podgrzewaczy c.w.u.;

  e. dostawa i montaż sześciu zbiorników olejowych dwu-płaszczowych;

  f. wyposażenie kotłowni – armatura i rurociągi;

  g. hermetyzacja instalacji;

  C Roboty elektryczne

  a. demontaż starej instalacji elektrycznej kotłowni;

  b. wykonanie nowej instalacji;

  c. dostawa i montaż agregatu pradotwórczego jako rezerwowego źródła zasilania

  d. badanie instalacji elektrycznej;

  e. zgłoszenie odbioru technologii kotłowni w Urzędzie Dozoru Technicznego w Poznaniu oraz agregatu prądotwórczego przez Zakład Energetyczny ENEA Kościan;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  dokumentacja projektowa wraz z projektem uzupełniajacym - proszę zwrócić szczególną   uwagę na projekt uzupełniający .

  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

   

  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

   

  Budynek szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem zabytkowym.  Zamawiający posiada pozwolenie uzgadniające  prowadzenie robót budowlanych ze służbą ochrony zabytków z dnia 28-06-2012r. Pozwolenie nr 344/2012/A  wydane przez Kierownika Delegatury WOSOZ w Lesznie.

  Oferty częściowe 

  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Oferty wariantowe          

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia         

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 30-09-2012r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

   

  Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę instalacyjno-budowlaną polegającą na  wykonaniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. modernizacją kotłowni w obiekcie objętym ochroną Konserwatora zabytków.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych i posiada uprawnienia do wykonywania tych prac oraz posiada kwalifikacje w zakresie prac remontowo-budowlanych przy obiektach zabytkowych.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  500 000 zł.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  W celu uzyskania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.

  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 10.1b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  W celu uzyskania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

   a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4).

  b)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

  c)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania czynności tj. np. w przypadku kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania tych prac oraz posiada kwalifikacje w zakresie prac remontowo-budowlanych przy obiektach zabytkowych.

  d)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  500 000 zł

  UWAGA!

       Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie oświadczenia i wykazy muszą być przedstawione w formie oryginału.

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby wykonawca w druku „Oferta” wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i załączył stosowne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa poniżej.

  (Np. jeżeli kierownik budowy nie jest pracownikiem wykonawcy powinien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji na rzecz wykonawcy przy robotach objętych zamówieniem).

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 12.000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych)..

  Wadium należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:30.

  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a) pieniądzu;

  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c) gwarancjach bankowych;

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, gdy środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 03-08-2012r. o godz. 10:30.

  W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie jeżeli dokumenty zostaną złożone w Dziale Ekonomicznym szpitala do dnia 03-08-2012r. do godz. 10:30.

  Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Kryteria oceny ofert      

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert      

  do dnia 03-08-2012r. do godz. 10:30

  Miejsce składania ofert      

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające      

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  19-07-2012r.


  Lista załączników
  1. siwz
  2. spec tech
  3. spec tech
  4. kosztorys ślepy
  5. kosztorys slepy
  6. kosztorys ślepy
  7. kosztorys ślepy
  8. charakterystyka
  9. opis zmian
  10. oświadczenie
  11. projekt
  12. projekt
  13. rozdzielnia
  14. rozdzielnia
  15. schemat
  16. rys
  17. rys
  18. zamienny rzut
  19. rys 1
  20. rys 2
  21. rys 3
  22. Schemat połączeń agregatu 1
  23. Schemat połączeń agregatu 2
  24. opis tech
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa ZSI wraz z infrastrukturą sprzętową

  ET/AG/333-7/12                                                                        Kościan, dnia 09.07.2012r.

  Odpowiedzi na pytania 

              W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę ZSI wraz z infrastrukturą sprzętową, wyjaśniamy co następuje:

   Pytanie1:

  1. Ze względu na krótki czas na weryfikację wymaganych zawartych w SIWZ prosimy o przedłużenie terminu składania oferty o 7 dni.

   Odp. na pytanie 1:

  Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

   Pytanie 2.

  2. Czy system części administracyjnej może być na innej bazie niż dla części medycznej? Zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami rozwojowymi dla ZSI opartymi na paradygmacie SOA odchodzi się od wymagania „jednorodnych narzędzi” w celu osiągnięcia zamierzonego celu informacji. Taka decyzja mogła by wpłynąć na poszerzenie grona potencjalnych oferentów, gdyż wg naszej wiedzy podane przez Państwa wymagania spełnia tylko jeden dostawca na rynku – firma SI ALMA z Poznania.

   

  Odp. na pytanie 2:

  Zamawiający zamierza dokonać zakupu systemu opartego na jednej wspólnej bazie danych. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody, aby część administracyjna oparta była na innej bazie danych, co część medyczna. Według posiadanej przez Zamawiającego wiedzy na rynku jest więcej niż jeden dostawca systemu spełniającego wymagania określone w SIWZ.

   

  Pytanie 3:

  3. Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:

  List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 
  2) Soft Copy of the Tender Document through email.
  3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 
  4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
  5) Estimated Budget for this Purchase 
  6) Any Extension of Bidding Deadline?
  7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

   

  Odp. na pytanie 3:

  There are all informations in the SIWZ on http://www.wsn.koscian.pl/.

   

  Z uwagi, że Zamawiający nie wprowadza istotnych zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert nie ulega zmianie.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zintegrowany System Informatyczny

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl po ukazaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1A, Dział Eksploatacyjno-Techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową.

  Zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową, na który składają się:

  a)        Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego:

  • dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów,
  • zakup i konfiguracja sprzętu informatycznego: jednostek roboczych i sprzętu peryferyjnego,
  • zakup, instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych.

  b)        Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego:

  • zakup licencji ZSI i oprogramowania bazodanowego,
  • wdrożenie ZSI i oprogramowania bazodanowego.

  2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają następujące Załączniki do SIWZ:

  a)     Specyfikacja ilościowa sprzętu komputerowego i oprogramowania narzędziowego oraz usług (załącznik nr 1.1),

  b)     Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania narzędziowego (załącznik nr 1.2),

  c)     Specyfikacja ilościowa ZSI (załącznik nr 1.3).

  d)     Specyfikacja funkcjonalna ZSI (załącznik nr 1.4),

  e)    Wzór umowy (załącznik nr 3)

  3. Ilekroć w niniejszej SIWZ używany jest akronim „ZSI” oznacza on Zintegrowany System Informatyczny złożony z SIM (Systemu Informacji Medycznej) ora ERP (Systemu Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa).

  Pozostałe definicje zostały określone w Umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy

  od dnia podpisania umowy do 31 marca 2013 r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania. 

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)      w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę lub usługę o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN, której przedmiotem był ZSI w zakresie minimalnym obejmujący aplikacje:

  §         Ruch Chorych,

  §         Rejestracja Poradni,

  §         Poradnia/ Gabinet,

  §         Dokumentacja Medyczna,

  §         Zlecenia Medyczne,

  §         Rozliczanie z Płatnikami,

  §         Rachunek Kosztów Leczenia,

  §         Wycena Procedur Medycznych,

  §         Finansowo – Księgowy,

  §         Środki Trwałe,

  §         Magazyny,

  §         Kadry,

  §         Płace.

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami:

  • jeden kierownik projektu z wykształceniem wyższym ekonomicznym i posiadanym certyfikatem zarządzania projektami np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważnym,
  • trzy osoby realizujące wdrożenie posiadające certyfikat zarządzania projektami np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważnym.

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)        posiada ubezpieczenie  OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

  b)        nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości 25.000 PLN

   (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

  Kryteria oceny ofert

  Cena   =  60 %

  Zakres funkcjonalny ZSI = 20%

  Ilość wdrożeń = 20%

  Termin składania ofert

  do dnia 08.08.2012 r. do godz. 12:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  60 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

   

  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

  28-06-2012 r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. spec. ilość
  3. spec tech
  4. specj ilość
  5. specj funk
  6. wykaz wdro
  7. formularz ofert
  8. wzór umowy
  9. wykaz wykon
  10. wykaz uczest
  11. oświadczenie
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzacego w skład zespołu budynków Wojewodzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w koscianie p

   

  Odpowiedzi na pytania 

   Dotyczy: „Modernizacja szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza”.

              W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na modernizację oddziału szpitalnego, wyjaśniamy co następuje:

   1. W ST zamieszczona jest  informacji dotycząca  rodzaju drewna jako „tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte”.

  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na tzw. mikrowczepy o grubości 68 mm?

  Odpowiedź:

  Z uwagi na zabytkowy charakter budynku Szpitalnego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zamianę.

  2. W zestawieniu stolarki łączna ilość okien to 86szt. (brak jest 10 szt. okien o wymiarach 1,12*1,89), natomiast w przedmiarze jest ich 96 szt.

  Proszę o wskazanie jaką ilość przyjąć do wyceny.

  Odpowiedź:

  Do wyceny należy przyjąć liczbę okien wykazaną w projekcie.

  3. Zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego okna mają odwzorować podział i charakter istniejącej stolarki.

  Proszę o zamieszczenie zdjęć lub rysunków elementów zdobiących ślemię oraz przymyk.

  Odpowiedź:

  Zdjęcia są w dokumentacji oraz są na stronie Zamawiającego. Zamawiający umożliwia Wykonawcą dokonanie wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do modernizacji.

  4. Czy w oknach dwuskrzydłowych ma być zastosowany słupek ruchomy czy stały?

  Jeżeli przewidują Państwo zastosowanie słupka ruchomego jedno skrzydło będzie rozwierne, a drugie  rozwierno - uchylne.

  Odpowiedź:

  Wygląd okien ma być tożsamy z istniejącymi oknami.

  5. W opisach stolarki okiennej jest zapis „ okna wyposażone w zamki uniemożliwiające otwieranie przez pacjentów”.

  Czy Zamawiający uzna za wystarczające zamontowanie klamek z przyciskiem?

  Odpowiedź:

  Zamawiający będzie wymagał zamontowania okien wyposażonych w zamki uniemożliwiające otwieranie ich przez pacjentów.

  6. Jeżeli chodzi o okna od strony południowej mają one być zabezpieczone od nadmiernej penetracji promieni słonecznych za pomocą rolet, żaluzji luz zasłon.

  Czy koszt tych elementów mamy ująć w kalkulacji?

  Odpowiedź:

  Zamawiający wymaga aby okna o orientacji mogącej powodować nadmierne nasłonecznienie były zabezpieczone przed nadmierną penetrację promieni słonecznych  oznacza to, że koszt tych zabezpieczeń należy wliczyć w kalkulację oferty.

  7. W opisie w Zestawieniu stolarki napisane jest, że tylko okna 01 i 02 mają być wyposażone w nawiewniki, natomiast w Przedmiarze jest zapis, ze wszystkie okna mają być wyposażone w nawiewniki.

  Proszę o wskazanie ilości nawiewników, jaką mielibyśmy skalkulować, biorąc jednocześnie pod uwagę, że w oknach łukowych bez ślemienia (01,02,03) nie ma możliwości technicznej zamontowania nawiewników.

  Odpowiedź:

  Zamawiający wymaga aby w każdym oknie był zamontowany nawiewnik. W unowocześnianych wcześniej budynkach tego samego rodzaju nie było problemu z nawiewem w tego typu oknach.

   

  8Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w formacie ath lub innym edytowalnym?

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie posiada przedmiarów w w/w programach.

   

  9. Prosimy o udostępnienie poprawionej dokumentacji, ponieważ zamieszczone rysunki są nieczytelne, co uniemożliwia wykonanie prawidłowej i rzetelnej oferty.

  Odpowiedź:

  Ze względu na ograniczenia techniczne Zamawiający nie ma możliwości umieszczenia dokumentacji  w innym formacie. Zamieszczony materiał zapisany jest w formacie umożliwiającym złożenie oferty. Ponadto zgodnie z ogłoszeniem Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przekazanie dokumentacji w innej formie.

   Z uwagi, że Zamawiający nie wprowadza istotnych zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert nie ulega zmianie.

    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościani

   

  Zamawiający        

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania                               

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia          

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  „Modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza”

  Zakres zamówienia         

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza”, położonego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

   

  Zakres prac podzielono na II Etapy obejmujące w szczególności:

  Etap I

  A.  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

  a. roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu;

  b. roboty murowe - tynki, okładziny ścian, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, obniżenie sufitów i  malowanie;

  c. roboty posadzkowe;

  d. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej wewnętrznej i zewnętrznej;

  e.  dostawa i montaż drzwi wewnętrznych p/poż.;

  f. dostawa i montaż uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych;

  g.  roboty dekarskie na dachu - wymiana opierzeń, rynien, dachówki, naprawa i impregnacja więźby dachowej;

  h. przemurowanie kominów wentylacyjnych;

  i. wykonanie żelbetowego szybu windy;

  j. dostawa i montaż windy;

  k. roboty fundamentowe izolacji przeciwwilgociowej, murowe ścian, tynki, podłoża, posadzki w części rozbudowanej.

  B. ROBOTY INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI

  a. przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

  b. wymiana przyłącza wodociągowego;

  c. wewnętrzna kanalizacja sanitarna;

  d. wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji;

  e. instalacja p/poż.;

  f. instalacja grzewcza;

  g. instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;

  h. zasilanie central klimatycznych;

   

  C. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ

  a. prace demontażowe;

  b. wewnętrzne linie zasilające;

  c. montaż tablic rozdzielczych i złącza kablowego;

  d. montaż aparatów i osprzętu;

  e. instalacje wyrównawcze i odgromowe;

  f. instalacja interkomowa i przyzywowa;

  g. montaż instalacji strukturalnych,

  h. instalacja sygnalizacji alarmowej p/poż. i oddymianie;

  Etap II

  A.  OGÓLNOBUDOWLANE

  a. izolacja ścian zewnętrznych;

  b. drenaż obwodowy;

  c. czyszczenie elewacji, naprawa ubytków, pęknięć i spoinowanie;

  d. wykonanie opaski wokół budynku;

  e. zagospodarowanie terenu – roboty ziemne pod utwardzenie, podbudowa pod nawierzchnię, i położenie nawierzchni z kostki betonowej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  a)  dokumentacja projektowa,

  b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  c) przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

  Budynek szpitalny będący przedmiotem zamówienia jest obiektem zabytkowym.  Zamawiający posiada pozwolenie uzgadniające  prowadzenie robót budowlanych ze służbą ochrony zabytków z dnia  19-11-2007r. WN-LE/4151/1957/2007 Pozwolenie nr 480/2007 wydane przez Kierownika Delegatury WOSOZ w Lesznie.

  Oferty częściowe 

  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Oferty wariantowe           

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia         

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  Etap I – od dnia podpisania umowy do 15-12-2012r.

  Etap II – od 01-04-2013r. do 15-12-2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

   Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane  polegające na  wykonaniu prac ogólnobudowlanych w obiekcie objętym ochroną Konserwatora zabytków.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  -          dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, oraz osobami które mogą pełnić funkcję kierowników robót branż elektrycznej i sanitarnej  posiadających uprawnienia do wykonywania tych prac.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  2.000 000 zł .

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1)       W celu uzyskania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

  a.        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.

  b.        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 10.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  2)       W celu uzyskania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

  a.         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4).

  b.        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania czynności

  c.        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  2.000 000 zł. 

  UWAGA!

       Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie oświadczenia i wykazy muszą być przedstawione w formie oryginału.

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby wykonawca w druku „Oferta” wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i załączył stosowne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa poniżej.

  Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).

  Wadium należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:30.

  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a) pieniądzu;

  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c) gwarancjach bankowych;

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZWBK, nr konta 07 1090 1274 0000 0000 2702 3116.

  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, gdy środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 21-06-2012r. o godz. 10:30.

  W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie jeżeli dokumenty zostaną złożone w Dziale Ekonomicznym szpitala do dnia 21-06-2012r. do godz. 10:30.

  Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Kryteria oceny ofert                      

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert  

  do dnia 21-06-2012r. do godz. 10:30

  Miejsce składania ofert      

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą                    

  30 dni

  Umowa ramowa   

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów  

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej     

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające      

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych tj. stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego , osobno dla etapu I i etapu II.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  06-06-2012r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. przedmiar 1
  3. przedmiar 2
  4. Przedmiar 3
  5. instalacja
  6. program funkcjonalny
  7. opis architektoniczny
  8. opis tech
  9. rys1
  10. rys2
  11. rys3
  12. rys4
  13. rys5
  14. rys6
  15. rys7
  16. rys7
  17. rys8
  18. rys9
  19. rys10
  20. rys11
  21. rys12
  22. rys13
  23. rys14
  24. rys15
  25. rys16
  26. rys19
  27. plan
  28. elewacja1
  29. elewacja2
  30. elewacja3
  31. elewacja4
  32. elewacja5
  33. piwnica
  34. parter
  35. piętro
  36. dach
  37. rys20
  38. rys21
  39. rys22
  40. zestawienie okien
  41. zestawienie drzwi zew
  42. zestawienie drzwi wew
  43. zestawienie
  44. detal arch
  45. kolorystyka
  46. balkon
  47. zestawienie przek
  48. detal nawie
  49. techno piwn
  50. techno part
  51. techno pięt
  52. techno podd
  53. rzut funda
  54. przekr funda
  55. strop nad piw
  56. strop nad part
  57. krokwie nad dobu
  58. elementy żelbet
  59. elementy żelbet 2
  60. elementy żelbet 3
  61. szczeg dach
  62. rzut windy
  63. układ krokwi
  64. konstrukcja szybu
  65. podwieszenie płatwi
  66. opis tech i oblicz
  67. model1
  68. model2
  69. model3
  70. model4
  71. model5
  72. model6
  73. model7
  74. model8
  75. model9
  76. model10
  77. specyfik tech
  78. specyfik tech wyk i odb
  79. str tyt
  80. wentylacja1
  81. wentylacja2
  82. wentylacja3
  83. wentylacja4
  84. wentylacja 5
  85. instalacja w k
  86. spec inst
  87. instalacja c o
  88. instalacja c o 2
  89. instalacja c o 3
  90. instalacja c o 4
  91. instalacja c o 5
  92. zestawienie drewna
    udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja i wykonanie elewacji

  INFORMACJA

  W celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje o wysokości stawki VAT dla poszczególnych zadań objętych postępowaniem przetargowym.

  Dla Zadania 1 „Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/A, 64-000 Kościan” należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8%.

  Dla Zadania 2 „Wykonanie elewacji budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z osuszeniem zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/G, 64-000 Kościan” należy zastosować stawkę VAT w wysokości 23%.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków - II przetarg

  INFORMACJA

  Dotyczy – przetargu nieograniczonego na dostawę leków ZP/6/2012.

   

  W związku z powstałą omyłką pisarską Zamawiający informuje, że w Pakiecie I poz. 40 zapis

  Trittico CR 75mg x 20 tabl. o przedł.  uwal. – op. 100

  zmienia się na zapis:

  Trittico CR 75mg x 30 tabl. o przedł.  uwal. – op. 100

   

  Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja i wykonanie elewacji

  W związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśniamy co następuje:

  Zadanie 1

  ODPOWIEDZI : „Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku mieszkalnego
  zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/A, 64-000 Kościan”

  Pytanie 1.
  Projekt zakłada wykonanie izolacji pionowej z zaprawy uszczelniającą
  AQUAFIN – 2K. Projekt jako ochronę izolacji elastycznej przewiduje
  zastosowanie folii kubełkowej. Karta technologiczna firmy Schomburg
  przewiduje natomiast następującą technologię ochronną dla izolacji
  sytuowanych poniżej poziomu gruntu:
  Płyty drenażowe i ochronne w przypadku elementów budowlanych w obszarze
  gruntu:   Należy stosować odpowiednie środki ostrożności zgodnie z normą DIN
  18195, Część 10, aby chronić uszczelnienia przed działaniem warunków
  atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ochronne nakładać
  dopiero po całkowitym wyschnięciu. Płyty drenażowe i ochronne (np. INA
  Schutz- und Drainelement) wkleić oraz wykonać uszczelnienie obwodowe na
  całej powierzchni przy użyciu COMBIDIC-2K. Drenaż wykonuje się zgodnie z DIN
  4095.
  Projekt powinien szczegółowo określać rozwiązania technologiczne
  gwarantujące jakość wykonanych robót. Jakie rozwiązanie technologiczne
  należy zatem przyjąć do wyceny?

  Odpowiedź :

  Projekt określa wykonanie izolacji pionowej na przykładzie preparatów firmy Schomburg,

  Rozwiązanie zostało przyjęte na podstawie doświadczeń wynikających z realizacji podobnych obiektów ,  projektanci dopuszczają inne rozwiązania technologiczne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie .

  Podane w karcie technicznej producenta rozwiązania są przykładowe.

  Przyjęte rozwiązanie należy rozpatrywać łącznie z zaprojektowanym drenażem.

  Projekt zakłada oczyszczenie podłoża , wyrównanie podłoża zaprawą cementową , położenie zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K w ilości 3,5 kg/m2 – 4,5 kg/m2 ( przyjęto średnią wartość 4,0) w zależności od warunków gruntowo-wodnych, po wyschnięciu zaprawy tj. ok. tygodnia, położenie  drenażu , ułożenie folii kubełkowej i zasypanie odpowiednim kruszywem .


  Pytanie 2.
  Projekt zakłada wykonanie przygotowanie podłoża pod tynki poprzez m.in.:
  Ściany przygotować do tynkowania przez czyszczenie mechaniczne myjką
  podciśnieniową z dodatkiem środków chemicznych . Jakie środki chemiczne
  należy zastosować i w jakim celu?


  Odpowiedź:

  Projekt  nie zakłada specjalistycznych środków chemicznych do czyszczenia elewacji – środki te należy dostosować do rodzaju stosowanego urządzenia, stopnia twardości wody i ewentualnych miejscowych zabrudzeń – glony, grzyby, pleśnie itp.


  Pytanie 3.
  Projekt zakłada dla renowacji elewacji technologię tynków
  wapienno-cementowych. W opisie stanu technicznego obiektów znajduje się
  stwierdzenie że ściany zawilgocone są kapilarnie, tym samym są zasolone.
  Dokumentacja fotograficzna zawarta w projekcie wskazuje na znaczną
  destrukcję ścian spowodowaną wilgocią i solami. Jakie wartości wilgoci
  masowej murów oraz wartości zasolenia murów wynikają z badań laboratoryjnych
  wykonanych na etapie projektu? Czy technologia tynków wapienno-cementowych
  jest adekwatna dla stanu technicznego murów i daje gwarancję trwałości prac
  renowacyjnych?

  Odpowiedź:

  Zastosowanie tynków cementowo-wapiennych wynika z historycznego charakteru obiektu.

  Na etapie projektu nie wykonywano badan laboratoryjnych.

  Zaprojektowane izolacje mają na celu odcięcie od wilgoci.

  Projektant podał dwie wersje wykonania tynków cementowo-wapiennych jako przykładowe i (skonsultowane z konserwatorem zabytków) oraz dopuszcza inne rozwiązania o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.

  Pytanie 4.
  Projekt zakłada wykonanie w piwnicy tynków renowacyjnych. Na elewacji
  natomiast przewiduje się zastosowanie tynków wapienno-cementowych. Z czego
  wynika taka dysproporcja projektowanych technologii tynków? Jaka jest
  wilgotność masowa murów wewnątrz piwnic i jaka jest wartość zasolenia i
  skład chemiczny soli w murach w piwnicy? Jakiego rodzaju tynki renowacyjne
  należy zastosować? Jak ma być docelowa ilość warstw tynku i jego grubość
  tynków gwarantująca trwałość przewidzianą gwarancją?

  Odpowiedź :

  Projekt jedynie „zaleca” docelowe wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy.

  Kosztorys nie uwzględnia takiej pozycji.

  Pytanie 5.
  Projekt zakłada odprowadzenie wody z drenażu za pomocą układu pompowego.
  Jaka wydajność drenażu i tym samym wydajność przepompowni wynika z badań
  geo-technicznych przeprowadzonych na etapie prac projektowych? Jak ma być
  rozwiązana technologicznie kontrola pracy układu pompowego i w pomieszczeniu
  jakich służb szpitala ma być zainstalowana sygnalizacja poprawności pracy
  przepompowni?

  Pytanie 6.
  W opisie drenażu zawarto następujące uwagi: W przypadku stwierdzenia
  występowania gruntów z drobnymi ziarnami, które mogą zatkać drenaż należy
  zastosować rury z filtrem z włókna syntetycznego, a w przypadku gruntów
  gliniastych lub torfowych rur z filtrem kokosowym. W jaki sposób wykonawca
  na etapie przygotowania oferty ma zbadać charakterystykę gruntów w strefie
  fundamentów budynku celem doboru rur drenujących? Kto pokryje koszty tych
  badań?

  Odpowiedź:

  Projekt zakłada grawitacyjne odprowadzenie drenażu, w przypadku braku takiej możliwości należy wprowadzić pompę zasilaną elektrycznie.

  Nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu wokół tego obiektu, na podstawie wcześniej wykonanych badań i realizowanych obiektach nie było potrzeby stosowania specjalnych filtrów dla drenażu, jednak w przypadku stwierdzenia miejscowego występowania innych warunków gruntowych należy odpowiednie filtry zastosować.

  Żadne wyprzedzające badania nie dają 100% pewności w ocenie warunków gruntowych, szczególnie w obszarach zabudowanych i wtórnie przebudowywanych i nie zwalnia to wykonawcy z realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną i podejmowania decyzji w zależności od zastanych warunków.

  Pytanie 7.
  W jaki sposób należy wykonać odwodnienie studzienek wokół okien piwnicznych?

  Odpowiedź :

  Odwodnienie jak dotychczas – rozprowadzenie w warstwie chłonnej i dalej odprowadzenie projektowanym drenażem.

  Pytanie 8.
  Projekt zakłada wykonanie iniekcji ciśnieniowej za pomocą preparatu
  AQUAFIN – F.  Czy na etapie projektu przeprowadzono badania laboratoryjne
  potwierdzające możliwość zastosowania takiej technologii odtworzenia
  izolacji poziomej? Projekt nie opisuje metodyki badań diagnostycznych
  koniecznych dla potwierdzenia skuteczności przepony poziomej wykonanej za
  pomocą iniekcji ciśnieniowej. Jakie działania kontrolno-jakościowe dla
  udowodnienia skuteczności iniekcji przewiduje Inwestor? Czy przy założeniu
  że firma Schomburg dostosowuje swoje technologie do wytycznych i standardów
  WTA potwierdzenie skuteczności działania iniekcji będzie także prowadzone
  zgodnie z wytycznymi WTA?

  Odpowiedź :

  Prawidłowe zastosowanie AQUAFINU –F w przeponie poziomej gwarantuje skuteczność przepony. Wynika to z posiadania certyfikatu WTA. Wydanie certyfikatu WTA poprzedziły wieloletnie badania potwierdzające skuteczność preparatu. Nie zachodzi potrzeba przeprowadzania badań kontrolnych po iniekcji  skuteczności działania preparatu AQUAFIN-F. Gwarantuje to certyfikat WTA.

  Pytanie 9.
  Projekt zakłada wykonanie iniekcji ciśnieniowej za pomocą preparatu
  AQUAFIN – F. Technologie iniekcyjne z założenia mają za cel utworzenie lub
  odtworzenie izolacji poziomej celem odcięcia wilgoci kapilarnej. Technologie
  iniekcyjne nie mają żadnego wpływu na przebieg procesu osuszania
  zdegradowanych i zasolonych murów. Czy Inwestor wobec powyższych faktów
  dopuszcza możliwość alternatywnego zastosowania  skutecznej technologii
  bezinwazyjnej odcięcia dopływu wilgoci kapilarnej, osuszania murów obiektów
  z wilgoci kapilarnej oraz trwałego zabezpieczenia obiektów przed ponownym
  zawilgoceniem z potwierdzeniem skuteczności technologii za pomocą badan
  laboratoryjnych?

  Odpowiedź :

  Stwierdzenie , że technologie iniekcyjne nie mają żadnego wpływu na przebieg procesu osuszania zdegradowanych i zasolonych murów jest nieprawdziwe . 
  Jeśli odtworzy się izolację poziomą przez iniekcję ciśnieniową, to nie dopuszczamy do ponownego zawilgacania muru. W jaki sposób może to nie mieć wpływu na proces osuszania.
  Nie spotkaliśmy się do tej pory z bezinwazyjnymi metodami osuszania murów , oprócz „magicznych skrzynek”. Nie zgadzamy się na takie odstępstwa , ponieważ projekt zakłada wykonanie „realnej” izolacji  z preparatów firmy Schomburg lub innych o parametrach nie gorszych od przyjętych w projekcie .
   

  Pytanie 10.
  Projekt zakłada odtworzenie klasycznej instalacji odgromowej z typowymi
  zwodami i uziemieniem. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie nowoczesnego,
  alternatywnego rozwiązania polegającego na montażu aktywnego systemu ochrony
  odgromowej o zwiększonej o 100% skuteczności ochronnej?

  Odpowiedź:

  Odtworzenie klasycznej instalacji odgromowej wynika z historycznego charakteru obiektu, wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga zamiennych uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz akceptacji inwestora jako rozwiązania zamiennego o parametrach nie gorszych od instalacji zaprojektowanej.

   

  Zadanie 2:

  ODPOWIEDZI – „Wykonanie elewacji budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z osuszeniem zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/G, 64-000 Kościan”

  Pytanie 1.

  Projekt zakłada wykonanie iniekcji ciśnieniowej za pomocą preparatu firmy np. Schomburg.  Czy na etapie projektu przeprowadzono badania laboratoryjne potwierdzające możliwość zastosowania takiej technologii odtworzenia izolacji poziomej? Projekt nie opisuje metodyki badań diagnostycznych koniecznych dla potwierdzenia skuteczności przepony poziomej wykonanej za pomocą iniekcji ciśnieniowej. Jakie działania kontrolno-jakościowe dla udowodnienia skuteczności iniekcji przewiduje Inwestor? Czy przy założeniu że firma Schomburg dostosowuje swoje technologie do wytycznych i standardów WTA potwierdzenie skuteczności działania iniekcji będzie także prowadzone zgodnie z wytycznymi WTA?

  Odpowiedź:

  Na etapie projektu nie przeprowadzono badań laboratoryjnych potwierdzających możliwość zastosowania iniekcji ciśnieniowej jako technologii odtworzenia (wykonania) izolacji poziomej.

  Zaproponowana technologia sprawdza się z powodzeniem przy realizacji

  prac budowlanych przy tego typu obiektach.

  Zamierzeniem Inwestora jest zastosowanie jak najlepszych rozwiązań decydujących

  o trwałości i estetyce budynku w zgodności z obowiązującymi standardami,

  wytycznymi producenta danej technologii i obowiązującymi przepisami.

  Pytanie 2.

  Projekt zakłada wykonanie iniekcji ciśnieniowej za pomocą preparatu firmy np. Schomburg. Technologie iniekcyjne z założenia mają za cel utworzenie lub odtworzenie izolacji poziomej celem odcięcia wilgoci kapilarnej. Technologie iniekcyjne nie mają żadnego wpływu na przebieg procesu osuszania zdegradowanych i zasolonych murów. Czy Inwestor wobec powyższych faktów dopuszcza możliwość alternatywnego zastosowania  skutecznej technologii bezinwazyjnej odcięcia dopływu wilgoci kapilarnej, osuszania murów obiektów z wilgoci kapilarnej oraz trwałego zabezpieczenia obiektów przed ponownym zawilgoceniem z potwierdzeniem skuteczności technologii za pomocą badań laboratoryjnych?

  Odpowiedź :

  Stwierdzenie , że technologie iniekcyjne nie mają żadnego wpływu na przebieg procesu osuszania zdegradowanych i zasolonych murów jest nieprawdziwe . 
  Jeśli odtworzy się izolację poziomą przez iniekcję ciśnieniową, to nie dopuszczamy do ponownego zawilgacania muru. W jaki sposób może to nie mieć wpływu na proces osuszania.
  Nie spotkaliśmy się do tej pory z bezinwazyjnymi metodami osuszania murów , oprócz „magicznych skrzynek”. Nie zgadzamy się na takie odstępstwa , ponieważ projekt zakłada wykonanie „realnej” izolacji  z preparatów firmy Schomburg lub innych o parametrach nie gorszych od przyjętych w projekcie .

  Pytanie 3.

  Projekt zakłada odtworzenie klasycznej instalacji odgromowej z typowymi zwodami i uziemieniem. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie nowoczesnego, alternatywnego rozwiązania polegającego na montażu aktywnego systemu ochrony odgromowej o zwiększonej o 100% skuteczności ochronnej?

  Odpowiedź:  

  Proponowane zamienne rozwiązania muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty i uzyskać, ze względu na zabytkowy charakter obiektu, akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

   

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków - II przetarg

  W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę leków, wyjaśniamy co następuje:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 21, 22, 23, 34, 35, 42 oraz z Pakietu 2 poz. 26, 41, 48, 49, 61, 63, co umożliwi producentowi ww. leków zaproponowanie bardzo korzystnej ceny oraz może obniżyć koszty zakupu Zamawiającego.

  Odpowiedź:

  Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III ust. 6 – Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych zadań poza już określonymi w SIWZ.

  Pytanie 2:

  Ze względu na brak istniejących odpowiedników na rynku polskim w pakiecie nr 1 poz. 24, 25 Klozapol, oraz poz. 38 Tisercin, Zamawiający zechce wydzielić ww. preparaty, umożliwiając tym samym jedynemu producentowi ww. leków zaproponowanie bardzo korzystnej ceny.

  Odpowiedź:

  Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III ust. 6 – Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych zadań poza już określonymi w SIWZ.

  Pytanie 3:

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów z tej samej grupy

  limitowej, których urzędowa cena zbytu stanowi podstawę limitu w grupie „14.1, Hormony

  trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich”, gwarantujących zgodność postępowania z art. 9 ust. 2 ustawy o refundacji oraz z komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 09.01.2012?

  w pakiecie nr 2 pozycja 25 - Gensulin R 100 j.m./ml ( 5 wkład. x 3 ml)

  w pakiecie nr 2 pozycja 28 - Gensulin M30 100j.m./ml ( 5 wkład. x 3 ml)

  w pakiecie nr 2 pozycja 30 - Gensulin M50 100 j.m./ml ( 5 wkład. x 3 ml)

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.  Zaproponowane powyżej produkty lecznicze znajdują się już w pakiecie 2 w pozycjach 21, 22, 24.

  Pytanie 4:

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Insulin we wkładach w opakowaniu

  10 wkładów a 3` ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III ust. 5 – Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków - II przetarg

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków

  Zakres zamówienia

  1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transportem dostawcy do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a,   leków podzielonych na 5 pakietów (zadań).

  Szczegółowy wykaz asortymentowy w danym pakiecie znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a-e do niniejszej specyfikacji.

  2.        Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w ofercie leków zamiennych – synonimowych.

  3.        Dostawa będzie odbywała się okresowo, według każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania po stronie zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zapotrzebowania, a dostawa „cito” w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.

  4.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia i jego realizację w tym samym dniu, w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

  5.        Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.

  6.        Zamawiający nie będzie tworzył dodatkowych zadań poza już określonymi w SIWZ.

  7.        Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w zapisach umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (5 pakietów /zadań) lub na wybrane przez niego pakiety (zadania).

   

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do 18 maja 2013r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy leków o  wartości minimum 200.000 zł dla pakietu/zadania 1,  minimum 100.000zł dla pakietu/zadania 2, minimum 50.000zł dla każdego z pakietu/zadania 3 i 5, minimum  20.000zł dla pakietu/zadania 4, (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań wartość musi odpowiadać sumie wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania).

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia– zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia farmaceutyczne,  której zadaniem będzie kontrola jakości zamówienia;

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie  OC na kwotę nie mniejszą niż:  200.000 zł dla  pakietu/zadania 1,  100.000zł dla pakietu/zadania 2,   50.000zł dla każdego z  pakietu/zadania 3 i 5,  20.000zł dla pakietu/zadania 4, (w przypadku przystąpienia do kilku pakietów/zadań ubezpieczenie musi odpowiadać sumie  wartości określonej dla każdego z pakietu/zadania);

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1 musi spełniać każdy ze wspólników, warunek 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 mogą spełniać wspólnicy łącznie.

   

  Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1)       dla pakietu/zadania 1                              -  3500,00 PLN

  2)       dla pakietu/zadania 2                              -  1800,00 PLN

  3)       dla pakietu/zadania 3                              -  1000,00 PLN

  4)       dla pakietu/zadania 4                              -    400,00 PLN

  5)       dla pakietu/zadania 5                              -  1300,00 PLN

   

  Łącznie wadium dla wszystkich pakietów (zadań) wynosi: 8.000,00 PLN.

   (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

   

  Kryteria oceny ofert

  cena   brutto  = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 01-06-2012r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  30 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Data zamieszczenia ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych

  22-05-2012r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularze asortymentowe
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja i wykonanie elewacji

  „Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/A, 64-000 Kościan” i „Wykonanie elewacji budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z osuszaniem zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/G, 64-000 Kościan”

  1. Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  2. Przedmiot zamówienia

  Zadanie 1

  „Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/A, 64-000 Kościan”

  Zadanie 2

  „Wykonanie elewacji budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z osuszaniem zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/G, 64-000 Kościan”.

  3. Termin wykonania zamówienia

  Zadanie 1 – od 02-07-2012r.do 15-10-2012r.

  Zadanie 2 – od 02-07-2012r. do 15-10-2012r.

  4. Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  Zadanie 1

  „Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/A, 64-000 Kościan”

  Zadanie 2

  „Wykonanie elewacji budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z osuszaniem zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/G, 64-000 Kościan”.

  Zakres prac dla Zadania 1 obejmuje w szczególności:

  roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego (dachówka) z wywozem gruzu;

  uzupełnienie, naprawa i impregnacja więźby dachowej;

  przemurowanie kominów;

  pokrycie dachu dachówką karpiówką;

  obróbki blacharskie i rynny;

  wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej;

  naprawa ubytków i pęknięć tynków elewacji;

  wykonanie tynków zewnętrznych i malowanie elewacji;

  wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji;

  wykonanie izolacji pionowej na ścianach; 

  osuszenie ścian fundamentowych;

  wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku;

  naprawa schodów zewnętrznych;

  wykonanie opaski wokół budynku i naprawa chodników.

  Zakres prac dla Zadania 2 obejmuje w szczególności:

  demontaż i montaż opierzeń blacharskich, parapetów zewnętrznych rynien i rur spustowych;

  usunięcie starych powłok malarskich elewacji;

  usunięcie tynku cokołowego do poziomu powyżej strefy zawilgocenia;

  naprawa ubytków i pęknięć tynków elewacji;

  zagruntowanie powierzchni impregnatem wzmacniającym;

  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z osuszaniem;

  wykonanie tynków zewnętrznych i malowanie powierzchni elewacji;

  wykonanie balustrady przy schodach zewnętrznych;

  wymiana drewnianych okien w klatce schodowej i strychu;

  wykonanie opaski wokół budynku.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  a)   dokumentacja projektowa,

  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  przedmiary robot (wyłącznie jako materiał pomocniczy).

  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

  Budynki szpitalne będące przedmiotem zamówienia są obiektami zabytkowymi.  Zamawiający posiada pozwolenie uzgadniające  prowadzenie robót budowlanych ze służbą ochrony zabytków dla Zadania 1 z dnia 16-04-2012r. Pozwolenie nr 184/2012/A wydane przez Kierownika Delegatury WOSOZ w Lesznie i dla Zadania 2 z dnia 16-04-2012r. Pozwolenie nr 187/2012/A wydane przez Kierownika Delegatury WOSOZ w Lesznie.

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (Zadanie 1 i Zadanie 2) lub na wybrane przez niego Zadanie (Zadanie 1 lub Zadanie 2).

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  Prawa zamówień publicznych.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5. Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  6. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego (Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  7. Termin składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 04-06-2012r. do godz. 1030.

  8. Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A. Oferty należy składać w Działe Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  9. Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  -Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane dla każdego z zadań osobno polegające na  wykonaniu prac ogólnobudowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. dla Zadania 1 wykonanie elewacji oraz pokrycie dachu dachówką, dla Zadania 2 wykonanie elewacji,  w obiekcie objętym ochroną Konserwatora zabytków.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  -Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  dysponują osobą, która może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych i posiada uprawnienia do wykonywania tych prac.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  -Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że:

  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  500 000 zł odnośnie Zadania 1 i 500 000 zł odnośnie Zadania 2.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie.

  Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia określone przez zamawiającego warunki podmiotowe zostanie wykluczony z postępowania.

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  W celu uzyskania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.

  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 10.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  W celu uzyskania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów

   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4).

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania czynności

  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  500 000 zł dla Zadania 1 i 500 000 zł dla Zadania 2

  UWAGA!

       Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie oświadczenia i wykazy muszą być przedstawione w formie oryginału.

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby wykonawca w druku „Oferta” wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i załączył stosowne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa poniżej.

   (Np. jeżeli kierownik budowy nie jest pracownikiem wykonawcy powinien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji na rzecz wykonawcy przy robotach objętych zamówieniem).

  10. Kryteria oceny ofert

  cena ryczałtowa brutto oferty=100% (najniższa cena)

  11. Wadium

  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) odnośnie Zadania 1 i 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) odnośnie Zadania 2.

  12. Termin związania ofertą

  30 dni

  13. Zamiar zawarcia umowy ramowej

  nie dotyczy

  14. Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

  15. Aukcja elektroniczna

  nie przewiduje się

  16. Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  18.05.2012r.


  Lista załączników
  1. Zad 1 przedmiar
  2. zad1 opis arch
  3. zad 1 rys 1
  4. zad 1 rys 2
  5. zad 1 rys 3
  6. zad 1 rys 4
  7. zad 1 rys 5
  8. zad 1 rys 6
  9. zad 1 rys 7
  10. zad 2 przedmiar
  11. zad 2 spec
  12. zad 2 spec 2
  13. zad 2 rys 1
  14. zad 2 rys 2
  15. zad 2 rys 3
  16. SIWZ
  17. zad 1 spec
    udostępnił Przewodniczacy komisji Przetargowej dnia 2012-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitala, podzielonych na 22 zadania,  wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

  Pakiet I;

  Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Pakiet II;

  Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 98,988).

   

  Pakiet III;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) jedyna ważna oferta. 

   

  Pakiet IV;

  Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 99,019).

  Pakiet V;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 95,543).

  Pakiet  VI;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

  Pakiet VII;

  Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Pakiet VIII;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna oferta.

   

  Pakiet  IX;

  GSK Services sp. z o.o. , ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa  (punktów 100) - jedyna oferta.

   

  Pakiet X;

  Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa – Biuro: ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa   (punktów 100) - jedyna oferta.

  Pakiet XI;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

  Pakiet XII;

  BAXTER Polska Sp. z o.o.  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa  (punktów 100) – jedyna oferta. 

   

  Pakiet XIII;

  Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.  ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 96,929). 

   

  Pakiet XIV;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

   

  Pakiet XV;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

  Pakiet  XVI;

  NEUCA S.A.  ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice   (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 95,743).

  Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 94,177).

  Pakiet XVII;

  Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Pakiet XVIII;

  NEUCA S.A.  ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice   (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 90,784).

   

  Pakiet  XIX;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 96,280).

  Pakiet XX;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

   

  Pakiet  XXI;

  Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

  Pozostałe oferty:

  Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 91,596).

   

  Pakiet XXII;

  Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z p.zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę leków niżej wymienionych ofert:

   W Pakiecie I

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 6 - Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź.

  Poz. 21  - Etiagen 25mg x 30 tabl. – Na ten lek brak refundacji w CHAD. Zgodnie z SIWZ zamienniki leków wymienionych w pozycji 21,22,23 (Kwetax 25mg, 100mg,200mg) muszą mieć wskazanie do stosowania i refundację w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

  2. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

              Poz. 39 – zgodnie z SIWZ: Torendo Q-Tab 2mg x 20 tabl.rozp.się w j.ustnej, op. 200

                          w ofercie: Ranperidon 2mg x 30 tabl. ul. rozp. w j.ust., op. 200

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

   

  3. Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – w poz. 6 cena oferty jest niezgodna z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

  Poz. 6 – Setaloft 50mg x 30 tabl. powl.  op. 1100 – w ofercie jest cena brutto 11,03 zł, natomiast zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych urzędowa cena zbytu wynosi 9,72 zł + 7% marży = 10,40 zł i jest to maksymalna cena jaką może wykonawca zażądać od szpitala.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 oraz art. 89 ust. 8

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie III

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

  40-273 Katowice.

                 Poz. 2 -  zgodnie z SIWZ: Ranloc 40mg x 28 tabl. dojelitowe – op. 200

                               w ofercie: Controloc 40mg x 100 tabl. dojelit.  – op. 56

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie VI

  1. Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – w poz. 6 cena oferty jest niezgodna z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

  Poz. 6 – Nabuton VP 500mg x 20 tabl.,  op. 30  – w ofercie jest cena brutto 17,72 zł, natomiast zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych urzędowa cena zbytu wynosi 16,20 zł + 7% marży = 17,33 zł i jest to maksymalna cena jaką może wykonawca zażądać od szpitala.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 8

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie VII

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 6 - Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź.

  Poz. 32 -  Trogine, 100 mg, tabl., 30 szt., bl(3x10)

  Poz. 33 -  Trogine, 25 mg, tabl., 30 szt., bl(3x10)

  Poz. 34 -  Trogine, 50 mg, tabl., 30 szt., bl(3x10)

  Na ww. leki brak refundacji w CHAD. Zgodnie z SIWZ zamienniki leków wymienionych w pozycji 32,33,34 (Lamitrin 100mg,25mg,50mg) muszą mieć wskazanie do stosowania i refundację w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

   

  2. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

              Poz. 4 – zgodnie z SIWZ: Allertec 10mg x 30 tabl.powl., op. 500

                            w ofercie: Allertec 10mg x 20 tabl.powl., op. 750

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie XI

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

              Poz. 30 – zgodnie z SIWZ: Formetic 500mg x 30 tabl.powl., op. 350

                            w ofercie: Formetic 500mg x 60 tabl./S/, op. 175

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

              Poz. 31 – zgodnie z SIWZ: Formetic 850mg x 30 tabl.powl., op. 350

                            w ofercie: Formetic 850mg x 60 tabl./S/, op. 175

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie XIV

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 2 - NEUCA S.A.  ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice.

  poz. 9 i 10 wykonawca przedstawił leki zamienne, których postać nie odpowiada wymaganiom SIWZ – zamawiający żądał tabletek, a wykonawca zaproponował kapsułki. 

  2. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

  40-273 Katowice.

              Poz. 9 – zgodnie z SIWZ: Cloranxen 10mg x 30 tabl., op. 800

                          w ofercie: Tranxene 10  10mg x 30 kaps.  IV-P, op. 800

              Poz. 10 – zgodnie z SIWZ: Cloranxen 5mg x 30 tabl., op. 1400

                            w ofercie: Tranxene 5  5mg x 30 kaps.  IV-P, op. 1400

  Wykonawca przedstawił leki zamienne, których postać nie odpowiada wymaganiom SIWZ – zamawiający żądał tabletek, a wykonawca zaproponował kapsułki. 

              Poz. 31 – zgodnie z SIWZ: Medazepam 10mg x 20 kaps., op. 20

                            w ofercie: Rudotel 10mg x 20 tabl., op. 20

  Wykonawca przedstawił leki zamienne, których postać nie odpowiada wymaganiom SIWZ – zamawiający żądał kapsułek, a wykonawca zaproponował tabletki.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie XV

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

  40-273 Katowice.

              Poz. 1 – zgodnie z SIWZ: Herpesin 250mg x 10fiol.z s.subst.inj., op. 30

                          w ofercie: Aciclovir Jelfa inj.250mg x 5 fiol.s.sub., op. 60

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie XVII

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 6 - Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź.

                Poz. 51    zgodnie z SIWZ: Natrium thiosulfur.,subst. (Pharma), 100g – op. 1

                                w ofercie: Natrium thiosulfur.,subst. (Pharma), 250g – op. 1

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie XX

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7- Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

   

              Poz. 11 – zgodnie z SIWZ: Calcium 300mg x 10 tabl. musujących, op. 1200

                            w ofercie: Calcium w folii 300mg x 12 tab.mus., op. 1000

   

              Poz. 31 – zgodnie z SIWZ: Fix Szałwia  1,5g x 30 szt., op. 80

                            w ofercie: H-Szałwia liść x 25 tor., op. 96

   

              Poz. 32 – zgodnie z SIWZ: Flegamina 8mg x 20 tabl., op. 500

                            w ofercie: Flegamina 8mg x 40 tabl., op. 250

   

              Poz. 53 – zgodnie z SIWZ: Rutinoscorbin x 90 tabl.powl., op. 1200

                            w ofercie: Cerutin x 125 tabl., op. 864

   

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  W Pakiecie XXII

  1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7- Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

  40-273 Katowice.

  Poz. 2 – zgodnie z SIWZ: Amantix 200mg/500ml, inj.doż.roztwór do wlewów x 1but., op. 80

                          w ofercie: Amantix 200mg/500ml wl.doż. x 10 a 500ml., op. 80

  Wykonawca zmienił wielkość opakowania.

  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

  (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

   

  Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

  Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

   

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych
  UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, iż uzupełnia informację dot. odpowiedzi na niżej podane pytanie:

  Pytanie

  Prosimy o podanie obecnej ceny netto i brutto jaką płaci Zamawiający obecnemu Wykonawcy wykonującemu usługę będącą przedmiotem zamówienia.

  Odpowiedź:

  Zamawiający zawarł w 2008r. umowy z firmami wybranymi w trybie przetargu nieograniczonego na kwoty:

  a)      obsługa kuchenek oddziałowych  - 48341,28 zł brutto za 1 m-c;

  b)      sprzątanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1A - 73303,81 zł brutto za 1 m-c;

  c)      sprzątanie Kościan, ul. Śmigielska 53  - 5741,17 zł brutto z 1 m-c;

  d)      sprzątanie w Wonieściu - 6755,41 zł.brutto za 1 m-c;

  e)      sprzątanie w Siekowie - 4838,23 zł.brutto za 1 m-c.

  Na dzień dzisiejszy ceny usług kształtują się następująco:

   

  Lp.

  Nazwa zadania

  Cena netto za 1 m-c

  Cena brutto za 1 m-c

  1.

  obsługa kuchenek oddziałowych 

  39301,85 zł

  48341,28 zł

  2.

  sprzątanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1A

  62328,66 zł

  76664,25 zł

  3.

  sprzątanie Kościan, ul. Śmigielska 53 

  6234,04 zł

  7667,87 zł

  4.

  sprzątanie w Wonieściu

  5537,22 zł

  6810,78 zł

  5.

  sprzątanie w Siekowie

  3965,76 zł

  4877,88 zł

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

  W związku z otrzymanymi wnioskami i pytaniami do przetargu nieograniczonego na „sprzątanie obiektów szpitala i obsługę kuchenek oddziałowych” (ZP/3/2012) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wyjaśnia.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków

  INFORMACJA

  Dotyczy – przetargu nieograniczonego na dostawę leków ZP/4/2012.

  W związku z powstałą omyłką pisarską Zamawiający informuje, że w Pakiecie I poz. 40 zapis

  Trittico CR 75mg x 20 tabl. o przedł.  uwal. – op. 100

  zmienia się na zapis:

  Trittico CR 75mg x 30 tabl. o przedł.  uwal. – op. 100

   

  Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

  W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na sprzątanie obiektów szpitala i obsługę kuchenek oddziałowych ZP/3/2012 w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania.


  Lista załączników
  1. 1 odpowiedź na pytania
  2. 2 odpowiedź na pytania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

  INFORMACJA O ZMIANACH

  Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na stronie internetowej zamawiającego:

   

  ZMIANY W OGŁOSZENIU:

  1. W pozycji ”Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” zapis pkt. 2 a):

  „w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych”

  zmienia się na zapis:

  „w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych”

   

  2. W pozycji ”Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” zapis:

  „W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1, 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 musi spełniać każdy ze wspólników.”

  zmienia się na zapis:

  „W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1, 2, 3 i 4 wspólnicy mogą spełniać łącznie.”

   

   

  ZMIANY W SIWZ:

  Pkt. V.1.2.a)

  „w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych”

  otrzymuje brzmienie:

  „w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych”

   

  Pkt. V.1 – zdanie: „W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1, 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 musi spełniać każdy ze wspólników.”

  otrzymuje brzmienie:

  „W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1, 2, 3 i 4 wspólnicy mogą spełniać łącznie.”

   

  Pkt. X.2. wykreśla się zapis punktu c) „Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć stosowne upoważnienie.”

   

  Pkt. XIX zapis: „Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (2 zadania) lub na wybrane przez niego części zadań”

  otrzymuje brzmienie:

  „Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez niego części zadań”.

   

    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

  INFORMACJA O ODWOŁANIU

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w dniu 16.04.2012r. o godz. 14:30 otrzymał kopię Odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.”Sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych” Nr ogłoszenia 2012/S 68-112159 z dnia 06 kwietnia 2012r.

  W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  Treść odwołania w załączeniu.

   


  Lista załączników
  1. Treść odwołania
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/3/2012 - sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

  INFORMACJA

  Dotyczy – przetargu nieograniczonego na sprzątanie obiektów szpitalnych i obsługę kuchenek oddziałowych ZP/3/2012.

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że wprowadza zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ, tj.:

  1)     W załączniku nr 3 – system obsługi kuchenek oddziałowych:  

  a)     na stronie 1 w czwartym akapicie wykreśla się słowa „młynki koloidalne”;

  b) na stronie 2 w trzecim akapicie zdanie „Resztki żywnościowe w kuchenkach oddziałowych  rozdrabniane są w młynkach koloidalnych zamontowanych pod zlewozmywakami i po spłukaniu bieżącą wodą, odprowadzane do kanalizacji ściekowej.” zastępuje się zdaniem „Resztki żywnościowe w kuchenkach oddziałowych  przekazywane są firmie w celu utylizacji.

  c) na stronie 8 – załącznik nr 3d – zakres obowiązków kuchenkowej – pkt 5 zdanie „Obsługa młynków koloidalnych, bieżące ich czyszczenie i konserwacja” zastępuje się zdaniem „Usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych;

  2) W załączniku nr 8 – Umowa kuchenkowe – na stronie 3 w §5 ust. 1 dodaje się punkt 12 o treści „ 12) przedstawienia umowy na utylizację odpadów pokonsumpcyjnych dzień przed rozpoczęciem obowiązywania umowy tj. 01.07.2012r.”.

  Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

  Zmienione załączniki znajdują się na stronie www.wsn.koscian.pl.

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 3 - system obsługi kuchenek- zmieniony
  2. Załącznik nr 8-umowa kuchenkowe - zmieniony
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  Informujemy, że w załączniku do niniejszej informacji znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę leków (ZP/4/2012).


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na pytania - 3
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  INFORMACJA

  Dotyczy – przetargu nieograniczonego na dostawę leków ZP/4/2012.

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że wprowadza zmianę w formularzach asortymentowych, tj.:

  1)     W formularzu asortymentowym – załącznik 1i – Pakiet/Zadanie 9:

  zostaje wykreślona pozycja 1 – Augmentin 1200mg x 10fiol.

   

  2)     W formularzu asortymentowym – załącznik 1n – Pakiet/Zadanie 15:

  dodaje się pozycję 10 – Taromentin 1,2g, inj.doż., 1 fiol. (s.subst.) – j.m.: fl. – ilość: 2000.

   

  Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

  Zmienione formularze asortymentowe znajdują się na stronie www.wsn.koscian.pl.

   


  Lista załączników
  1. Zmienione Formularze asortymentowe LEKI 2012
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  Informujemy, że w załączniku do niniejszej informacji znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę leków ZP/4/2012 w załączniku


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania dot. leków
    udostępnił Przewodniczący Komisji rzetargowej dnia 2012-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/3/2012 - sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

  Zamawiający

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

  64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1A

  Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Forma elektroniczna: strona internetowa – www.wsn.koscian.pl po ukazaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, dział eksploatacyjno-techniczny.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych.

  Zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia  jest  sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych podzielone na V części, z czego:

   

  Część I - ZADANIE 1a – sprzątanie obiektów szpitala  Kościan, pl. Paderewskiego 1a

  –         powierzchnia do sprzątania ogółem: 13215,16 m2;

  Część II – ZADANIE 1b – sprzątanie obiektów szpitala Kościan, ul. Śmigielska 53

  – powierzchnia do sprzątania ogółem: 1572,30 m2

   

  Część III – ZADANIE 1c – sprzątanie obiektów szpitala Wonieść, gm. Śmigiel

  –         pow. do sprzątania ogółem: 2018,80 m2;

   

  Część IV – ZADANIE 1d – sprzątanie obiektów szpitala Siekowo, gm. Przemęt

  –         pow. do sprzątania ogółem: 1544,60 m2;

   

  Część V – ZADANIE 2 – obsługa kuchenek oddziałowych.

   ZADANIA 1a – 1d:

   

  1. Łączna powierzchnia obiektów szpitala do sprzątania wynosi  18350,86 m2.

  2. Zamówienie obejmuje wykonywanie sprzątania we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.

   

  3. Sprzątanie musi się odbywać zgodnie z Planem Higieny – załącznik nr 1 do SIWZ.

   

  4. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowią wykazy obiektów z orientacyjnymi obmiarami oraz wykazem armatury.

  ZADANIE 2:  

  1.                  Zamówienie obejmuje codzienną obsługę 12 kuchenek oddziałowych, z czego:

  a)        w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a – 9 kuchenek oddziałowych;

  b)        w Kościanie, ul. Śmigielska 53 – 1 kuchenka oddziałowa;

  c)        w Siekowie, gm. Przemęt, pow. Wolsztyn – 1 kuchenka oddziałowa;

  d)        w Wonieściu, gm. Śmigiel, pow. Kościan – 1 kuchenka oddziałowa. 

  2.              Szczegółowe zakresy prac wykonywanych przez obsługę kuchenek  na każdym z oddziałów, zwaną w dalszych częściach SIWZ „kuchenkowymi”, zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – System obsługi kuchenek oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie.

  3.              Wykonawca przejmie w użyczenie pomieszczenia kuchenek oddziałowych wraz z całym znajdującym się tam wyposażeniem, biorąc pełną odpowiedzialność materialną na wypadek zniszczenia oraz pełną odpowiedzialność sanitarno-epidemiologiczną w przypadku kontroli inspekcji sanitarnej – umowa użyczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy na obsługę kuchenek.

  Oferty częściowe

  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (2 zadania) lub na wybrane przez niego części zadań:

   

  Część I - Zadanie nr 1a

  Sprzątanie obiektów w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A (jako całość)

   

  Część II - Zadanie nr 1b

  Sprzątanie Oddziału Leczenia Uzależnień położonego w Kościanie, ul. Śmigielska 53

   

  Część III - Zadanie nr 1c

  Sprzątanie Oddziału w Wonieściu (pałac), gm. Śmigiel, powiat kościański

   

  Część IV - Zadanie nr 1d

  Sprzątanie Oddziału w Siekowie (pałac), gm. Przemęt, powiat wolsztyński

   

  Część V - Zadanie nr 2

  Obsługa kuchenek oddziałowych w 12 oddziałach szpitalnych.

  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia:

  od 01 lipca 2012r. do 30 czerwca 2016r.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.

  2.        Posiadania wiedzy i doświadczenie.  

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)       w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych. 

  3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

  a)       dysponuje specjalistycznym sprzętem do wykonywania usług co najmniej w zakresie określonym w Planie Higieny – załącznik nr 1 do SIWZ;

  b)        dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi i kontrolę jakości, 

  4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000 zł.dla  zadania 1a, nie niższą niż 50.000 zł dla zadania 1b, nie niższą niż 50.000 zł dla zadania 1c, nie niższą niż 50.000 zł dla zadania 1d oraz nie niższą niż 100.000 zł dla zadania 2.

   

  W przypadku składania oferty wspólnej warunek 1, 2 i 3 musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników, natomiast warunek 4 musi spełniać każdy ze wspólników.

  Wadium

  1. Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości:

  1)       dla części I   - zadanie 1a                        - 31200 PLN

  2)       dla części II  - zadanie 1b                        -   3000 PLN

  3)       dla części III - zadanie 1c                       -   2800 PLN

  4)       dla części IV - zadanie 1d                        -   2000 PLN

  5)       dla części V  - zadania 2                          - 19700 PLN

   

  Łącznie wadium dla wszystkich części wynosi: 58.700 PLN.

   (słownie: pięćdziesiątosiemtysięcysiedemset 00/100)

  Kryteria oceny ofert

  cena   = 100%  (najniższa cena)

  Termin składania ofert

  do dnia 15.05.2012r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A.

  Oferty należy składać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym  - biuro st. inspektora ds. zamówień publicznych.

  Termin związania ofertą

  60 dni

  Umowa ramowa

  nie dotyczy

  Dynamiczny system zakupów

  nie dotyczy

  Informacja o aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Data przekazania ogłoszenia  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

  03-04-2012r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 - Plan Higieny
  3. Załącznik nr 2 - WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA
  4. Załącznik nr 3 - system obsługi kuchenek
  5. Załącznik nr 4 - formularz oferty
  6. Załącznik nr 5 - formularz cenowy sprzątanie
  7. Załącznik nr 6 - formularz cenowy kuchenkowe
  8. Załącznik nr 7- umowa sprzątanie
  9. Załącznik nr 8-umowa kuchenkowe
  10. Załącznik Nr 10 - wykaz osób
  11. Załącznik nr 11-wykaz wykonanych usług
  12. Załącznik nr 12 - wykaz sprzętu
  13. Załącznik nr 9 - oświadczenie
    udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra