serwis informacyjny
Dane szpitala
Skład kierownictwa
Statut
Struktura własnościowa
Majątek
Bilans
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Informacja publiczna
Kontrole
Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  WYNIKI POSTęPOWAń

      ZP/1/2018 - dostawa środków opatrunkowych

    Wojewódzki Szpital Neuropsychioatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę środków opatrunkowych.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Piotr Zborowski dnia 2018-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/20/2017 - Przebudowa pomieszczeń biurowych w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie ogłasza o wyborze oferty w zadaniu 'Przebudowa pomieszczeń biurowych w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym". 

    Treść zawiadomienia o wyborze oferty w załączeniu.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/19/2017 dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje o unieważnieniu postępowania ZP/19/2017 - dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu.

    Treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w załączeniu.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/21/2017 - dostawa oleju napędowego grzewczego

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wynik postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju napędowego grzewczego.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/18/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholow

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wynik postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej  dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II 

    ZP/18/2017.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/17/2017 - wykonanie zbiorników zaopatrujących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zag

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zbiorników zaopatrujących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zagospodarowaniem terenu - ZP/17/2017.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/16/2017 malowanie pomieszczeń terapeutycznych w OLU I

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie ogłasza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

    Informacja w załączeniu.


    Lista załączników
    1. informacja o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/15/2017 Wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenc

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie w załączeniu przedstawia zawiadomienie o wyborze oferty.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/14/2017 - dobudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje o unieważnieniu postępowania.

    Treść zawiadomienia o unieważnieniu w załączeniu.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/15/2017 Wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenc

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II,  od strony ulicy Pl. Paderewskiego w Kościanie oraz drogi z tych oddziałów do kuchni głównej. Nr sprawy: ZP/15/2017.

    Treść ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu.

    W załączeniu odpowiedzi na pytania.

    W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

    W załączeniu Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 3.08.2017r.


    Lista załączników
    1. Ogłoszenie o zamówieniu
    2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    3. Opis droga do kuchni
    4. Opis
    5. rys. 1 drogi
    6. rys. 2 - kanalizacja deszczowa
    7. rys. 3 - kanalizacja deszczowa - etapy
    8. rys. 4 - schemat studnia
    9. rys.1 droga do kuchni
    10. rys.2 droga do kuchni
    11. rys. 3 droga do kuchni
    12. rys. 4 droga do kuchni
    13. SWiOR RB droga do kuchni
    14. SWiOR RB etap II
    15. SWiOR RI kanalizacja droga do kuchni
    16. SWiOR RI kanalizacja etap II
    17. Odpowiedzi na pytania
    18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
    19. Informacja z sesji otwarcia ofert
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/10/2017 - Dostawa leków w VI pakietach.

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wyniki postępowania na dostawę leków w VI pakietach - ZP/10/2017


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/5/2017 - dostawa leków w XXVI pakietach

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu ogłasza informację o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę leków w XXVI pakietach.


    Lista załączników
    1. informacja o wyborze ofert
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/7/2017 - leasing bielizny pościelowej szpitalnej wraz z serwisem oraz pranie odzieży

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na leasing bielizny pościelowej szpitalnej wraz z serwisem oraz pranie odzieży ochronnej białej i kolorowej i innych artykułów z tkanin (ZP/7/2017).


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/8/2017 - wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu - II etap

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wynik postępowania przetargowego ZP/8/2017.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2017-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/4/2017 - świadczenie usług serwisowych nad szpitalnym systemem informatycznym

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług serwisowych nad szpitalnym systemem informatycznym.

    Treść zawiadomienia w załączeniu.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Przebudowa ogrodu zimowego w budynku oddziału psychiatrycznego w Wonieściu nr sprawy: ZP/6/2017

    WojewódzkiSzpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Koscianie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ogrodu zimowego w budynku oddziału psychiatrycznego w Wonieściu.

    Treść ogłoszenia w załączeniu.

     

    Informacja z sesji otwarcia w załączeniu 

     

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


    Lista załączników
    1. ogłoszenie o zamówieniu
    2. SIWZ
    3. zdjęcie 1
    4. zdjęcie 2
    5. zdjęcie 3
    6. zdjęcie 4
    7. zdjęcie 5
    8. zdjęcie 6
    9. zdjęcie 7
    10. zdjęcie 8
    11. zdjęcie 9
    12. zdjęcie 10
    13. zdjęcie 11
    14. rys A1
    15. rys A2
    16. rys A3
    17. rys A4
    18. rys A5
    19. rys K1
    20. rys K2
    21. opis architektoniczny
    22. przedmiar
    23. specyfikacja tech.wykonania
    24. rys A6
    25. rys A7
    26. rys A8
    27. rys A9
    28. informacja z sesji otwarcia
    29. unieważnienie postępowania
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Zborows dnia 2017-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/3/2017 - dostawa środków opatrunkowych

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych (ZP/3/2017).

    Treść zawiadomienia o wyborze oferty w załączeniu.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/1/2017 - wykonanie elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową, częściową wymianą pokrycia dachowego i ok

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową, częściową wymianą pokrycia dachowego i okien oraz zagospodarowaniem terenu (ZP/1/2017).

    Treść zawiadomienia o wyborze oferty w załączeniu.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2017-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa oleju napędowego grzewczego

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia informację o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju napędowego grzewczego.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/11/2016 - dostawa energii elektrycznej

    W załączeniu powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę energii elektrycznej


    Lista załączników
    1. Powiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2016-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/8/2016 - dostawa artykułów spożywczych

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia informację o wyborze ofert w zadaniach: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/8/2016 - dostawa artykułów spożywczych

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia informację o wyborze ofert w zadaniu 4 - świeży drób, zadaniu 17 - pieczywo i wyroby piekarskie i zadaniu 18 - masło, mleko i przetwory mleczne.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty - zadanie 4, 17 i 18
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/10/2016 - transport posiłków

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wynik postępowania przetargowego na transport posiłków.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/9/2016 - wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika - II postępowanie

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wyniki drugiego postępowania przetargowego na wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ul. Kilińskiego w Kościanie.  


    Lista załączników
    1. informacja o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/7/2016 - wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ul. Kilińskiego w Kościanie.  

    Podstawa prawna:

    art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    Uzasadnienie faktyczne:

    W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny. 

     

    INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  odrzucono Ofertę nr 1 - IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-572 CIĄŻEŃ  - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust.1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3

    (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku Poz. 2164 z p.zm.).

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/6/2016 - wykonanie oświetlenia i monitoringu

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wyniki postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/5/2016 - dostawa leku

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia wyniki postępowania przetargowego na dostawę leku immunoglobulina ludzka normalna.


    Lista załączników
    1. informacja o wyborze oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/2/2016 usługa sprzątania obiektów szpitala

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu ogłasza wyniki postępowania przetargowego na usługę sprzątania obiektów szpitala.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/3/2016 dostawa leków

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie w załączeniu zamieszcza informację o wyborze ofert, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych w przetargu nieograniczonym na dostawę leków ZP/3/2016.


    Lista załączników
    1. Wybór ofert - leki 2016
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/4/2016 - elektroniczny system parkingowy

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia informację o wyborze oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elektronicznego systemu parkingowego.


    Lista załączników
    1. Wybór oferty
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/1/2016 - Opatrunki

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

     

    Zadanie I

    Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    cena 98 punktów + czas reakcji na reklamację 2 punkty = łącznie 100 punktów (jedyna oferta)

     

    Zadanie II

    Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    cena 98 punktów + czas reakcji na reklamację 2 punkty = łącznie 100 punktów (jedyna oferta)

     

    Zadanie III

    SKAMEX  Sp. z o.o., S.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

    cena 98 punktów + czas reakcji na reklamację 2 punkty = łącznie 100 punktów (jedyna oferta)

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranymi wykonawcami umowy przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2016-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/11/2015 Obsługa kuchenek oddziałowych szpitala

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/11/2015 na obsługę kuchenek oddziałowych szpitala, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     

    Konsorcjum: Clar System S.A. + Hospital System Sp. z o.o., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań

    Jest to oferta najkorzystniejsza, najtańsza i uzyskała maksymalną ilość punktów.

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 95%

    minimalizacja

    Termin płatności

    100 pkt x 5%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    3

    95,00

    5,00

    100,00

     

    Pozostałe oferty:

    IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 95%

    minimalizacja

    Termin płatności

    100 pkt x 5%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    1

    81,57

    5,00

    86,57

     

    Gastro Serwis Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 95%

    minimalizacja

    Termin płatności

    100 pkt x 5%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    2

    72,15

    5,00

    77,15

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

    Zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa oleju opałowego

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BASPAL” Michał Łakomy, 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 16 (punktów 100).

    Cena oferty: 492492,00 zł brutto.

     

    Pozostałe oferty:

    KART Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań (punktów 93,90).

    Cena oferty: 524472,00 zł brutto.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/10/2015 - dostawa leku

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku Immunoglobulina, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Konsorcjum:

    PGF Urtica Sp. z o.o.

    54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120

    i

    Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

    91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

     

    cena 95 punktów + czas reakcji na reklamację 5 punktów = łącznie 100 punktów.

    (jedyna oferta).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa mebli wraz z montazem do Oddziału w Wonieściu

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do Oddziału Psychiatrycznego w Wonieściu, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:

    Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych

    Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych – szpitalnych,

    wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

     

    Oferta nr 2 dla zadania 1

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  199 991,85 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna ważna oferta.

     

    Oferta nr 2 dla zadania 2

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  126 251,70 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

    Oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

    Zgodnie z punktem XI SIWZ „Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców...”

    W związku z powyższym Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert...”

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

                    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

     

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

     

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do Oddziału Psychiatrycznego w Wonieściu, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:

    Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych

    Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych – szpitalnych,

    wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

     

    Oferta nr 2 dla zadania 1

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  199 991,85 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna ważna oferta.

     

    Oferta nr 2 dla zadania 2

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  126 251,70 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

    Oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

    Zgodnie z punktem XI SIWZ „Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców...”

    W związku z powyższym Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert...”

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

                    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

     

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

     

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do Oddziału Psychiatrycznego w Wonieściu, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:

    Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych

    Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych – szpitalnych,

    wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

     

    Oferta nr 2 dla zadania 1

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  199 991,85 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna ważna oferta.

     

    Oferta nr 2 dla zadania 2

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  126 251,70 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

    Oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

    Zgodnie z punktem XI SIWZ „Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców...”

    W związku z powyższym Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert...”

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

                    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

     

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do Oddziału Psychiatrycznego w Wonieściu, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:

    Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych

    Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych – szpitalnych,

    wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

     

    Oferta nr 2 dla zadania 1

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  199 991,85 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna ważna oferta.

     

    Oferta nr 2 dla zadania 2

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  126 251,70 zł - (punktów 100)

    Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

    Oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

    Zgodnie z punktem XI SIWZ „Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców...”

    W związku z powyższym Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert...”

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

                    Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa

     

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

     

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.


    Lista załączników
    1. zawiadomienie o wyborze
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/8/2015 Zagospodarowanie części parkowej

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/8/2015 na zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     

    PROGRES Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 LESZNO

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 90%

    minimalizacja

    Czas gwarancji

    100 pkt x 10%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    2

    90,00

    6,00

    96,00

     

    Pozostałe oferty:

    Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANS-GAJ s.c., ul. Zagórowska 16, 62-500 KONIN

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 90%

    minimalizacja

    Czas gwarancji

    100 pkt x 10%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    1

    68,70

    6,00

    74,70

     

    PUB BRUK-POL, Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 PIASKI

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 90%

    minimalizacja

    Czas gwarancji

    100 pkt x 10%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    3

    71,59

    10,00

    81,59

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/7/2015 - sala sportowa

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/7/2015 na przebudowę - modernizację sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     

    Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela,

    64-030 Śmigiel. ul. Wodna 16

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 90%

    minimalizacja

    Czas gwarancji

    100 pkt x 10%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    1

    89,31

    10,0

    99,31

     

    Pozostałe oferty:

    Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski

    64-100 Leszno, ul. Borowikowa 12

     

    Nr oferty

    Cena

    100 pkt x 90%

    minimalizacja

    Czas gwarancji

    100 pkt x 10%

    maksymalizacja

    Łączna

    liczba punktów

    2

    90,00

    7,5

    97,50

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2015-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa leków

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę leków ZP/6/2015.


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze ofert
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/5/2015 - dostawa środków opatrunkowych

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

     Zadanie I

    Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    cena 98 punktów + czas reakcji na reklamację 2 punkty = łącznie 100 punktów (jedyna oferta)

     

    Zadanie II

    Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    cena 98 punktów + czas reakcji na reklamację 2 punkty = łącznie 100 punktów (jedyna oferta)

     

    Zadanie III

    SKAMEX  Sp. z o.o., S.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

    cena 98 punktów + czas reakcji na reklamację 2 punkty = łącznie 100 punktów (jedyna oferta)

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranymi wykonawcami umowy przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala

    Wojewodzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie informuje, że w drodze procedury przetargowej wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na kompleksowe ubezpieczenie Szpitala. Treść ogłoszenia w załączeniu.


    Lista załączników
    1. ogłoszenie o wynikach postępowania
      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2015-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/3/2015 dostawa leku Rispolept

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku Rispolept, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     

    JOHNSON & JOHNSON Poland  Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

    cena 90 punktów + termin płatności 5 punktów = łącznie 95 punktów.

    (Oferta uzyskała najwięcej punktów, oferta najtańsza).

     

    Pozostałe oferty:

    SALUS INTERNATIONAL, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    cena 8,37 punktów + termin płatności 10 punktów = łącznie 18,37 punktów.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2015-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/12/2014 Przebudowa oddziału psychiatrycznego polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku - dotyczy pałacu w Wonieściu

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w załączeniu przedstawia informację o rozstrygnięciu przetargu nieograniczonego ZP/12/2014


    Lista załączników
    1. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa energii elektrycznej

    W załączeniu przedstawiamy wynik postępowania na dostawę energii elektrycznej


    Lista załączników
    1. Wynik postępowania
      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/11/2014 - dostawy oleju opałowego

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BASPAL” Michał Łakomy, 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 16 (punktów 100).

    Cena oferty: 586833,00 zł brutto.

     

    Pozostałe oferty:

    MAT-OIL Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-571 Poznań (punktów 97,87).

    Cena oferty: 599625,00 zł brutto.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zagospodarowanie terenu – droga pożarowa, strefa parkingowa oraz teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zes

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/9/2014 na zagospodarowanie terenu – droga pożarowa, strefa parkingowa oraz teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    PUB „BRUKPOL” Adam i Piotr Kluczyk s.c.

    Strzelce Wielkie 81C

    63-820 Piaski

     

    Cena oferty: 497121,84 zł. brutto

    punktów 100 – oferta najtańsza.

