Dostawa leków w XXI pakietach


Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków w XXI pakietach.

Postępowanie prowadzone będzie w całości w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej e-Zamawiający.

 

Ogólne zasady korzystania z Platformy:

a)      zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie; https://wsnkoscian.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

b)      Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

c)      Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

d)      Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania   zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-03-19
Opublikował w BIP Chaława Małgorzata
Data opublikowania 2020-03-19 11:26:49
Ostatnio zaktualizował Chaława Małgorzata
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-24 12:10:06
Liczba wyświetleń 484
Historia zmian ZOBACZ