     

    Pozostałe oferty:

      

    Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

    Cena oferty: 522812,35 zł. brutto – punktów 95,09.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawę i montaż mebli do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zlokalizowanych w budynku
    ZP/8/2014                                                                                                            Kościan, 10-09-2014
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zlokalizowanych w budynku Dom Pinel`a, stanowiących tzw. pierwsze wyposażenie, podzielona na 2 zadania:
    Zadanie 1 – dostawa i montaż mebli użytkowych
    Zadanie 2 - dostawa i montaż mebli specjalistycznych – szpitalnych,
    wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
    Oferta nr 2 dla zadania 1
    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz
                                cena brutto oferty:  292085,64 zł - (punktów 100)
     Uzasadnienie wyboru:
    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna ważna oferta.
    Oferta nr 1 dla zadania 2
    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz
                                cena brutto oferty:  204938,64 zł - (punktów 100)
     Uzasadnienie wyboru:
    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.
     INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
     Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa
    Oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium.
    Zgodnie z punktem XI SIWZ „Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców...”
    W związku z powyższym Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę odrzucić.
    Podstawa prawna wykluczenia:
    Art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert...”
     INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
       Oferta nr 1 – firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona  2A, 01-237 Warszawa
    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
    Podstawa prawna odrzucenia:
    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.
     Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .
    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.
      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2014-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/7/2014 - Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap poprzez zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumentacj

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap poprzez zakup infrastruktury sprzętowo–programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 POZNAŃ

    100 punktów - jedyna oferta.

     Cena oferty: 571.949,77 zł

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 z p.zm.) .

    Z uwagi na to, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów

      udostępnił Przewodniczący komisji Przetargowej dnia 2014-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/5/2014 na przebudowę – modernizację dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Walerian Łakomy,

    Kiełczewo, ul. Kościańska 24, 64-000 Kościan

    Cena oferty: 359160,00 zł. brutto

    punktów 100 – oferta najtańsza.

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum:

    PBH „REMBUDEX” Sp. jawna Wojciech i Renata Kucińscy, ul. Łukowska 10, 64-600 Oborniki i

    Zakład Budowlany Projektowo-Wykonawczy CICH-POL, ul. Sanocka 24, 61-315 Poznań

    Cena oferty: 784141,33 zł. brutto - punktów 45,80.

     

    KiK Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszów 

    Cena oferty: 484505,46 zł. brutto – punktów 74,13.

     

    Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

    Cena oferty: 396192,64 zł. brutto – punktów 90,65.

     

    Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny, 62-023 Gądki, Robakowo, ul. Szkolna 21

    Cena oferty: 404927,13 zł. brutto – punktów 88,70.

     

    Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, 62-023 Gądki, Borówiec, ul. Główna 32 

    Cena oferty: 510000,00 zł. brutto – punktów 70,42.

     

    Zakład Ogólnobudowlany-Ciesielstwo Piotr Nadolny, Grodzisko 66B

    Cena oferty: 444176,28 zł. brutto punktów 80,86.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący komisji Przetargowej dnia 2014-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa leków powtórka

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Sanofi – Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa

    (punktów 100 – jedyna oferta)

    Cena oferty: 59 113,78 zł

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

     

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2014-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa leków

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

     

    Zadanie 1

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100  

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów - 71,48

     

     Zadanie 2

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów  - 86,83

    Oferta nr 10 – firma: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    punktów - 92,75

     

    Zadanie 3

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów – 95,69

     

    Zadanie 4

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów - 88,64

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 97,47

     

    Zadanie 5

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów – 95,64

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 92,55

     

    Zadanie 6

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

     

    Zadanie 7

    Oferta nr 4 – firmy: GSK Services Sp. z o.o., 60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189, Biuro w Warszawie

    punktów 100

     

    Zadanie 8

    Oferta nr 2 – firmy: Konsorcjum – Lider – ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6B, Konsorcjant - Servier Polska Services Sp. z o.o., 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 B

    punktów 100

     

    Zadanie 9

    Oferta nr 10 – firma: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów -  98,62

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 93,02

     

    Zadanie 10

    Oferta nr 3 – firmy: BAXTER POLSKA, 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8

    punktów 100

     

    Zadanie 11

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów – 93,72

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 95,70

     

    Zadanie 12

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 98,20

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów – 97,08

     

    Zadanie 13

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

     

    Zadanie 14

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

    Pozostałe oferty

    Oferta nr 10 – firma: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    punktów 90,54

     

    Zadanie 15

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 89,79

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    punktów – 91,85

     

    Zadanie 16

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

     

    Zadanie 17

    Oferta nr 10 – firma: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    punktów 100 – najtańsza z ofert ważnych

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    punktów – 93,63

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów – 96,85

     

    Zadanie 18

    Oferta nr 1 – firmy: Natur Produkt ZDROWIT Sp. z o.o., 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 31

    punktów 100

     

    Zadanie 19

    Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Zadanie 20

    Oferta nr 6 – firmy: SANDOZ LEK S.A., 95-010 Stryków, ul. Podlipie 16

    punktów 100

     

    Zadanie 21

    Oferta nr 8 – firmy: Konsorcjum – Lider - PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, Konsorcjant - PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

    punktów 100

     

    WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

     

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego zawiadamia o wykluczeniu  z postępowania na dostawę leków

     

     

    firmę: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

     

     

    Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

    Wykonawca załączył do oferty polisę ubezpieczeniową OC ważną do 30 kwietnia 2014r., oraz dowody jej opłacenia. W związku z tym, że załączona polisa nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Komisja wezwała Wykonawcę do przedłożenie aktualnej polisy OC oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie OC na dzień składania ofert tj. 07-05-2014r.

    Wykonawca dostarczył w wyznaczonym terminie NOTĘ POKRYCIA wystawioną w dniu 24-04-2014r. przez ACE Europen Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, jednakże bez dowodu jej opłacenia.

    Zgodnie z treścią § 1 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.z 2013r. poz. 231), Wykonawca w przypadku braku opłaconej polisy na potwierdzenie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia może przedstawić inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    Innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, będzie inny niż polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, który potwierdza obligatoryjnie elementy umowy ubezpieczenia, w szczególności te, o których mowa w art. 141 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Z treści tego dokumentu lub z załączonych do niego dodatkowych dokumentów powinien wynikać fakt opłacenia przez wykonawcę składki na ubezpieczenie zgodnie z treścią tej

    umowy nie później niż do upływu terminu składania ofert. Użyte bowiem przez ustawodawcę określenie „opłacona” odnosi się bowiem nie tylko do pojęcia „polisa”, ale również do objętego koniunkcją  „innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienie”. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że w świetle obowiązujących przepisów nieopłaconej polisy nie można zakwalifikować do katalogu innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca przedkładająca Notę pokrycia nie załączył dowodu jej opłacenia przez co nie spełnia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, a jego ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5.

     

     Podstawa prawna:

    Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 24 ust. 2 pkt 4  w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),.

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

    Zadanie 1

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    W zadaniu 1 w poz. 16 zamawiający wymagał: „Kwetaplex 25mg x 30 tabl. powl.”, natomiast wykonawca zaoferował „Bonogren 25mg x 30 tabl. powl.”. Zaoferowany produkt nie posiada wskazania do stosowania i refundacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej, co było wymogiem zapisanym w SIWZ. Oferta nie jest równoważna.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 2

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    W zadaniu 2 w poz. 10 Sulfasalazin EN 500mg x 50tabl.dojelit. zaoferowano Sulfasalazin EN KRK 500mg x 100 tabl.dojelt. Wykonawca samowolnie zmienił wielkość opakowań. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. XI.9 „Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach jak również w wielkościach opakowań przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.”

    W zadaniu 2 ofertę należy odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 5

    Oferta nr 10 – firma: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    W zadaniu 5 w poz. 60 – Toramat 25mg x 30 tabl.powl. – w ofercie jest cena brutto 11,15zł, natomiast zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.UrzMZ.2014.53) urzędowa cena zbytu wynosi 9,45 zł + 8% marży = 10,21 zł i jest to maksymalna cena jaką może wykonawca zażądać od szpitala.

    Należy odrzucić Ofertę w zadaniu 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – w poz. 60 cena oferty jest niezgodna z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

     

    Zadanie 13

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    W zadaniu 13 w poz. 6 Rectanal płyn doodbytniczy 150ml zaoferowano Enema płyn doodbytniczy 150ml - produkty nie są równoważne.

    W zadaniu 13 ofertę należy odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2  – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 14

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    W zadaniu 14 w poz. 84 Tormentiol maść 20g zaoferowano Tormentile forte 20g - produkty nie są równoważne.

    W zadaniu 14 ofertę należy odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2  – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 16

    Oferta nr 5 – firmy: Salus International Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9

    W zadaniu 16  w poz. 24 zamawiający wymagał: „Fix Szałwia 1,5g x 30 szt.  op. 80”, natomiast wykonawca zaoferował: „Szałwia Zielnik Apt.fix x 30 tor. op. 80”. Po sprawdzeniu okazało się, że zaoferowany produkt jest konfekcjonowany po 1,2g x 30 torebek, co oznacza brak równoważności.

    W zadaniu 16 ofertę należy odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2  – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

    Oferta nr 9 – firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    W zadaniu 16:

    -  w poz. 24 zamawiający wymagał: „Fix Szałwia 1,5g x 30 szt.  op. 60”, natomiast wykonawca zaoferował: „Szałwia Apteo NATURA 1,5g fix x 30 tor. op. 60”. Po sprawdzeniu okazało się, że zaoferowany produkt nie jest równoważny, wyrób ten jest suplementem diety, co oznacza brak równoważności.

    - w poz. 54 zamawiający wymagał: „Test do wykrywania środków uzależniających w moczu Benzodiazepiny, paskowy x 10 szt., 2 op”, natomiast wykonawca zaoferował: „Test do wykrywania Kanabinoidów w moczu x 10 szt.” co oznacza brak równoważności.

    - w poz. 58 zamawiający wymagał: „Test do wykrywania narkotyków w moczu THC (Marih., Haszysz) x 1 szt., paskowy”, natomiast wykonawca zaoferował: „Test do wykrywania narkotyków w moczu – MULTI x 1 szt” co oznacza brak równoważności.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

     

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2014-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/1/2014 Sprzątanie obiektów szpitalnych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania obiektów szpitalnych w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1A (ZP/1/2014), wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Konsorcjum:

    Clar System S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

    Hospital System Sp. z o.o.,   60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

    Cena oferty: 1098505,64 zł.

    (punktów 100 – oferta najtańsza)

     

    Pozostałe oferty:

    „DELFA” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe

    03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 20 - Cena oferty: 1726312,24 zł.

    (punktów 63,63)

     

    NIRO  Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 37 - Cena oferty: 1.373.276,28zł.

    (punktów 79,99)

     

    Konsorcjum: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46

    Izan+ Sp. z o.o. 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46, Naprzód Sp. z o.o. 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46

    Cena oferty: 1367786,64 zł

    (punktów 80,31)

     

    IMPEL Cleaning Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

    Cena oferty: 1.250.172,04 zł.

    (punktów 87,87)

     

    Konsorcjum: DGP Clean Partner Spółka z o.o.,ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica

    DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica

    Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Spółka z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

    Cena oferty: 2177410,00 zł.

    (punktów 50,45)

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po upływie terminu 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie

     

      udostępnił Przewodniczący komisji Przetargowej dnia 2014-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/2/2014 - środki opatrunkowe

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1: 

    Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S.A., 87-100 Toruń,

    ul. Żółkiewiskiego 20/26

    (punktów 100 – jedyna oferta)

    Cena oferty: 166920,24 zł

     

    Zadanie 2:

    SKAMEX Spółka z o.o. S.K.A., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52

    (punktów 100 – oferta najtańsza w zadaniu nr 2

    Cena oferty: 2806,20 zł.

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa leku 10% Immunoglobulin

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku 10% Immunoglobulin, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     IMED Poland  Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa

    (punktów 100 – jedyna oferta)

    Cena oferty: 102.060,00 zł

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Odbudowa dachu pałacu w Wonieściu, gm. Śmigiel

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/18/2013 na odbudowę dachu na budynku pałacu w Wonieściu, gm. Śmigiel, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny, 62-023 Gądki, Robakowo, ul. Szkolna 21

    (punktów 100 – oferta najtańsza).

     

    Pozostałe oferty:

    Firma ogólnobudowlana DEKBUD Wojciech Jerzakowski, Skiereszewo 3a, 62-200 Gniezno

    (punktów 99,71)

     

    Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, 64-030 Śmigiel, ul. Wodna 16 (punktów 99,46) 

     

    PPHU BLACHMAN Robert Dudek,32-432 Pcim 1213 (punktów 94,04)

     

    Blacharstwo-Dekarstwo Prace Remontowo-Budowlane Ogólne Stefan Rzepka, 64-234 Przemęt, Bucz, ul. Boszkowska 7 (punktów 89,57)

     

    BRANŻA Ogólnobudowlana i Budowlano-Instalacyjna, Blacharstwo budowlane, Dekarstwo Zbigniew Sobierajski, 60-467 Poznań, ul. Zakopiańska 80 (punktów 88,25)

     

    KiK Sp. z o.o., Sp. komandytowa,63-500 Ostrzeszów,ul. Sportowa 6a (punktów 88,07)

     

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane Tyliński Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński, Sp. jawna,

    64-100 Leszno, ul. Święciechowska 49 (punktów 87,97)

     

    Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman,64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 54 

    (punktów 87,09)

    Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, Leszek Link Sp.j., 67-200 Głogów, Rynek 4a (punktów 82,90)

     

    Tatrzańska Firma „JUNIOR”, 34-531 Murzasichle, Lichajówki 7 (punktów 79,37)

     

    ORLIKON Sp. z o.o., 61-860 Poznań, ul. Za Groblą 1 (59,49)

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

    Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, 62-023 Gądki, Borówiec, ul. Główna 32

    W ofercie stwierdzono brak zestawienia rzeczowo-finansowego składowych ceny ryczałtowej.

    Brak zestawienia rzeczowo-finansowego składowych ceny ryczałtowej powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy ją odrzucić.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.)

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

    Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      artykuły spożywcze 2 zadania

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/12/2013 na dostawę artykułów spożywczych, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1 – świeży drób;

    AGRO-HANDEL Sp. z o.o., 64-010 Krzywiń, Mościszki 18

    Cena oferty: zadanie 1 -  183935,00 zł 0 punktów 100- jedyna oferta.

    Zadanie 2 – ryby i przetwory rybne

    Hurtownia RYBKA, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211

    Cena oferty: zadanie 2 -  158900,00 zł - punktów 100- najtańsza oferta.

    Pozostałe oferty:

    AUGUSTO KOŚCIAN Szubert – Tycner Sp. j.,  64-000 Kościan, ul. Chłapowskiego 27   

    Cena oferty: zadanie 2 - 191820,00 zł -    82,84 punktów.

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/12/2013 dostawa artykułów spożywczych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/12/2013 na dostawę artykułów spożywczych, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1 – artykuły spożywcze różne w małych opakowaniach;

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100- jedyna oferta).

     

    Zadanie 2 – warzywa i owoce świeże

    Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Kossowski, 64-000 Kościan, ul. Czempińska 15/7

    (punktów 100- oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty:

    Gospodarstwo Rolne Szymon Michalak, 64-000 Kościan, Kurza Góra, ul. Długa 20,

    (punktów 80,75)

     

    Zadanie 3 – mięso świeże

    PPHU „JOHN” Paweł John, 64-140 Włoszakowice, Grotniki, ul. Źródlana 5

    (punktów 100- oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty:

    AGRO-HANDEL Sp. z o.o., 64-010 Krzywiń, Mościszki 18

    (punktów 91,97)

     

    Zadanie 4 – świeży drób

    Zadanie unieważniono z powodu braku ofert.

    Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907)

     

    Zadanie 5 – świeże wędliny

    AGRO-HANDEL Sp. z o.o., 64-010 Krzywiń, Mościszki 18

    (punktów 100- oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty:

    PPHU „JOHN” Paweł John, 64-140 Włoszakowice, Grotniki, ul. Źródlana 5

    (punktów 78,96)

     

    Zadanie 6 – przetwory drobiowe

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100- jedyna oferta).

     

    Zadanie 7 – jaja świeże

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100- jedyna ważna oferta).

     

    Zadanie 8 – produkty przemiału ziarna

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – jedyna oferta).

     

    Zadanie 9 – oleje i tłuszcze

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – jedyna oferta).

     

    Zadanie 10 – warzywa kiszone

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty:

    PPHU „SAUERKRAUT” Władysława Kotschmarów, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 141

    (punktów 84,86)

     

    Zadanie 11 – miód i przetwory owocowe

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – jedyna oferta).

     

    Zadanie 12 – artykuły spożywcze różne w dużych opakowaniach

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty:

    CDCFH „HURTO-POL”  E.E.R Ryszkiewicz sp.j., 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Okopowa 7 

    (punktów 70,01)

     

    Zadanie 13 – warzywa konserwowe w słoikach lub puszkach

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – jedyna oferta).

     

    Zadanie 14 – makarony

    Firma Handlowa „JARO” Jarosław Lorke, 64-000 Kościan, Widziszewo,ul. Osiedlowa 39

    (punktów 100 – oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty:

    CDCFH „HURTO-POL”  E.E.R Ryszkiewicz sp.j., 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Okopowa 7 

    (punktów 50,65)

     

    Zadanie 15 – warzywa mrożone

    AB Frost Sp. j. Królik, 98-277 Brąszewice, ul. Górna 8

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

    Zadanie 16 – ryby i przetwory rybne

    Zadanie unieważniono z powodu braku ofert.

    Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907)

     

    Zadanie 17 – pieczywo i wyroby piekarskie

    Piekarnia Marek Gidaszewski, 64-000 Kościan, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 6

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

    Zadanie 18 – masło, mleko i przetwory mleczne;

    Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 9

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

     

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    AUGUSTO KOŚCIAN Szubert – Tycner Sp. j.,  64-000 Kościan, ul. Chłapowskiego 27   

     

    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ofercie, do uzupełnienia nw. dokumentów:

    1)       wykaz osób

    2)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

          wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    3)       opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

          działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    4)       aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    5)       aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    6)       aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    7)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    8)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    9)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty. Z ich analizy wynika, co następuje:

    a)      dokumenty z pozycji 1 - 4 potwierdzają stan na dzień składania ofert;

    b)      dokumenty z pozycji 5 - 9 zostały wystawione po dniu składania ofert, a więc nie potwierdzają stanu na dzień ich składania, tj. 14.10.2013r. .

    Przysłane dokumenty datowane są 17.10.2013r., 18.10.2013r. i 21.10.2013r. (po terminie składania ofert) co jest niezgodne z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „(...)Złożone na  wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.”

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4.

     

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

     

     

    Gospodarstwo Rolne Bolesław Pazoła, 64-100 Leszno, ul. Chopina 45

     Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ofercie, do uzupełnienia nw. dokumentu:

    1.   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentu.

     

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

     

     

    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALLUS” Sp. z o.o., 63-112 Manieczki, ul. Wybickiego 10

     

    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ofercie, do uzupełnienia nw. dokumentów:

    1)       opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

          działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

    2)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

          wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    3)       aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    4)       aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    5)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    6)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    7)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty. Z ich analizy wynika, co następuje:

    a) Wykonawca nie uzupełnił dokumentu z poz. 1 tj. nie dostarczył dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej OC.

    b) dokumenty z pozycji  2 - 4 potwierdzają stan na dzień składania ofert;

    c) dokumenty z pozycji 5 - 7 nie potwierdzają stanu na dzień składania ofert tj. 14.10.2013r. 

    Przysłane dokumenty datowane są   23.10.2013r. (po terminie składania ofert) co jest niezgodne z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „(...)Złożone na  wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.”

     

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

     

     

    Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122

     

    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ofercie, do uzupełnienia nw. dokumentów:

     

    1)       opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

          działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

    2)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

          wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

     

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

     

     

    Piekarnia –Ciastkarnia M.P. Walenciak Sp. j., 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 132

     

    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ofercie, do uzupełnienia nw. dokumentów:

    1)       opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

          działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

    2)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

          wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    3)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    4)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty. Z ich analizy wynika, co następuje:

    a) Wykonawca uzupełnił dokument z poz. 1 tj. dostarczył aktualną polisę ubezpieczeniową OC wraz z dowodem jej opłacenia.

    b)  dokumenty z pozycji 2 - 4 nie potwierdzają stanu na dzień składania ofert tj. 14.10.2013r.  Przysłane dokumenty datowane są   23.10.2013r. (po terminie składania ofert) co jest niezgodne z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „(...)Złożone na  wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.”

     

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

      
    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

    AUGUSTO KOŚCIAN Szubert – Tycner Sp. j.,  64-000 Kościan, ul. Chłapowskiego 27   

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Gospodarstwo Rolne Bolesław Pazoła, 64-100 Leszno, ul. Chopina 45

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALLUS” Sp. z o.o., 63-112 Manieczki, ul. Wybickiego 10

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

     

    Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Piekarnia –Ciastkarnia M.P. Walenciak Sp. j., 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 132

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

     

    Firma Handlowa Elwira Grzechowiak, 64-000 Kościan, Kurza Góra, ul. Długa 26

    W ofercie brakuje podpisu pod formularzem asortymentowo-cenowym, który zawiera ceny jednostkowe dla zamawianego asortymentu.

    Artykuł 82 ust. 2 ustawy Pzp jednoznacznie przesądza o tym, że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej zostały określone w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym tego rodzaju dokument powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie woli. Brak podpisu w przypadku oferty, której częścią jest  formularz asortymentowo-cenowy i dla której zastrzeżono formę pisemną, na mocy art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 82 ust. 2 Pzp, skutkuje jej bezwzględną nieważnością.
     W związku z powyższym ofertę należy odrzucić, ponieważ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (ustawa Prawo zzamówień publicznych  Art.  89.1.8 oraz  art. 82.2 w zw. z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego).

     

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

     

     

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień

    Kościan, dnia 21.10.2013r.                                                                                                                       ZP/15/2013

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień,  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Oferta nr 4 – firmy: Samaxon Sp. Z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Stolarska 10/7

    (Cena oferty:   43 450,98 zł brutto) (punktów 100)

    POZOSTAŁE  OFERTY

    Oferta nr 5 - firmy: Invar PC Media Sp. Z o.o. 98-200 Sieradz, Aleja Pokoju 11c

    (Cena oferty:   45 853,17 zł brutto) 94,76 punktów.

    Oferta nr 6 - firmy: CPU ZETO Sp. Z o.o.58-500 Jelenia Góra, ul. Powstańców Wielkopolskich 20

    (Cena oferty:   45 197,47 zł brutto) 96,13 punktów.

    Oferta nr 7 - firmy: FHU Intersell Waldemar Płonka, 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 7c

    (Cena oferty:   44 367,33 zł brutto) 97,93 punktów.

    Oferta nr 8 - firmy: Alternative Technology Sp. Z o.o., 04-087 Warszawa, ul. Igańska 24

    (Cena oferty:   45 954,79 zł brutto) 94,55 punktów.

    Oferta nr 9 - firmy: Kombit Plus – Arkadiusz Spychała, 61-674 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 104

    (Cena oferty:   45 811,35 zł brutto) 94,84 punktów.

    INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

    Działając na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień niżej wymienionych ofert:

    Oferta nr 1 - firmy: NetCom Sp. z o.o., 53-120 Wrocław, ul. Jarzębinowa 22/1

    (Cena oferty:   50 997,03 zł brutto)

    Treść oferty złożonej przez wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Po przeanalizowaniu  oferty Komisja Przetargowa stwierdziła, że  oferowane przez wykonawcę urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie maksymalnych parametrów monitora tj. czas reakcji plamki max. 5 ms. Jak ustalono na podstawie prospektów producenta monitora BENQ model GW 2255 czas reakcji plamki wynosi 6ms. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ wykonawca zaoferował inne od wymaganego urządzenie, o parametrach nieodpowiadających ustalonym wymaganiom. Skoro zaoferowany produkt nie spełniał kompletnych parametrów, wyznaczonych jako granicznie wymagane, obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie powinno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią SIWZ w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp.

    Podstawa prawna odrzucenia oferty:

    Odrzucić ofertę nr 1 jako ofertę niezgodną z siwz,  jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust.1 pkt 2) – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

    Oferta nr 2 - firmy: Centrum Informatyczne POLSOFT S.C. 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92

    (Cena oferty:   44 735,10 zł brutto)

    Treść oferty złożonej przez wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagany dokumentu, natomiast brakuje  wyjaśnienia odnośnie konkretnego typu/modelu i nazwy producenta procesora co uniemożliwiło zbadanie oferty pod kątem równoważności i spełnienia wymagań siwz

    Zatem oferta Wykonawcy jest niezgodna z treścią siwz i podlega odrzuceniu

    Podstawa prawna odrzucenia oferty:

    Odrzucić ofertę nr 2 jako ofertę niezgodną z siwz,  jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust.1 pkt 2) – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

    Oferta nr 3 - firmy: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka S.J. 26-600 Radom, ul. Kościuszki 1

    (Cena oferty:   46 678,50 zł brutto)

    Treść oferty złożonej przez wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty, natomiast brakuje  wyjaśnień odnośnie jaki konkretnie typ/model i nazwa producenta  dla płyty głównej, pamięci, dysku twardego i zasilacza zostały zaoferowane co uniemożliwiło zbadanie oferty pod kątem równoważności i spełnienia wymagań siwz.

    Zatem oferta Wykonawcy jest niezgodna z treścią siwz i podlega odrzuceniu

    Podstawa prawna odrzucenia oferty:

    Odrzucić ofertę nr 3 jako ofertę niezgodną z siwz,  jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust.1 pkt 2) – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

     

    Oferta nr 10 - firmy: EWAM System Technologie Informatyczne, 60-189 Poznań, ul. Złotowska 66

    (Cena oferty:   54 404,13 zł brutto)

    Treść oferty złożonej przez wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Po przeanalizowaniu  oferty Komisja Przetargowa stwierdziła, że oferowane przez wykonawcę urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie maksymalnych parametrów płyty głównej tj. miały być złącza zewnętrzne – minimum 2xPS/2 a zaoferowano 1xPS/2. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ wykonawca zaoferował inne od wymaganego urządzenie, o parametrach nieodpowiadających ustalonym wymaganiom. Skoro zaoferowany produkt nie spełniał kompletnych parametrów, wyznaczonych jako granicznie wymagane, obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie powinno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią SIWZ w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp.

    Podstawa prawna odrzucenia oferty:

    Odrzucić ofertę nr 10 jako ofertę niezgodną z siwz,  jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust.1 pkt 2) – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”..

             

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

    Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2013-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/16/2013 - Transport posiałków

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/16/2013 na transport posiłków, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Dla zadania 1:

    Firma Handlowo Usługowa Karol Grabowski,

    64-000 Kościan, Kątna 26  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum:

    IMPEL CATERING „Company” Sp. z o.o., Sp. K.,

    IMPEL CLEANING Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 (punktów 64,63)

     

    Dla zadania 2:

    Usługi Przewozowe TRANS-MED. Zenon Felman,

    64-000 Kościan, ul. Chociszewskiego 27     (punktów 100 – jedyna ważna oferta)

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    EKO-SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz,

    62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3

    Oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

    Zgodnie z punktem IX.6 SIWZ „W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu gwarancyjnego należy zdeponować w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym szpitala w terminie określonym w punkcie 2, a jego potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię dołączyć do oferty.” Wykonawca załączył do oferty wydruk z faksu polisy uniwersalnej stanowiącej gwarancję wadium z firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi,  natomiast nie złożył oryginału polisy u Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert...”

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

    EKO-SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz,

    62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3

     

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową ZP/14/2013

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/14/2013 na budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    ELTEL Sp. z o.o.

    60-123 Poznań, ul. Albańska 17 (punktów 100).

     

    Pozostałe oferty:

    Netservice24 Sp. z o.o.

    61-332 Poznań, ul. Ożarowska 42 (punktów 87,15)

     

    DESPOL-NET Sp. z o.o. Sp. K.

    64-000 Kościan, ul. Dworcowa 2 (punktów 64,63)

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

     

    TP TELTECH Sp. z o.o.

    90-418 Łódź, Al. T.Kościuszki 5/7 

    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany do uzupełnienia nw. dokumentów:

    1. opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać

    poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

    2.   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty, jednak po ich przeanalizowaniu stwierdzono, że uzupełnione dokumenty i oświadczenie nie potwierdzają stanu na dzień składania ofert tj. 08.10.2013r..

    Przysłane dokumenty i oświadczenie datowane są 09.10.2013r. (dzień po terminie składania ofert) co jest niezgodne z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „(...)Złożone na  wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.”

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania, a jego ofertę  odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

     

    BlueSoft S.j.

    45-310 Opole, ul. Ozimska 182 

    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany do uzupełnienia nw. dokumentów:

    1.       listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6;

    2.   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

    odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7).

    Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty, jednak po ich przeanalizowaniu stwierdzono, że uzupełnione oświadczenia nie potwierdzają stanu na dzień składania ofert tj. 08.10.2013r..

    Przysłane oświadczenia datowane są 09.10.2013r. (dzień po terminie składania ofert) co jest niezgodne z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „(...)Złożone na  wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.”

    W związku z powyższym  należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i wykluczyć go z postępowania, a jego ofertę  odrzucić.

    Podstawa prawna wykluczenia:

    Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

    TP TELTECH Sp. z o.o.

    90-418 Łódź, Al. T.Kościuszki 5/7 

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    BlueSoft S.j.

    45-310 Opole, ul. Ozimska 182 

    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa oleju opałowego

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BASPAL” Michał Łakomy, 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 16 (punktów 100). 

    Pozostałe oferty:

    PHU Krzysztof Maluśki, ul. Poznańska 73, 64-000 Kościan (punktów 98,20).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/11/2013 - modernizacja oddziału Willa III

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w Willi III, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlano-Handlowe Krzysztof Jankowiak,

    ul. Okrężna 35, 64-111 Lipno (punktów 100 – jedyna oferta).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 907).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/9/2013 dostawa leków

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1

    BAXTER Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

    (punktów 100 – jedyna oferta)

     

    Zadanie 2

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – jedyna oferta).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/8/2013 - dostawa artykułów spożywczych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Zadanie 1:

    AGRO-HANDEL Sp. z o.o.

    Mościszki 18

    64-010 Krzywiń 

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

    Zadanie 2:

    AGRO-HANDEL Sp. z o.o.

    Mościszki 18

    64-010 Krzywiń 

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

    Zadanie 3:

    AGRO-HANDEL Sp. z o.o.

    Mościszki 18

    64-010 Krzywiń 

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

    PPHU „JOHN” Paweł John, Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice

    Uzasadnienie faktyczne:

    Zamawiający w toku badania oferty stwierdził brak podpisu na formularzu ofertowym oraz  brak podpisu na formularzu asortymentowo-cenowym zarówno dla zadania 1, jak i dla zadania 3.

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiera wymagania co do formy oferty.

    Przepis art. 82 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, iż ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifinowanego certyfikatu.

    Z powyższego wynika, iż w sytuacji braku zgody zamawiającego na złożenie oferty w postaci elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    Ponieważ ustawa Pzp nie określa żadnych szczególnych wymagań dotyczących formy pisemnej, zasadnym jest  stwierdzenie, że w oparciu o art. 14 ustawy Pzp w zakresie tym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

    W tym przypadku należy odwołać się do art. 78 § 1 K.c., który stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

    W świetle powyższego należy przyjąć, iż oferta, która nie została opatrzona podpisem niezbędnym dla zachowania formy pisemnej, nie spełnia ustawowego wymogu dotyczącego formy, co winno skutkować jej odrzuceniem  stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, który stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.

    Ponadto oferta taka podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który nakazuje odrzucić  ofertę  z przyczyn, kiedy o jej nieważności stanowią odrębne przepisy. Zaś przyczyną nieważności czynności prawnej jest niezachowanie formy pisemnej, której obowiązek zachowania został zastrzeżony w ustawie pod rygorem nieważności (art. 73 § 1 K.c.). Rygor ten przewidziany został właśnie w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp.

    W związku z powyższym ofertę należy uznać za nieważną.

     

    Uzasadnienie prawne:

    Art. 89 ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do Art. 82 ust. 2 oraz Art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „robót budowlanych w pałacu w Siekowie stanowiącym Oddział Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegających na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych w obiekcie”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Oferta nr 2 – firmy: Systemy Inteligentne Sergiusz Maciej Domański, Poznań, ul. Malwowa 21 Cena oferty: 88416,60 zł brutto – 100 punktów

     

     

    WYKLUCZENIE WYKONAWCY: 

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego zawiadamia o wykluczeniu  z postępowania na realizację inwestycji związanej z wykonaniem robót budowlanych w pałacu w Siekowie stanowiącym Oddział Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegających na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych w obiekcie firmę:

    Oferta nr 1firmy: Doradztwo Inwestycyjne Mariusz Kryg, Leszno, ul. Niepodległosci 47

    Oferent nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

    W ofercie wykonawca nie przedstawił  dokumentu potwierdzającego, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na  wykonaniu prac ogólnobudowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. wykonania robót budowlanych w obiekcie zabytkowym polegających na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych, przez co nie wykazał spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

    Podstawa prawna:

    Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 24 ust. 2 pkt 4  w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

     

    ODRZUCENIE OFERTY

    Zamawiający odrzuca z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji związanej z wykonaniem robót budowlanych w pałacu w Siekowie stanowiącym Oddział Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegających na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych w obiekcie,  ofertę złożoną przez firmę Doradztwo Inwestycyjne Mariusz Kryg, Leszno, ul. Niepodległosci 47, jako ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu - art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/4/2013 dostawa leków

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – najtańsza z ofert ważnych).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 87,727)

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 91,385).

     

     Zadanie 2

     

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 78,626)

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 98,774).

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 80,448).

     

    Zadanie 3

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 100 – najtańsza z ważnych ofert).

     

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 99,354).

     

    Zadanie 4

    NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 84,966)

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 93,338).

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 94,713).

     

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    punktów 97,069).

     

    Zadanie 5

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 99,170).

     

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    punktów 92,361).

     

    Zadanie 6

     

    NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    (punktów 100 – najtańsza z ważnych ofert).

     

     

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 99,811).

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 97,430).

     

    Zadanie 7

     

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 100 – jedyna oferta)

     

    Zadanie 8

     

    GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Biuro w Warszawie

    (punktów 100 – jedyna oferta) 

     

    Zadanie 9

     

    Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. Annopol 6 B, 03-236 Warszawa

    (punktów 100 – jedyna oferta) 

     

    Zadanie 10

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

     ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 93,581)

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 93,017).

     

    Zadanie 11

    Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.

     

    Zadanie 12

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    (punktów 100 – najtańsza z ważnych ofert).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 91,042)

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 99,194).

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 99,062).

     

    Zadanie 13

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 95,275)

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 95,498).

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 98,124).

     

    Zadanie 14

     

    Konsocjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – najtańsza z ważnych ofert).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 83,917)

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 83,937).

     

    Zadanie 15

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

     

    Pozostałe oferty:

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 95,937).

     

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    punktów 98,328).

     

    Zadanie 16

     

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 74,499)

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 94,878).

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 96,606).

     

    NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    (punktów 84,387).

     

    Zadanie 17

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 100 – najtańsza z ważnych ofert).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 89,983)

     

    Zadanie 18

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 100 – najtańsza oferta).

     

    Pozostałe oferty:

    ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    (punktów 85,293)

     

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    (punktów 99,559).

     

    Zadanie 19

     

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    (punktów 100 – jedyna ważna oferta).

     

     

     

    INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

     

    Zadanie 1

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    Wykonawca wycenił zadanie w formularzu ofertowym, natomiast nie złożył formularza asortymentowo-cenowego.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    W poz. 20 zamawiający wymagał: „Kwetax 25mg x 30 tabl. powl.”, natomiast wykonawca zaoferował „Bonogren 25mg x 30 tabl. powl.”. Zaoferowany produkt nie posiada wskazania do stosowania i refundacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej, co było wymogiem zapisanym w SIWZ. Oferta nie jest równoważna.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

     

    Zadanie 3

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    W poz. 3 zamawiający wymagał: „Hydrocortisonum krem 1% 15g” tj. 10mg/g, natomiast wykonawca zaoferował: „Hydrocortisonum Aflofarm 5mg/g krem 15g” tj. krem 0,5%. Zaoferowany produkt nie jest równoważny.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 6

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    W poz. 23 zamawiający wymagał: „Gensulin R 300 j.m./3ml, x 5 wkładów”, natomiast wykonawca zaoferował: „Polhumin R 100 j.m./ml 3 ml x 5 wkł.” - zaoferowany produkt nie jest równoważny.

    W poz. 24 zamawiający wymagał: „Gensulin M 30, 300 j.m./3ml, x 5 wkładów”, natomiast wykonawca zaoferował: „Polhumin Mix-3, 100 j.m./ml 3 ml x 5 wkł.” - zaoferowany produkt nie jest równoważny.

    W poz. 25 zamawiający wymagał: „Gensulin M 50, 300 j.m./3ml, x 5 wkładów”, natomiast wykonawca zaoferował: „Polhumin Mix-5, 100 j.m./ml 3 ml x 5 wkł.” - zaoferowany produkt nie jest równoważny.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 12

    NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    W poz. 7 zamawiający wymagał: „Cloranxen 10mg x 30 tabl.”, natomiast wykonawca zaoferował: „Tranxene 10mg x 30 kaps.”. Produkt nie jest równoważny – zmiana postaci leku, na którą zamawiający nie wyraził zgody.

    W poz. 8 zamawiający wymagał: „Cloranxen 5mg x 30 tabl.”, natomiast wykonawca zaoferował: „Tranxene 5mg x 30 kaps.”. Produkt nie jest równoważny – zmiana postaci leku, na którą zamawiający nie wyraził zgody.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 14

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    W poz. 15 zamawiający wymagał: „Neo-Pancreatinum forte 10000j x 50 kaps.”, natomiast wykonawca zaoferował: „Pangrol 10000 x 50 kaps. BERLIN-CH” - zaoferowany produkt nie jest równoważny.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 17

    Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

    W  poz. 26 zamawiający wymagał: „Fix Szałwia 1,5g x 30 szt.  op. 80”, natomiast wykonawca zaoferował: „Szałwia Zielnik Apt.fix x 30 tor. op. 80”. Po sprawdzeniu okazało się, że zaoferowany produkt jest konfekcjonowany po 1,2g x 30 torebek, co oznacza brak równoważności.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. (lider), FARMACOL DS. Sp. z o.o.,

    ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    W poz. 55 zamawiający wymagał: „Test do wykryw. środków uzależniających w moczu Benzodiazepiny, paskowy x 10 szt. op. 2”, natomiast wykonawca zaoferował: „Test NARKODIAG MultiTEST6 x 1 (mocz)  op. 20” - zaoferowany produkt nie jest równoważny. Ponadto Wykonawca samowolnie zmienił wielkość i ilość opakowań. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. XI.9 „Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach jak również w wielkościach opakowań przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.”

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska  58, 87-100 Toruń

    W poz. 5 zamawiający wymagał: „Aspar (Aspargin) x 50 tabl.”, natomiast wykonawca zaoferował: „Asparoc Apteo x 50 tabl.”. Produkt nie jest równoważny. Zaoferowany wyrób nie jest produktem leczniczych tylko suplementem diety.

    W poz. 8 zamawiający wymagał: „Calcium gluconate 10% roztwór do wstrzyk. 10 ml x 50 amp.”, natomiast wykonawca zaoferował: “Calcium Pliva 10 ml x 50 amp.” z uwagami o zamiarze dostarczania po 10 amp. gdyż tylko taka wielkość opakowania jest  w Polsce zarejestrowana i z jednoczesną uwagą o braku produkcji i braku dostaw od producenta.   Data wznowienia dostaw produktu nie jest znana, dlatego   Minister Zdrowia  wydał decyzję i pozwolenie zakupu w wielkości opakowania po 50 amp. z firmy Aguettant Lyon Francja. Produkt jest dostępny na rynku.

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Zadanie 19

    Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

    i PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    W pozycji 2 zamawiający wymagał: „Amantix, 200 mg/500ml, inj.doż.roztwór do wlewów x 1 but. op. 60”, natomiast wykonawca zaoferował: „Amantix, 200 mg/500ml, roztw. do infuz., 10 but. op. 6”. Wykonawca samowolnie zmienił wielkość i ilość opakowań. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. XI.9 „Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach jak również w wielkościach opakowań przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.”

    Podstawa prawna odrzucenia:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami po upływie terminu 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem, że nie wpłynie żadne odwołanie.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/6/2013 leasing bielizny pościelowej

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na leasing bielizny pościelowej szpitalnej wraz z serwisem, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Pralnia Zofia Siąkowska

    ul. Brzoskwiniowa 10,  62-030 LUBOŃ 

    (punktów 100).

     

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum:

    Impel Rental Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

    Impel Perfekta Sp. z o.o., 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 20    (punktów 53,685)

     

    HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o., 09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2a  (punktów 56,321).

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a może zawrzeć z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa środków opatrunkowych

    Kościan, dnia 30.04.2013r.                                    ZP/5/2013 

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych do Apteki  Szpitala, podzielonych na dwa Zadania,  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

     Zadanie  I;

    Oferta nr 1 – firmy: Cordis Sp. z o.o., ul. Janickiego 4, 88-400 Żnin,

    cena oferty 124 757,71 zł (punktów 100)

    Zadanie  II;

    Oferta nr 3 - firmy: Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź,

    cena oferty: 3 005,43 zł (punktów 100)

    POZOSTAŁE  OFERTY

    Zadanie  I

    Oferta nr 3 - firmy: Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź

    cena oferty: 161 647,35 zł (punktów 77,1789)

    Zadanie  II

    Oferta nr 2 - firmy: SKAMEX Sp z o.o., S.K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    cena oferty 3 109,75 zł (punktów 96,6453)

    Oferta nr 5 - firmy: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET – CEZAL, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań,

    cena oferty 3 049,48 zł (punktów 98,5554)

     INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

    Działając na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę środków opatrunkowych niżej wymienionych ofert:

    Oferta nr 4 - firmy: PPHU CITO Sp. z o.o., ul. Botaniczna 34, 60-586 Poznań, cena oferty 153 028,07zł Treść oferty złożonej przez wykonawcę na Zadanie I nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie w formularzu cenowym:

      Poz. 10  zgodnie z SIWZ: Gaza bielona niewyjałowiona  90cm,13nitkowa x 100m - opakowań 4

    w ofercie:  Gaza bielona niewyjałowiona  90cm,13nitkowa x 100m - opakowań 2

    Wyceniono zbyt małą ilość opakowań.

    Poz. 24  zgodnie z SIWZ: Przylepiec 5m x 2,5cm – na tkaninie, niealergiczny – opakowań 400

    w ofercie:  Przylepiec 5m x 2,5cm – na tkaninie, niealergiczny a` 9 – opakowań 45 - natomiast wyceniono 406 szt.

    Poz. 25  zgodnie z SIWZ: Przylepiec 5m x 2,5cm – na tkaninie, niealergiczny – opakowań 1200

    w ofercie:  Przylepiec 5m x 2,5cm – na tkaninie, niealergiczny a` 9 – opakowań 134 - natomiast wyceniono 1206 szt.

    W związku z powyższym odrzucono ofertę w Zadaniu I jako nie spełniającą wymagań, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

     

    Podstawa prawna:

    Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

     Oferta nr 6 - firmy: COLOPLAST Sp. z o.o., ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa,

    cena oferty 1 422,36 zł

    Treść oferty złożonej przez wykonawcę na Zadanie II nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie w formularzu cenowym:

    Poz. 3  zgodnie z SIWZ: Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy, 15cmx20cmx1szt np. Granuflex lub  

    równoważny– opakowań 30

    w ofercie:  Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy, 20cmx20cmx5szt; Opatrunek Comfeel Podstawowy nr 3223 – opakowań 6

    Zaproponowane w ofercie opatrunki  nie są  równoważnymi do zamówionych z uwagi na brak równoważności w składzie opatrunku.

    W związku z powyższym odrzucono ofertę w Zadaniu II jako nie spełniającą wymagań, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

     Podstawa prawna:

    Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

     

    Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Ubezpieczenie OC

    W załączeniu informacja o wyborze oferty w przetargu ograniczonym dot. ubezpieczenia OC Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.


    Lista załączników
    1. Informacja o wyborze oferty
      udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2013-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/1/2013 Dostawa artykułów spożywczych

    W związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym na dostawę artykułów spożywczych – zadanie 1, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie działając zgodnie z Art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, tj. ofertę firmy PPH „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 KALISZ.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZP/1/2013 Dostawa artykułów spożywczych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych, wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1:

    UNIMA Sp. z o.o. Hurtownia Art. Spożywczych

    ul. Zdrojowa 4, 65-142 ZIELONA GÓRA

    (punktów 100).

     

    Pozostałe oferty:

    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska

    ul. Żołnierska 20a, 62-860 KALISZ

    (punktów 91,709)

     

    Firma Handlowa JARO, Jarosław Lorke

    Widziszewo, ul. Osiedlowa 39, 64-000 KOŚCIAN

    (punktów 89,227).

     

    Zadanie 2:

    Firma Handlowa JARO, Jarosław Lorke

    Widziszewo, ul. Osiedlowa 39, 64-000 KOŚCIAN

    (punktów 100).

     

    Pozostałe oferty:

    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska

    ul. Żołnierska 20a, 62-860 KALISZ

    (punktów 82,209)

     

    UNIMA Sp. z o.o. Hurtownia Art. Spożywczych

    ul. Zdrojowa 4, 65-142 ZIELONA GÓRA

    (punktów 83,750).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranymi wykonawcami umowy przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2013-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa i montaż mebli ZP/16/2012

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli ZP/16/2012, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    „Spiral” Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 181, Jasin, 62-020 Swarzędz.  

    (punktów 100 – jedyna oferta).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa i montaż mebli - wybór oferty

    ZP/15/2012                                                                                                                      Kościan, 09-11-2012

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do oddziału psychiatrycznego Willa im. Mazurkiewicza, wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

    Oferta nr 1 dla zadania 1

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  169 799,04zł - (punktów 100)

     Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.

    Oferta nr 1 dla zadania 2

    Spiral  sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

                                cena brutto oferty:  140 921,19 zł - (punktów 100)

     Uzasadnienie wyboru:

    oferta spełniająca wymagania zamawiającego – jedyna oferta.

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Adaptacja pomieszczeń na audytorium

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków „ARCHITEKTON”, Rynek 4,

    67-200 Głogów  – (punktów 100). 

     

     

    Pozostałe oferty ważne:

     Konsorcjum: PHU FRETLESS Łukasz Łagoda, Os. Czecha 123/12,

    61-298 Poznań i JLS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. w organizacji – (punktów 88,178).

     

    Firma Budowlana Eugeniusz Dota, ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań – (punktów 76,625).     

     

    Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe, ul. Święciechowska 21A,

    64-100 Leszno – (punktów 90,743).

     

    Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” Sp. z o.o., ul. Okrężna 10,

    64-100 Leszno – (punktów 93,580).

     

    „PEKABUD-MORAWSKO” Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań –

    (punktów 85,221).

     

    Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel –

    (punktów 97,446).

     

    Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno – (punktów 89,264).

      

    WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERT

    1) Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wykluczył z udziału w postępowaniu na Adaptację pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych niżej wymienionego Wykonawcę i odrzucił jego ofertę:

    Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane MAX-BUD Grzegorz Piasecki,

    ul. Spółdzielcza 4, 64-111 Lipno  

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    Wykonawca nie wniósł wadium.

    Wykonawca biorący udział w przetargu powinien we własnym interesie sprawdzić czy przedstawiona przez niego gwarancja ubezpieczeniowa spełnia wymagane dla niej warunki, między innymi sprawdzić poprawność zawartych w niej danych Ubezpieczonego, Beneficjenta itp.

    Wykonawca zabezpieczył ofertę wadium w formie gwrancji ubezpieczeniowej, którą złożył u zamawiającego w dniu 17.10.2012r. o godz. 9:45, jednak z treści gwarancji ubezpieczeniowej wynika iż Towarzystwo Ubezpieczeń  jest zobowiązane wobec „(...) WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO z siedzibą: 62-052 KOMORNIKI, UL. STAWNA 7/11, (dalej zwanego „Zamawiającym”) (...)”.

    Z uwagi na to, że siedziba zamawiającego to 64-000 KOŚCIAN, PL. PADEREWSKIEGO 1A, a nie Komorniki ul. Stawna 7/11. uznano, że oferta nie została zabezpieczona wadium na rzecz zamawiającego.

     

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 2 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do terminu składania ofert (...).

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     

    2) Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie   w postępowaniu na Adaptację pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych odrzucił  niżej wymienioną ofertę:

    Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RISET”, ul. Tylna 9, 64-115 Wilkowice 

     

    Podstawa odrzucenia oferty:

    Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    W związku z tym, że cena oferty w ocenie Zamawiającego jest niewiarygodna i nierealistyczna, w sposób znaczący odbiega od cen zaoferowanych przez innych wykonawców oraz jest zdecydowanie zaniżona w stosunku do wartości zamówienia określonej przez Zamawiającego z należytą starannością, Zamawiający pismem z dnia 19.10.2012r. wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu stwierdzenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Termin na szczegółowe wyjaśnienia wyznaczono na dzień 24.10.2012r. do godz. 10:00. W dniu 24.10.2012r. o godz. 09:00 wykonawca złożył pismo wyjaśniające. Zamawiający uznał, że wyjaśnienia, które złożył wykonawca są niedostateczne, ogólnikowe do tego stopnia, że uniemożliwiają zamawiającemu ocenę, czy cena skalkulowana jest prawidłowo. Niedostateczne wyjaśnienia stanowią podstawę odrzucenia oferty, gdyż same wyjaśnienia można uznać za niezłożone, ponieważ to właśnie na wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wyczerpujących wyjaśnień. (Stanowisko takie zajął Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z 12 sierpnia 2005r., sygn. akt VI Ca 464/05).

    Wykonawca składając wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, ma obowiązek wskazania nie tylko obiektywnych czynników, mających wpływ na zaoferowaną cenę, ale także dowodów na potwierdzenie tych okoliczności. Natomiast zamawiający ma obowiązek dokonania rzetelnej oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, biorąc pod uwagę wszystkie wskazane w nich okoliczności. Teza taka płynie z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia 2010r., sygn. akt KIO/UZP 1902/09.

    Same wyjaśnienia, zawierające niekonkretne i ogólnikowe twierdzenia, nie mogą stanowić dowodu w sprawie. To bowiem na wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wyczerpujących wyjaśnień, które pozwoliłyby zamawiającemu na ocenę, czy przedmiotowa cena nie jest ceną rażąco niską (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 marca 2010r., syg. akt KIO/UZP 166/09). Okoliczność korzystania przez wykonawcę np. z rabatów może być obiektywnym czynnikiem mającym wpływ na cenę oferty, jednak wpływ wskazanych okoliczności na cenę oferty musi zostać udowodniony (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 grudnia 2008r., syg. akt KIO/UZP 1443/08).

    Stwierdzenie rażąco niskiej ceny jest możliwe po ustaleniu, czy na jej kształt nie miały wpływu obiektywne czynniki (zarówno co do rodzaju, jak i poziomu kosztu). Okoliczności te z kolei dają podstawy do wyciągnięcia wniosku, czy cena jest ceną realną, za którą jest możliwe zrealizowanie zamówienia, czy też taką ceną nie jest. Postępowanie wyjaśniające miało utwierdzić zamawiającego, że dokonana przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie i oferta zawiera lub nie zawiera rażąco niskiej ceny (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 stycznia 2006r., sygn. akt V Ca 459/06).

    Wykonawca w swoich wyjaśnieniach nie wykazał ani nie udowodnił żadnego czynnika mającego wpływ na zaoferowaną przez niego cenę oferty. Jego tłumaczenia wyrażone w piśmie z dnia 22.10.2012r. są bardzo lakoniczne i ogólnikowe. Nie przedstawił wyczerpująco sposobu, zgodnie z którym dokonano kalkulacji elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – zaznaczyć należy, że aby uzasadnić możliwość zaproponowania niskich cen jednostkowych trzeba wskazać obiektywne czynniki umożliwiające zaoferowanie takich niskich cen. Nie wykazał w sposób niebudzący wątpliwości, że znajduje się w szczególnej sytuacji odróżniającej go w sposób wyraźny od innych wykonawców występujących odpowiednio długo na rynku. Nie przedstawił żadnej kalkulacji, chociażby uprawdopodabniającej zaoferowaną przez siebie cenę. Nie przedstawił na poparcie swoich twierdzeń żadnych dowodów. Wykonawca powinien dążyć do przekonania zamawiającego, że jego wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny nie są uzasadnione. To na nim bowiem spoczywa obowiązek wykazania, jakie elementy oferty miały wpływ na wysokość ceny i w jaki sposób dokonano ich kalkulacji, tak aby udowodnić, że zaproponowana cena nie jest ceną rażąco niską. Istotą tych wyjaśnień musi być ich rzetelniość. Natomiast wyjaśnienia przedłożone przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu nie zasługują na uwzględnienie. Zamawiający nie miał czego analizować, dlatego podjął decyzję, że cena oferty jest rażąco niska. 

    Podstawa prawna:

    Art. 89 ust. 1 pkt. 4 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa artykułów nabiałowych ZP/12/2012

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów nabiałowych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, ul. Mickiewicza 9, 63-100 Śrem,  

    (punktów 100).

     

    Pozostałe oferty:

    Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o.o. w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16,

    64-200 Wolsztyn (punktów 92,042)

     

    MLEKOVITA Spółdzielnia Mleczarska, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

    (punktów 96,583).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa oleju opałowego

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BASPAL” Michał Łakomy, 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 16 (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    PHU Krzysztof Maluśki, ul. Poznańska 73, 64-000 Kościan (punktów 97,975).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

    Z uwagi na to, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a zawrze z wybranym wykonawcą umowę przed upływem ustawowych terminów.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „Budowy boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Oferta nr 4 firmy: DAWAR Sport Sp. z o.o., 60-458 Poznań, ul. Izbicka 5/7

    Cena oferty: 892 517,76 zł brutto– 100 punktów

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 1 – Firma M Budownictwo  Sp z o.o., 60-702 Poznań, ul. Głogowska  31/33

    Cena oferty: 1 331 424,75 zł brutto– 67,03 punktów

    Oferta nr 2 – Firma Nowa Sport Sp. z o.o., 70-475 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 31/5 

    Cena oferty: 974 227,65 zł brutto– 91,61 punktów

    Oferta nr 3 – Firma BELLASPORT Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom, ul Hutnicza 4

    Cena oferty: 1 372 355,45 zł brutto– 65,04 punktów

    Oferta nr 5 – Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni, 22-100 Chełm, ul. Czerwonego Krzyża 6 

    Cena oferty: 1 019 557,70 zł brutto– 87,54punktów

    Oferta nr 6 – Konsorcjum: Lider - Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino-Leszno, ul. Rzemieślnicza 3 oraz Konsorcjant - Arkada–Sport Sp. z o.o., 83-307 Kiełpino, ul. Rzemieślnicza 3

    Cena oferty: 947 100,00 zł brutto– 94,24 punktów

    Oferta nr 7 – firmy: Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, 64-030 Śmigiel, ul. Wodna 16

    Cena oferty: 1 276 127,87 zł brutto– 69,94 punktów

    Oferta nr 8 – Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, 64-100 Leszno, ul. Gronowska 35 

    Cena oferty: 1 097 822,85 zł brutto– 81,30 punktów

    Oferta nr 9 – Firma Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska, 64-100 Leszno, ul. Wilkońskiego 18

    Cena oferty: 1 173 420,00 zł brutto– 76,06 punktów

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

     Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zakup energii elektrycznej

    Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w załączeniu.


    Lista załączników
    1. ogłoszenie o wynikacha
      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      system informacyjny roztrzygnięcie

    ZP/7/2012                                                                                           Kościan, dnia 10.08.2012r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany System Informatyczny wraz z infrastrukturą sprzętową wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o., ul. Hodowlana 5, 61-680 POZNAŃ - jedyna oferta.

    Punktacja:

    Cena – 60 punktów

    Zakres funkcjonalny ZSI – 20 punktów

    Ilość wdrożeń – 20 punktów

    Łącznie :  100 punktów

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Kotłownia Siekowo - wybór oferty

    ZP/8/2012                                                                                           Kościan, dnia 07.08.2012r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „Przebudowy kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziału psychiatrycznego położonego w Siekowie gm. Przemęt”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    oferta nr 3 firmy: Leszczyńska Firma Produkcyjna Zakład Techniki Grzewczej Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 13, Leszno

    Cena oferty 349 935,00 zł brutto – 100 punktów

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 1 - Firma Budowlano Instalacyjna MONTOPLAST, Poznań, ul. H. Szafran 3

    Cena oferty 553 095,30 zł brutto –   63,27 punktów

    Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, Śmigiel, ul. Wodna 16

    Cena oferty 432 816,75 zł brutto –   80,85 punktów

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Modernizacja Willi Mazurkiewicza - Wybór oferty

     

     

     

    ZP/1/2012                                                                                           Kościan, dnia 27.06.2012r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „Modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza”,

    wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Oferta nr 7 – firmy:

    Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o., Leszno ul. Szczepanowskiego 25  

    Cena oferty: 3 983 425,11 zł brutto– 100 punktów

    Pozostałe oferty:

    Oferta nr 1 – firmy: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane AGAD Sp. z o.o., Toruń ul. Chrzanowskiego 23b 

    Cena oferty: 5 233 239,99 zł brutto - 76,12 punktów

    Oferta nr 2 – firmy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, Leszno ul. Borowikowa 12

    Cena oferty: 3 992 367,80 zł brutto - 99,78 punktów

    Oferta nr 3 – firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o., Poznań ul. Kochanowskiego 7

    Cena oferty: 4 659 486,00 zł brutto – 85,49 punktów

    Oferta nr 4 – firmy: Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracja Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna, Głogów, ul. Rynek 4a

    Cena oferty: 4 037 060,59 zł brutto – 98,67 punktów

    Oferta nr 5 – firmy: Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, Śmigiel ul. Wodna 16

    Cena oferty: 4 130 000,00 zł brutto – 96,45 punktów

    Oferta nr 6 – firmy: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o., Leszno ul. Okrężna 10

    Cena oferty: 4 169 700,00 zł brutto – 95,53 punktów

    Oferta nr 8 – firmy: POS-REMAL Sławomir Świtała, Michorzewo ul. Polna 1

    Cena oferty: 5 210 943,30 zł brutto – 76,44 punktów

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

    Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa leków - II przetarg

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitala, podzielonych na 5 zadań,  wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Pakiet I;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

    Pakiet II;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

     

    Pakiet III;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

    Pozostałe oferty: 

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 96,950).

     

    Pakiet IV;

    NATUR PRODUKT ZDROVIT Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 94,352).

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 94,847).

     

    Pakiet V;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna oferta.

     

    INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

    Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z p.zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę leków niżej wymienionych ofert:

     W Pakiecie I

    Na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 2 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

    40-273 Katowice.

    poz. 42 – zgodnie z  SIWZ: Velafax 75 mg x 28 tabl. – lek o krótkim działaniu.

    -         w ofercie: Prefaxine 75 mg x 28 tabl. – jest to lek o przedłużonym uwalnianiu i jest zarejestrowany tylko w kapsułkach.

    Leki te nie są równoważne. 

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 1, pkt 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie II

    Na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 2 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

    40-273 Katowice.

    poz. 33 – zgodnie z SIWZ: Lamitrin 25 mg x 30 tabl. – zamawiający zaznaczył w formularzu asortymentowym, że zamienniki leków wymienionych w pozycji 32,33,34 (Lamitrin 100mg,25mg,50mg) muszą mieć wskazanie do stosowania i refundację w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

    -         w ofercie: Epitrigine 25 mg x 30 tabl.

    Zaoferowany lek ma wskazanie do leczenia CHAD typ I powyżej 18 lat, ale nie ma refundacji.

    poz. 34 – zgodnie z SIWZ: Lamitrin 50 mg x 30 tabl. – zamawiający zaznaczył w formularzu asortymentowym, że zamienniki leków wymienionych w pozycji 32,33,34 (Lamitrin 100mg,25mg,50mg) muszą mieć wskazanie do stosowania i refundację w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

    -         w ofercie: Epitrigine 50 mg x 30 tabl.

    Zaoferowany lek ma wskazanie do leczenia CHAD typ I powyżej 18 lat, ale nie ma refundacji.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust 1, pkt  2

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku

    ZP/5/2012                                                                                           Kościan, dnia 08.06.2012r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

    Zadanie 1

    „Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/A, 64-000 Kościan”;

    Zadanie 2

    „Wykonanie elewacji budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z osuszaniem zlokalizowanego przy Placu Paderewskiego 1A/G, 64-000 Kościan”,

    wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

     Zadanie  1

    Oferta nr 4 - Zakład Budowlany Wojciech Frankowski Borówiec ul. Główna 32 

    Cena oferty 318 600,00 zł brutto – 100 punktów

     Pozostałe oferty:

    Oferta nr 1 - Konsorcjum: Lider Zakład Dekarsko-Blacharski „MARGO” Marcin Łakomy, Kiełczewo ul. Kościańska 24 oraz Konsorcjant Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „ADA” Konserwacja Zabytków Adam Kowalczyk, Racot ul. Dworcowa 11/4  

    Cena oferty 345 600,00 zł brutto –  92,188 punktów

    Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, Śmigiel ul. Wodna 16

    Cena oferty dla Zadania 1 - 413 000,00 zł brutto –  77,143 punktów

     

    Zadanie  2

    Oferta nr 3 - Zakład Ogólnobudowlany Roman Kotlarek, Luboń ul. 11-go Listopada 155

    Cena oferty 350 550,00 zł brutto – 100 punktów

     Pozostałe oferty:

    Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, Śmigiel ul. Wodna 16

    Cena oferty dla Zadania 2 - 406 000,00 zł brutto –  86,342 punktów

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

     

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

     Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania 

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      sprzątanie obiektów szpitala i obsługa kuchenek oddziałowych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie obiektów szpitala i obsługę kuchenek oddziałowych, podzielonych na 5 zadań,  wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Zadanie 1a - sprzątanie obiektów szpitala  Kościan, pl. Paderewskiego 1a;

    Konsorcjum: IMPEL CLEANING Spółka z o.o., HOSPITAL SERWIS PARTNER Spółka z o.o., IMPEL CATERING Spółka z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz IZAN+ Spółka z o.o., ul. Przybosia 3, 91-170 Łódź (punktów 92,813);

    INWEMER System Spółka z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski (punktów 53,490);

    NIRO Spółka z o.o., ul. Ścinawska 37, 59-300 Lubin (punktów 80,919);

    Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Spółka z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica, DGP Clean Partner Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica (punktów 85,267);

    CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań (punktów 72,437).

    Zadanie 1b - sprzątanie obiektów szpitala Kościan, ul. Śmigielska 53;

    Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Spółka z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica, DGP Clean Partner Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz IZAN+ Spółka z o.o., ul. Przybosia 3, 91-170 Łódź (punktów 88,679);

    INWEMER System Spółka z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski (punktów 34,427);

     Konsorcjum: IMPEL CLEANING Spółka z o.o., HOSPITAL SERWIS PARTNER Spółka z o.o., IMPEL CATERING Spółka z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  (punktów 82,473).

    CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań (punktów 73,682).

    Zadanie 1c - sprzątanie obiektów szpitala Wonieść, gm. Śmigiel;

    Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Spółka z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica, DGP Clean Partner Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz IZAN+ Spółka z o.o., ul. Przybosia 3, 91-170 Łódź (punktów 81,739);

     Konsorcjum: IMPEL CLEANING Spółka z o.o., HOSPITAL SERWIS PARTNER Spółka z o.o., IMPEL CATERING Spółka z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  (punktów 90,091).

    CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań (punktów 85,511).

     

    Zadanie 1d - sprzątanie obiektów szpitala Siekowo, gm. Przemęt;

    Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Spółka z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica, DGP Clean Partner Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz IZAN+ Spółka z o.o., ul. Przybosia 3, 91-170 Łódź (punktów 78,232);

     Konsorcjum: IMPEL CLEANING Spółka z o.o., HOSPITAL SERWIS PARTNER Spółka z o.o., IMPEL CATERING Spółka z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  (punktów 83,700).

    CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań (punktów 76,025).

     

    Zadanie 2 - obsługa kuchenek oddziałowych;

    Konsorcjum: IMPEL CLEANING Spółka z o.o., HOSPITAL SERWIS PARTNER Spółka z o.o., IMPEL CATERING Spółka z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz IZAN+ Spółka z o.o., ul. Przybosia 3, 91-170 Łódź (punktów 67,865);

    Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Spółka z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica, DGP Clean Partner Spółka z o.o., ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica (punktów 80,357);

     

    WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERT

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wykluczył z udziału w postępowaniu na „Sprzątanie obiektów szpitala i obsługę kuchenek oddziałowych”  niżej wymienionego Wykonawcę i odrzucił jego ofertę:

    Oferta nr 7 – Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” Spółka z o.o., ul. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    Zadanie 1a – d:

    Wykonawca nie spełnia warunków i wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

    Po przeanalizowaniu załączonego do oferty wykazu oraz referencji stwierdzono:

    Jedyną firmą medyczną, w której Wykonawca wykonuje usługę utrzymania czystości  jest LUX MED. Spółka z o.o., Poznań, ul. Roosvelta 18 i ul. Wichrowa 1A.

    Zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Nr księgi 000000007392 pod ww. adresami spółka LUX MED nie prowadzi działalności szpitalnej przez którą rozumie się zgodnie z  Art. 2 ust.1 pkt 11 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, tj. wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; jak również świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.  

    Oznacza to, że wykonawca nie wykazał w ofercie, że posiada wiedzę i doświadczenie w sprzątaniu obiektów szpitalnych.

    W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 16.05.2012r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 21.05.2012r. do godz. 12:00.- o wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 11 do SIWZ;

    Z załączonego do oferty wykazu nie wynikało, że Wykonawca posiada doświadczenie w sprzątaniu obiektów szpitalnych

    (Wg. SIWZ: Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

    a)     w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych.)

    W dniu 21.05.2012r. o godz. 11:10 Wykonawca dostarczył nowy „Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat” z dopiskiem – uzupełniony – wraz z referencjami. Z przedstawionego wykazu i referencji wynika, że Wykonawca od 01.03.2012r. świadczy usługę sprzątania obiektu firmie: KRIOMEDICA Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o., ul. Gostyńska 146, 60-103 Poznań.

    Zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Nr księgi 000000017461 pod ww. adresem spółka KRIOMEDICA nie prowadzi działalności szpitalnej  wynikającej z  Art. 2 ust.1 pkt 11 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

    W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo przedstawienia nowego „Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat” wraz z referencjami Wykonawca w dalszym ciągu nie spełnia warunków i wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia sprzątania obiektów szpitalnych.

    Zadanie 2

    Wykonawca złożył ofertę na obsługę kuchenek oddziałowych, natomiast  nie wykazał spełnienia warunku dysponowania wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. W wykazie brak informacji potwierdzającej wykonywanie tego rodzaju usługi.  

    W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 16.05.2012r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 21.05.2012r. do godz. 12:00.- o wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 11 do SIWZ;

    Z załączonego do oferty wykazu nie wynikało, że Wykonawca posiada doświadczenie w obsłudze kuchenek oddziałowych 

    (Wg. SIWZ: Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

    a)     w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w obiektach szpitalnych.)

    Do dnia 21.05.2012r. do godz. 12:00 odnośnie obsługi kuchenek oddziałowych Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów, przez co nie wykazał, że spełnia warunek wiedzy i doświadczenia w obsłudze kuchenek oddziałowych w obiektach szpitalnych.

     Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 4 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

    Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa leków

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitala, podzielonych na 22 zadania,  wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

    Pakiet I;

    Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    Pakiet II;

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 98,988).

     

    Pakiet III;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) jedyna ważna oferta. 

     

    Pakiet IV;

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 99,019).

    Pakiet V;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 95,543).

    Pakiet  VI;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

    Pakiet VII;

    Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Pakiet VIII;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna oferta.

     

    Pakiet  IX;

    GSK Services sp. z o.o. , ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa  (punktów 100) - jedyna oferta.

     

    Pakiet X;

    Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa – Biuro: ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa   (punktów 100) - jedyna oferta.

    Pakiet XI;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

    Pakiet XII;

    BAXTER Polska Sp. z o.o.  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa  (punktów 100) – jedyna oferta. 

     

    Pakiet XIII;

    Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.  ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 96,929). 

     

    Pakiet XIV;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

     

    Pakiet XV;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

    Pakiet  XVI;

    NEUCA S.A.  ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice   (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 95,743).

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 94,177).

    Pakiet XVII;

    Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Pakiet XVIII;

    NEUCA S.A.  ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice   (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 90,784).

     

    Pakiet  XIX;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 96,280).

    Pakiet XX;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100) – jedyna ważna oferta.

     

    Pakiet  XXI;

    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź  (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Salus International Sp. z o.o.., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  (punktów 91,596).

     

    Pakiet XXII;

    Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

    Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z p.zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę leków niżej wymienionych ofert:

     W Pakiecie I

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 6 - Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź.

    Poz. 21  - Etiagen 25mg x 30 tabl. – Na ten lek brak refundacji w CHAD. Zgodnie z SIWZ zamienniki leków wymienionych w pozycji 21,22,23 (Kwetax 25mg, 100mg,200mg) muszą mieć wskazanie do stosowania i refundację w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

    2. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

                Poz. 39 – zgodnie z SIWZ: Torendo Q-Tab 2mg x 20 tabl.rozp.się w j.ustnej, op. 200

                            w ofercie: Ranperidon 2mg x 30 tabl. ul. rozp. w j.ust., op. 200

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

     

    3. Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – w poz. 6 cena oferty jest niezgodna z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

    Poz. 6 – Setaloft 50mg x 30 tabl. powl.  op. 1100 – w ofercie jest cena brutto 11,03 zł, natomiast zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych urzędowa cena zbytu wynosi 9,72 zł + 7% marży = 10,40 zł i jest to maksymalna cena jaką może wykonawca zażądać od szpitala.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 oraz art. 89 ust. 8

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie III

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

    40-273 Katowice.

                   Poz. 2 -  zgodnie z SIWZ: Ranloc 40mg x 28 tabl. dojelitowe – op. 200

                                 w ofercie: Controloc 40mg x 100 tabl. dojelit.  – op. 56

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie VI

    1. Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – w poz. 6 cena oferty jest niezgodna z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

    Poz. 6 – Nabuton VP 500mg x 20 tabl.,  op. 30  – w ofercie jest cena brutto 17,72 zł, natomiast zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych urzędowa cena zbytu wynosi 16,20 zł + 7% marży = 17,33 zł i jest to maksymalna cena jaką może wykonawca zażądać od szpitala.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 8

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie VII

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 6 - Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź.

    Poz. 32 -  Trogine, 100 mg, tabl., 30 szt., bl(3x10)

    Poz. 33 -  Trogine, 25 mg, tabl., 30 szt., bl(3x10)

    Poz. 34 -  Trogine, 50 mg, tabl., 30 szt., bl(3x10)

    Na ww. leki brak refundacji w CHAD. Zgodnie z SIWZ zamienniki leków wymienionych w pozycji 32,33,34 (Lamitrin 100mg,25mg,50mg) muszą mieć wskazanie do stosowania i refundację w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

     

    2. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

                Poz. 4 – zgodnie z SIWZ: Allertec 10mg x 30 tabl.powl., op. 500

                              w ofercie: Allertec 10mg x 20 tabl.powl., op. 750

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie XI

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

                Poz. 30 – zgodnie z SIWZ: Formetic 500mg x 30 tabl.powl., op. 350

                              w ofercie: Formetic 500mg x 60 tabl./S/, op. 175

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

                Poz. 31 – zgodnie z SIWZ: Formetic 850mg x 30 tabl.powl., op. 350

                              w ofercie: Formetic 850mg x 60 tabl./S/, op. 175

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie XIV

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 2 - NEUCA S.A.  ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice.

    poz. 9 i 10 wykonawca przedstawił leki zamienne, których postać nie odpowiada wymaganiom SIWZ – zamawiający żądał tabletek, a wykonawca zaproponował kapsułki. 

    2. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

    40-273 Katowice.

                Poz. 9 – zgodnie z SIWZ: Cloranxen 10mg x 30 tabl., op. 800

                            w ofercie: Tranxene 10  10mg x 30 kaps.  IV-P, op. 800

                Poz. 10 – zgodnie z SIWZ: Cloranxen 5mg x 30 tabl., op. 1400

                              w ofercie: Tranxene 5  5mg x 30 kaps.  IV-P, op. 1400

    Wykonawca przedstawił leki zamienne, których postać nie odpowiada wymaganiom SIWZ – zamawiający żądał tabletek, a wykonawca zaproponował kapsułki. 

                Poz. 31 – zgodnie z SIWZ: Medazepam 10mg x 20 kaps., op. 20

                              w ofercie: Rudotel 10mg x 20 tabl., op. 20

    Wykonawca przedstawił leki zamienne, których postać nie odpowiada wymaganiom SIWZ – zamawiający żądał kapsułek, a wykonawca zaproponował tabletki.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie XV

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzucono Ofertę nr 7 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

    40-273 Katowice.

                Poz. 1 – zgodnie z SIWZ: Herpesin 250mg x 10fiol.z s.subst.inj., op. 30

                            w ofercie: Aciclovir Jelfa inj.250mg x 5 fiol.s.sub., op. 60

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie XVII

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 6 - Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342  Łódź.

                  Poz. 51    zgodnie z SIWZ: Natrium thiosulfur.,subst. (Pharma), 100g – op. 1

                                  w ofercie: Natrium thiosulfur.,subst. (Pharma), 250g – op. 1

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

     

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie XX

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7- Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

     

                Poz. 11 – zgodnie z SIWZ: Calcium 300mg x 10 tabl. musujących, op. 1200

                              w ofercie: Calcium w folii 300mg x 12 tab.mus., op. 1000

     

                Poz. 31 – zgodnie z SIWZ: Fix Szałwia  1,5g x 30 szt., op. 80

                              w ofercie: H-Szałwia liść x 25 tor., op. 96

     

                Poz. 32 – zgodnie z SIWZ: Flegamina 8mg x 20 tabl., op. 500

                              w ofercie: Flegamina 8mg x 40 tabl., op. 250

     

                Poz. 53 – zgodnie z SIWZ: Rutinoscorbin x 90 tabl.powl., op. 1200

                              w ofercie: Cerutin x 125 tabl., op. 864

     

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania i ilość opakowań.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    W Pakiecie XXII

    1. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. odrzucono Ofertę nr 7- Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,

    40-273 Katowice.

    Poz. 2 – zgodnie z SIWZ: Amantix 200mg/500ml, inj.doż.roztwór do wlewów x 1but., op. 80

                            w ofercie: Amantix 200mg/500ml wl.doż. x 10 a 500ml., op. 80

    Wykonawca zmienił wielkość opakowania.

    Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt III. 5 „Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zamianę wielkości opakowań podanych w SIWZ na jakiekolwiek inne.”

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 89 ust. 2 

    (tekst jednolity: Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) .

    Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2012-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa koksu

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy koksu wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 2, którą złożyła firma:

    „RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński Sp. j.,

    98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26B

    Oferta zdobyła 100 punktów (oferta najtańsza).

     

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 1 – Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38

     (punktów 87,881)

     

    Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zbigniew Kuraszyk, Darnowo 1, 64-000 Kościan (punktów 95,138)

     

    Oferta nr 4 – G&W Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Sudecka 31  (punktów 96,197)

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 do 198 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.).

    Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2011-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

    OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA UBEZPIECZENIE

    SZPITALI WIELKOPOLSKICH DOTYCZĄCE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

     

    Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: "Ubezpieczenie Szpitali Wielkopolskich dotyczące zdarzeń medycznych" opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11.11.2011r. pod nr ogłoszenia 2011/S217-354344, zmienionego ogłoszeniem o zmianie z dnia 25.11.2011r. pod nr ogłoszenia 2011/S227-367275.

    Dotyczy części od nr 1 do nr 29

    Informujemy, że ww. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.

    Przedmiotem zamówienia było:

    - ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach prawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dotyczy części od nr 1 do nr 17,

    - ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych - dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe - dotyczy części nr 18,

    - ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją - dotyczy części nr 19 do nr 29.

    W wyznaczonym terminie tj. do dnia 19.12.2011r. do godz. 11:30 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

      udostępnił Piotr Zborowski dnia 2011-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      wykonanie drenażu pierścieniowego wokół budynku oddziału szpitalnego Willa III wraz z wymianą przyłączy wod.-kan. oraz utwardzenie terenu

    Oznaczenie sprawy: Zp/16/2011                                                                     Kościan, dnia 18.11.2011r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie drenażu pierścieniowego wokół budynku oddziału szpitalnego Willa III wraz z wymianą przyłączy wod.-kan. oraz utwardzenie terenu wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Oferta nr 2 – firmy: Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, Śmigiel, ul. Wodna 16

    Cena oferty: 238 000,00 zł brutto – 100 punktów – najtańsza oferta

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 1 – firmy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, Leszno, ul. Borowikowa12

    Cena oferty: 291 055,11 zł brutto – 81,77punktów

    Oferta nr 5 – firmy: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, Leszno, Gronowska 35

    Cena oferty: 241 652,96 zł brutto – 98,49 punktów

    WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego zawiadamia o wykluczeniu  z postępowania firmę, która złożyła ofertę nr 4:

    Firma Usługowo-Handlowa Marek Kołodziejczyk, Kościan, ul. Armii Krajowej 35

    Oferta zawiera błędy formalne.

    Do upływu terminu składania ofert tj. do godz.10:30 dnia 17-11-2011r. ani też do terminu ich otwarcia tj. do godz. 11:00 dnia 17-11-2011r.  oferta nie została zabezpieczona wadium w żadnej przewidzianej ustawą formie.

    Podstawa prawna:

    Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 24 ust. 2 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

    ODRZUCENIE OFERT:

    Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.)  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie odrzuca z udziału w postępowaniu ofertę nr 4 firmy:

    Firma Usługowo-Handlowa Marek Kołodziejczyk, Kościan, ul. Armii Krajowej 35

    Zamawiający odrzuca ofertę jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    ODRZUCENIE OFERT:

    Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.)  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie odrzuca z udziału w postępowaniu ofertę nr 3 firmy:

    Zakład Budowlano – Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD” S.C. Paweł i Michał Świergiel, Nowy Tomyśl, ul. Półwiejska 23

    W ofercie wykonawca nie przedstawił harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego, który miał zawierać wszelkie koszty składające się na cenę ryczałtową oferty, niezbędne do zrealizowania inwestycji z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

    Podstawa prawna:

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 jako ofertę nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2; 

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

     Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2011-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Adaptacja budynku Dom im. Pinel’a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację budynku Dom im. Pinel’a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”, położonego w Kościanie pl. Paderewskiego 1A wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 4, którą złożyła firma:

     

    Konsorcjum:

    Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o.

    ul. Szczepanowskiego 25

    64-100 Leszno

    Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

    Sp. j. Tadeusz i Artur Michalski

    ul. Gronowska 46

    64-100 Leszno    

    Oferta zdobyła 100 punktów (oferta najtańsza).

     

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 1 – firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Jack-Bud” Jacek Grabowski

    Os. B.Chrobrego pawilon 110, 60-681 Poznań

     (punktów 83,572)

    Oferta nr 6 – firma: Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków

    „ARCHITEKTON”

    Leszek Peljan Leszek Link Spółka Jawna

    Rynek 4A, 67-200 Głogów (punktów 93,031)

    Oferta nr 7 – firma: POS-REMAL Sławomir Świtała

    Michorzewo, ul. Polna 1, 64-316 Kuślin (punktów 88,745) 

    Oferta nr 9 – firma: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

    Ryszard Chmielewski

    ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno (punktów 80,467) 

    Oferta nr 10 – firma: Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy Sp. z o.o., Sp. komandytowa

    ul. Sobotecka 10, 60-161 Poznań (punktów 67,559)

     

    WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERT

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wykluczył z udziału w postępowaniu na „Adaptację budynku Dom im. Pinel’a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”, położonego w Kościanie pl. Paderewskiego 1A  niżej wymienionych Wykonawców i odrzucił ich oferty:

    Oferta nr 2 – firma: Konsorcjum:

    PRZYBYLSKI Sp.j., ul. Barska 47,87-800 Włocławek

    PRZYBYLSKI Produkcja Handel Usługi, ul. Barska 47, 87-800 Włocławek

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    W ofercie stwierdzono następujące braki: 

    - brak wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – z załączonego wykazu nie wynika, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie. Rzeczony dokument dotyczy tylko kierownika budowy i kierowników robót, którzy w ocenie zamawiającego nie są w stanie samodzielnie wykonać zamówienia. 

    Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę wezwano do uzupełnienia dokumentów. Do terminu wyznaczonego na złożenie uzupełnień Wykonawca nie złożył wymaganego wykazu, a jego wyjaśnienie w dalszym ciągu nie pozwala zamawiającemu stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W materiałach brak imiennego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

     

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 4 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    Oferta nr 5 – firma: CIEPŁOWNIK Sp. z o.o.

    ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    W ofercie stwierdzono następujące braki: 

    - brak wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – z załączonego wykazu nie wynika, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie. Rzeczony dokument dotyczy tylko kierownika budowy i kierowników robót, którzy w ocenie zamawiającego nie są w stanie samodzielnie wykonać zamówienia. 

    Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę wezwano do uzupełnienia dokumentów. Do terminu wyznaczonego na złożenie uzupełnień Wykonawca nie złożył  imiennego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 4 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     

    Oferta nr 8 – firma: Konsorcjum „TOMPOL” ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno:

    Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz

    ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno

    „TOMBUD” Tomasz Kozłowski

    ul. Ludowa 2a, 64-100 Leszno

    „TOMPOL” Sp. C. Tomasz Kozłowski Tomasz Kurpisz

    ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno

    Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo Eksport Import

    Dariusz Nowak

    ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno

    Zakład Blacharsko Dekarski Wawrzyniak Marek

    Kłoda 56A, 64-130 Rydzyna

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    W ofercie stwierdzono następujące braki: 

    - brak wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – z załączonego wykazu nie wynika, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie. Rzeczony dokument dotyczy tylko kierownika budowy i kierowników robót, którzy w ocenie zamawiającego nie są w stanie samodzielnie wykonać zamówienia. 

    Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę wezwano do uzupełnienia dokumentów. Do terminu wyznaczonego na złożenie uzupełnień Wykonawca nie złożył wymaganego wykazu, a jego wyjaśnienie w dalszym ciągu nie pozwala zamawiającemu stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W materiałach brak imiennego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

    - brak opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  5.000 000 zł. Zgodnie z SIWZ w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokument musi być złożony przez przynajmniej jednego z wykonawców.

    Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentu Wykonawca takiego dokumentu nie przedstawił. 

     

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 4 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wykluczył z udziału w postępowaniu na „Adaptację budynku Dom im. Pinel’a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”, położonego w Kościanie pl. Paderewskiego 1A  niżej wymienionego Wykonawcę i odrzucił jego ofertę:

    Oferta nr 3 – firma: Konsorcjum:

    Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „MAL-MAX” Waldemar Garstkowiak,

    ul. Wawrzyniaka 18, 62-041 Puszczykowo

    „GS KLIMA” Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10,

    61-248 Poznań

    PHU „FRETLESS” Łukasz Łagoda

    Oś. Czecha 123/12, 61-298 Poznań

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    W ofercie Wykonawca przedłożył dokument – referencje wystawiony przez firmę LEPIKO Sp. z o.o., z siedzibą w Skórzewie, ul. Skórzewska 19, z którego wynika, że Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „MAL-MAX” z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wawrzyniaka 18 wykonało w okresie od dnia 14.08.2007r.  do dnia 22.12.2009r.  kompleksowe roboty remontowo-budowlane w ramach modernizacji Kliniki Chirurgii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49, za kwotę brutto 2.736.660,73 zł.

    Zamawiający w toku postępowania ustalił z Kierownikiem Działu Inwestycji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, że firma MAL-MAX nie była zgłoszona jako podwykonawca firmy LEPIKO przy realizacji tego zadania. Tym samym inwestor nie może potwierdzić faktów i kwot w przedłożonych do oferty referencjach.

    W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że oferent złożył w ofercie nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 3 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 do 198 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

     

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2011-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Usługa wywozu nieczystości stałych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wywozu nieczystości stałych wybrał do realizacji zamówienia oferty, które złożyły firmy:

     

    ZADANIE I:

    TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.

    67-100 Kiełcz, ul. Szosa Bytomska 1

    Oferta zdobyła 100 punktów (oferta najtańsza).

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 3 – firmy: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. – Oddział Kościan, 64-000 Kościan,

    ul. Bączkowskiego 6 (punktów 61,534)

     

    ZADANIE II:

    REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. – Oddział Kościan,

    64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 6

    Oferta zdobyła 100 punktów (jedyna oferta).

     

    WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERT

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wykluczył z udziału w postępowaniu na usługę wywozu nieczystości stałych niżej wymienionego Wykonawcę i odrzucił jego ofertę:

    Oferta nr 1 – firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    Do upływu terminu składania ofert Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium.

     

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 2 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (...).

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 do 198 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, Zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowę

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2011-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      modernizacja oddziału psychiatrycznego Willa I

    Oznaczenie sprawy: ZP/14/2011                                                                   Kościan, dnia 12.10.2011r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Willi I w WSN w Kościanie Pl. Paderewskiego 1A,  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Oferta nr 2 – firmy: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlano-Handlowe Krzysztof Jankowiak, ul. Okrężna 35, 64-111 Lipno

    Cena oferty: 182 336,75 zł brutto - (punktów 100) – oferta najtańsza

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 1 – firmy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, Leszno, ul.  Borowikowa12 Cena oferty: 186 440,60 zł brutto - (punktów 97,80)

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2011-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      dostawa artykułów nabiałowych

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów nabiałowych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ Spółka z o.o., 64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16

    (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 9

    (punktów 98,20)

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę

      udostępnił zący Komisji Przetargowej dnia 2011-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Dostawa oleju opałowego

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BASPAL” Michał Łakomy, 64-000 Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 16 (punktów 100).

    Pozostałe oferty:

    MAT-OIL Sp. z o.o., 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1 (punktów 96,75).

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę

      udostępnił Przewodniczący Komisji Przetargowej dnia 2011-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Instalacja przeciwwilgociowa oraz elewacja

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, położonego w Kościanie pl. Paderewskiego 1A wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 4, którą złożyła firma:

     

    Zakład Ogólnobudowlany Roman Kotlarek

    62-031 Luboń, ul. 11-go Listopada 155

    Oferta zdobyła 100 punktów (oferta najtańsza).

     

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 1 – firmy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski,

    64-100 Leszno, ul. Borowikowa 12 (punktów 82,913)

    Oferta nr 5 – firma: Zakład Budowlano Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy,

    Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, 60-161 Poznań, ul. Sobotecka 10 (punktów 49,913).

     

     

     

     

    WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERT

     

    Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wykluczył z udziału w postępowaniu na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, położonego w Kościanie pl. Paderewskiego 1A  niżej wymienionych Wykonawców i odrzucił ich oferty:

    1. Oferta nr 2 – firma: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR”, 61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64

     

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    W ofercie stwierdzono następujące braki: 

    -          przedstawione referencje potwierdzają wykonawstwo elewacji, natomiast brak informacji na temat wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:

    -          w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wyszczególniono tylko kierownika budowy;

    -          brak oświadczenia kierownika budowy;

    -          brak harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

    Wykonawcy nie wezwano do uzupełnienia dokumentów, gdyż z powodu braku harmonogramu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2,  jego oferta podlega odrzuceniu.

     

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 4 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     

    1. Oferta nr 3 – firma: FACH-BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.

      

    Podstawa wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

    W ofercie stwierdzono następujące braki: 

    -          przedstawione referencje potwierdzają wykonawstwo elewacji, natomiast brak informacji na temat wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:

    -          w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wyszczególniono  kierownika budowy i ogólnie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy 20 osób – brak wyszczególnienia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i zakresu wykonywania czynności poszczególnych pracowników ;

    -          brak oświadczenia kierownika budowy;

    -          brak harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

    Wykonawcy nie wezwano do uzupełnienia dokumentów, gdyż z powodu braku harmonogramu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2,  jego oferta podlega odrzuceniu

     

    Podstawa prawna:

    Art. 24 ust. 2 pkt 4 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 2 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     

     

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 do 198 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.).

     

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2011-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - wykonanie dróg wewnętrznych, ...

    Oznaczenie sprawy: ZP/8/2011                                                                   Kościan, dnia 18.07.2011r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno- rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień”, położonego w Kościanie, ul. Śmigielska 53,  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

    Cena oferty: 999 905,60 zł brutto - (punktów 100) – jedyna ważna oferta

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2011-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      roztrzygnięcie - modernizacja dachu w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu

    Oznaczenie sprawy: Zp/7/2011                                                                     Kościan, dnia 06.07.2011r.

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacji dachu w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    oferta 2 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „TYLIŃSKI” Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawna, Leszno, ul. Święciechowska 49

    - cena oferty:  527 916,00  zł brutto - (punktów 100) – oferta najtańsza

    Pozostałe oferty podlegające ocenie:

    Oferta nr 1 – firmy: Konsorcjum: Zakład Dekarsko-Blacharski „MARGO” Marcin Łakomy, Kiełczewo ul. Kościańska 24 oraz Zakład Ogólnobudowlany Klemenski Czesław, Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 22/1

    Cena oferty: 607 307,28 zł brutto - (punktów 86,93)

    Oferta nr 3 – firmy: Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, Borówiec, ul. Główna 32

    Cena oferty: 599 280,00 zł brutto - (punktów 88,09)

    Oferta nr 4 – firmy: Usługi Blacharsko Dekarskie Marek Płócienniczak, Przygodzice, ul. Leśna 12a

    Cena oferty: 940 700,00 zł brutto. - (punktów 56,12)

    Oferta nr 6 – firmy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, Leszno, ul. Borowikowa12

    Cena oferty: 780 123,27 zł brutto - (punktów 67,67)

    ODRZUCENIE OFERT:

    Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.)  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie odrzuca z udziału w postępowaniu na elewację kompleksów budynków apteki i izby przyjęć wraz zagospodarowaniem terenu w WSN w Kościanie oferty firm:

    Oferta nr 5 – firmy:  Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR” Poznań, ul. Św.Marcin 58/64

    Podstawa odrzucenia ofert.

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 gdyż Wykonawca nie przedłożył harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego.

    Podstawa prawna:

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 jako ofertę nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2; 

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

    Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2011-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      elewacja kompleksów budynków apteki i izby przyjęć wraz z zagospodarowaniem terenu

    Oznaczenie sprawy: Zp/5/2011                                                                     Kościan, dnia 03.06.2011r.

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na elewację kompleksów budynków apteki i izby przyjęć wraz z zagospodarowaniem terenu w WSN w Kościanie wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, Śmigiel, ul. Wodna 16

    - cena oferty:  369 776,49  zł brutto - (punktów 100) – oferta najtańsza

    ODRZUCENIE OFERT:

    Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.)  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie odrzuca z udziału w postępowaniu na elewację kompleksów budynków apteki i izby przyjęć wraz zagospodarowaniem terenu w WSN w Kościanie oferty firm:

    1.   Oferta nr 1 – firmy: Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, Borówiec, ul. Główna 32

    Podstawa odrzucenia ofert.

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 gdyż Wykonawca nie przedłożył harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego.

    Podstawa prawna:

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 jako ofertę nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2; 

    2.   Oferta nr 3 – firmy: Zakład Usługowy INSTAL-ROM, Zalasewo, ul. Botaniczna 12

    Podstawa odrzucenia ofert.

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 gdyż Wykonawca nie przedłożył potwierdzenia, że dokonał szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków zamówienia, wystawionego przez Zamawiającego.

    Podstawa prawna:

    Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 jako ofertę nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2; 

    Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zm.).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

     Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Arleta Gawełek dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      modernizacja Willi IV

    Oznaczenie sprawy: ZP/6/2011                                                                   Kościan, dnia 03.06.2011r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Willi IV w WSN w Kościanie Pl. Paderewskiego 1A,  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlano-Handlowe Krzysztof Jankowiak, ul. Okrężna 35, 64-111 Lipno Cena oferty: 209 561,90 zł brutto - (punktów 100) – jedyna ważna oferta

    Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

    Jeżeli w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę.

      udostępnił Arleta Gawełek dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę leków

    Kościan, dnia 12.05.2011r.

    ZP/3/2011

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitala, podzielonych na 12 zadań,  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Pakiet 1;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 2;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 3;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 4;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 5;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 6;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 7;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 8;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 9;

    GSK Services sp.z o.o. , ul. Gwaldzka 189, 60-322 Poznań (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 10;

    Servier Polska Services sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 11;

    Konsorcjum: Polska Grupa Farmaceutyczna URTICA Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 1, 91-342  Łódź   (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    Pakiet 12;

    BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa  (punktów 100) jedyna ważna oferta.

    INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH

     Działając na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 1 i 8 oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 zm.) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę leków niżej wymienioną ofertę:

    Oferta nr 5 – FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

    Podstawa odrzucenia oferty nr 5 w Pakiecie I, II, III, IV, V, VI,VII:

    Oferta zawiera błędy formalne – brak podpisu osoby uprawnionej na formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 1a-l specyfikacji.

    Zgodnie z pkt IX siwz oferta miała być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką a wymóg zachowania formy pisemnej oznaczał konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na niej. Na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 a-l widnieje jedynie pieczęć bez podpisu osoby uprawnionej.

    Treść oferty złożonej przez wykonawcę na niżej podane Pakiety nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie w formularzu cenowym:

    Pakiet I

     

    a) Poz. 10  zgodnie z SIWZ: Atarax 10mgx25tabl.powl.-400op.

    w ofercie:  Hydroxyzinum VP 10mgx 30 tabl.powl.-400op.

    Poz. 11  zgodnie z SIWZ: Atarax 25mgx25tabl.powl.-600op.

    w ofercie:  Hydroxyzinum Espefa 25mgx 30 tabl.powl.-600op.

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

    Wykonawca wycenił za dużo opakowań

     

    b) Poz. 12  zgodnie z SIWZ: Fluoksetyna 20mg x 90tabl.-300op

    w ofercie: Andepin 20mg x 30 kaps.twardych (blis)SZ-300op.

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana postaci leku  i zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

    Wykonawca wycenił za mało opakowań.

     

    c) Poz. 23   zgodnie z SIWZ: Cloranxen 10mgx30tabl. – 800op

    w ofercie:  Tranxene 10mg x 30 kaps. PS – 800op.

    Poz. 24   zgodnie z SIWZ: Cloranxen 5mgx30tabl. – 1500op

    w ofercie:  Tranxene 5mg x 30 kaps. PS – 1500op.

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana postaci leku  jest niezgodna z SIWZ

     

    d) Poz. 45   zgodnie z SIWZ: Hydroxyzinum 0,1g/2mlx10amp. – 80op

    w ofercie:  Hydroxyzinum PLIVA inj. 0,1g/2mlx5amp. – 160op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ. 

          

    e) Poz. 88   zgodnie z SIWZ: Velafax 75mg x 28 tabl. – 800op.

    w ofercie:  Velabax MR 75mg x 28 kaps. o przedł. uw. tw. – 800op

    Zaproponowane w ofercie leki nie są lekami równoważnymi do zamówionych.

    Zmiana postaci leku  jest niezgodna z SIWZ.

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

     

    Pakiet II

     

    a) Poz. 10  zgodnie z SIWZ: Dotur 100mgx10kaps. – 200op

    w ofercie: Doxyratio M 100mgx10tabl. – 200op

    Zmiana postaci leku  jest niezgodna z SIWZ.

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

     

    b) Poz. 12  zgodnie z SIWZ: Klarmin 500mgx14tabl.powl. – 90op

    w ofercie: Klabax 500mgx20tabl.powl. (2blistx10szt) – 63op

    Poz. 16  zgodnie z SIWZ: Ketokonazol 200mgx20tabl. – 15op

    w ofercie: Ketokonazol 200mgx10tabl(bl)POLFARMEX – 30op

    Poz. 21  zgodnie z SIWZ: Salazopyrin EN 500mgx50tabl. Dojelit.- 10op

    w ofercie: Salazopyrin EN 500mgx100tabl.doj.InPh.I.R – 5op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    Pakiet III

     

    Poz. 13  zgodnie z SIWZ: Heparegen 100mgx30tabl. – 400op

    w ofercie: Heparegen 100mg x 100tabl JELFA – 120op

    Poz. 23  zgodnie z SIWZ: Panzol 40mgx28 tabl.dojeli. – 200op

    w ofercie: Contix 40mgx 14tabl dojelit. (blister) – 400op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    Pakiet IV

     

    a) Poz. 1  zgodnie z SIWZ: Acidum boricum subst. 250g – 2op

    w ofercie: Rec.-Acidum boricum 500g Galfarm – 1op

    Poz. 13  zgodnie z SIWZ: Benzyna płyn a 1 litr – 8op

    w ofercie: Rec.-Benzinum 100ml Galfarm ADR – 80op

    Poz. 16  zgodnie z SIWZ: Daktarin krem2% 15g – 70op

    w ofercie: Daktarin  20mg/g krem 30g InPharm IR – 35op

    Poz. 18  zgodnie z SIWZ: Dermatol proszek 5g – 10op

    w ofercie: Dermatol 2g AFLOFARM – 25op

    Poz. 33  zgodnie z SIWZ: Glycerolum płyn a 500g – 2op

    w ofercie: Rec.-Glycerolum 85% 250g PHARMA COSM – 4op

    Poz. 36  zgodnie z SIWZ: Hydrocortisonum subst. a 1g – 20op

    w ofercie: Rec.-Hydrocortisonum 10g Galfarm – 2op

    Poz. 41  zgodnie z SIWZ: Ketonal Lek 2,5% żel 50g tuba – 250op

    w ofercie: Ketonal Lek 2,5% żel 100g – 125op

    Poz. 55  zgodnie z SIWZ: Mentholum subst. a 25g – 2op

    w ofercie: Rec-Mentholum 50g PH.COS – 1op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    b) Poz. 87  zgodnie z SIWZ: Sudocrem krem aseptyczny 60g – 600op

    w ofercie: Sudocrem antysep. 60g Delfarm IMP.R. – 300op

    Wykonawca wycenił za mało opakowań.

     

    c) Poz. 88  zgodnie z SIWZ: Sulfur praecipitatum subst. a 50g – 2op

    w ofercie: Rec.-Sulfur praecipitatum 100g PH.C – 1op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    Pakiet V

     

    a) Poz. 37  zgodnie z SIWZ: Nitrendypina 20mgx30tabl. – 30op

    w ofercie: Nitrendypina ANPHARM 20mg x 60 tabl(2bli) – 15op

    Poz. 40  zgodnie z SIWZ: Biotropil 800mg x 90 tabl.powl. – 60op

    w ofercie: Memotropil 800mg x 60tabl powl. SZ – 90op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    b) Poz. 49  zgodnie z SIWZ: Tritace 2,5mg x 28 tabl. – 200op

    w ofercie: Polpril 2,5mg x 28 kaps.tw.(2blis)PROM.(SZ) – 200op

    Poz. 50  zgodnie z SIWZ: Tritace 10mg x 28 tabl. – 350op

    w ofercie: Polpril 10mg x 28 kaps.tw.(4blis)PROM.(SZ) – 350op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana postaci leku  jest niezgodna z SIWZ.

     

    Pakiet VI

     

    Poz. 2  zgodnie z SIWZ: Paracetamol 500mg x 20 tabl. – 1000op

    w ofercie: Paracetamol 500mg x 500 tabl.(LZ)P.Łódź – 40op

    Poz. 2  zgodnie z SIWZ: Morphinum hydrochloricum subst. 1g – 5op

    w ofercie: Rec-Morphinum h/chl. 5g TEVA NI – 1op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    Pakiet VII

     

    Poz. 3  zgodnie z SIWZ: Aflegan 15mg/2ml x 10 amp. – 30op

    w ofercie: Ambrohexal inj. 7,5mg/ml 2ml x 5amp. – 60op

    Poz. 38  zgodnie z SIWZ: Driptane 5mg x 30 tabl. – 100op

    w ofercie: Driptane 5mg x 60 tabl(2bl) InPharm Imp.R. – 50op

    Poz. 49  zgodnie z SIWZ: Fenardin 267mg x 30 kaps. – 30op

    w ofercie: Biofibrat 267 mg x 50 kaps. Twarde – 18op

    Poz. 51  zgodnie z SIWZ: Flegamina 8mg x 20tabl – 600op

    w ofercie: Flegamina 8mg x 40 tabl PLIVA – 300op

    Poz. 69  zgodnie z SIWZ: Euthyrox N 25mcg x 50 tabl. – 250op

    w ofercie: Euthyrox N 25 25mcg x 100 tabl. – 125op

    Poz. 99  zgodnie z SIWZ: Rutinoscorbin x 90 tabl. powl. – 1200op

    w ofercie: Cerutin  x 125 tabl powl.(blist) POLFARMEX – 864op

    Poz. 121  zgodnie z SIWZ: Tolperis 50mg x 30 tabl.powl. – 90op

    w ofercie: Tolperis VP 50mg x 90 tabl.powl. ICN – 30op

    Zamawiający nie wyraził zgody na taką zamianę – wykonawca o nią nie pytał.

    Zmiana wielkości opakowania jest niezgodna z SIWZ.

     

    Podstawa prawna:

     

    Art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”.

    Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

     

    Od niniejszych decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w   przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z zm.) .

    Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający zawrze z wybranymi wykonawcami umowy.

    Do wiadomości:

    - uczestnicy postępowania

      udostępnił Przewodniczacy Komisji Przetargowej dnia 2011-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      środki opatrunkowe

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę środków opatrunkowych wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

    Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi

    ul. Zbąszyńska 1

    91-342 ŁÓDŹ

    oferta uzyskała 100 punktów.

     

    Pozostałe oferty:

    PGF URTICA Sp. z o.o.

    ul. Krzemieniecka 120

    54-613 Wrocław

    oferta uzyskała 93,541 punktów.

    Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

     

      udostępnił Małgorzata Chaława dnia 2011-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra